Catching the digital heritage is een project waarbij twee collectiebeherende instellingen, Amsab-ISG en Liberaal Archief/Liberas samen de schouders willen zetten onder het versneld registreren van born-digital documenten. Beide instellingen beheren een ruim aantal born-digital documenten, die tot nu toe, omwille van de specifieke aard van dit erfgoed, nog niet systematisch zijn aangepakt. Er wordt gefocust op websites.

De Winterschool van FARO is ondertussen al aan zijn zesde editie toe. Het thema van deze opleidingsweek in januari 2020 was Cultural Heritage & Outreach: a wellbeing perspective. Deze winterschool werd georganiseerd door FARO en The National Archives van het Verenigd Koninkrijk met als partners Museum Dr. Guislain, het Erfgoedhuis Zusters van Liefde en Tyne & Wear Archives & Museums.


De toegankelijkheids- en outreachwerking van het Huis van Alijn vindt grote (inter)nationale weerklank. Onze basisattitude binnen deze werking is het voortdurend verdiepen en zoeken naar kennis, ervaring en

Dankzij dit subsidieproject kon het KMSKA een belangrijke stap zetten naar een duurzaam, geautomatiseerd beheer van de collectie digitale afbeeldingen, waarbij een optimale zichtbaarheid en snelle levering vooropstaat. Het open source DAM-systeem ResourceSpace werd in gebruik genomen als platform voor het beheren, delen en op hoge kwaliteit bekijken d.m.v. de IIIF-viewer van afbeeldingen met interne en externe stakeholders, werkend vanuit een één loketgedachte.


Een onmisbare stap in dit proces was een inhaalbeweging in de collectieregistratie, in het bijzonder het stroomlijnen en het

Lezing op internationaal congres Cultures of the Book: Science, Technology and the Spread of Knowledge (Pescara, 6-7 November 2019)


The typographical collections of the Plantin-Moretus Museum (Antwerp, Belgium) are internationally incontournable because of their UNESCO World Heritage recognition. The Officina Plantiniana was widely renowned for its immaculate and splendidly illustrated print work. Consequently, woodblocks and copperplates deserve the same amount of attention as punches, matrices and lead type.


The collection of nearly 14,000 woodblocks has hitherto never been described

De typografische collectie van het Museum Plantin-Moretus is als UNESCO Werelderfgoed internationaal incontournable. De Officina Plantiniana stond bekend voor zijn verzorgde en fraai geïllustreerde drukwerk, met naast boekillustraties ook decoratieve initialen en andere randversiering. Naast de stempels, matrijzen en loden letters verdienen dus ook de houtblokken en koperplaten de nodige aandacht.


De 14.000 houtblokken van de Officina Plantiniana zijn nooit systematisch beschreven. In het begin van de jaren 1960 werden ze behandeld met een giftig product tegen houtworm, waardoor de

The international cultural heritage project A World of Diamond will collect, describe and disseminate the dispersed heritage of the international diamond workers during the twentieth century and beyond. A consortium will be created bringing together partners from The Netherlands, Belgium and France. The project will study and test pilot strategies to digitally aggregate, improve and disseminate the digitized documents, images and testimonies of the worlds of diamond workers. 

 
A world union of diamond


On 23 May 1905, building on the international solidarity supporting an Antwerp diamond

Lovaniensia is een gezamenlijk project van de bibliotheken van de KU Leuven en de UCLouvain, met als doel de ontsluiting van de Collectio academica antiqua of oude academische collectie. Deze collectie groepeert alle werken gepubliceerd door leden van de Oude Universiteit Leuven, of of de wetenschappelijke output die rechtstreeks verband houdt met de universiteit, vanaf haar oprichting in 1425 tot aan de sluiting door de Franse overheid in 1797. In deze periode functioneerde de Leuvense universiteit niet alleen als de 'nationale' universiteit van de (Zuidelijke) Lage Landen, maar had zij ook

Tijdens het jaarlijks internationale congres over evidence-based museumpraktijken, The Inclusive Museum, lanceerden Professor Pat Villeneuve, Professor and Director of Arts Administration, Department of Art Education Florida State University en haar onderzoekscollega Anne Rowson Love de vraag aan de internationale museumgemeenschap om mee te reflecteren over een nieuw curatorieel model. Onder de titel Completing the paradigm shift: from object centered to audience centered art museums introduceerde het professorenduo het onderzoeksproject Competing values model and Educuration. In dit

Archiefbank Vlaanderen treedt op als advies- en overlegplatform voor de (her)bestemming van private archieven. Vanuit deze context heeft Archiefbank de ambitie opgenomen om een algemene tool te ontwikkelen voor de waardering van privaatrechtelijke archiefbestanden, en zo de bestemming en ontsluiting van deze archieven verder te ondersteunen.

Om een basis te leggen voor de ontwikkeling van deze algemene waarderingstool, lanceerde Archiefbank in 2018 een pilootproject rond de waardering van ministeriële kabinetsarchieven. Ministeriële kabinetten maken sinds de negentiende eeuw deel uit van

Het International Medieval Congress in Leeds is de belangrijkste Europese conferentie voor middeleeuwse geschiedenis. In 2019 lag het zwaartepunt op 'materialiteit', met speciale aandacht voor de rol van handschriften, bibliotheken, en de bewaring van erfgoedmateriaal. Voor KU Leuven Bibliotheken Bijzondere Collecties is dit een ideale gelegenheid om een grotere bekendheid aan haar eigen werking te geven bij een publiek van internationale onderzoekers.


Bijzondere Collecties organiseert een sessie over digitaliseringsprojecten in erfgoedbibliotheken. In deze sessie analyseren we hoe