Increased Contextualisation of Humanist Intangible Cultural Heritage (ICHICH). Naar een verhoogde toegankelijkheid van digitale tijdschriften

Met het project Increased Contextualisation of Humanist Intangible Cultural Heritage (ICHICH). Naar een verhoogde toegankelijkheid van digitale tijdschriften wilde CAVA, na afloop van het project Contested Content, een tweede grote stap zetten in het toegankelijker maken van zijn vrijzinnig humanistische tijdschriftencollectie. Een digitaal doorzoekbare tijdschriftencollectie biedt namelijk ongeziene kansen voor CAVA’s erfgoedwerking en voor het onderzoek naar de vrijzinnig humanistische levensbeschouwing en aanverwante thema’s.  

Om die toegankelijkheid te realiseren, zette CAVA binnen dit project in op de digitalisering van een selectie van de lokale en regionale vrijzinnig humanistische tijdschriften, een samenwerking met de VUB-onderzoeksgroep Digital Mathematics (DIMA) om de info in de tijdschriften nog beter te kunnen benutten (voornamelijk via de verbetering van de optical character recognition (OCR)/tekstherkenning door lay-outanalyse), de aanpak van de rechtenproblematiek en de verdere inhoudelijke ontsluiting van de tijdschriftencollectie.  

Bovendien is CAVA gedreven om zijn immaterieel-erfgoedwerking verder uit te bouwen. Er leven vandaag immers heel wat gebruiken binnen de vrijzinnig humanistische gemeenschap. CAVA greep daarom maar al te graag zijn kans om binnen het kader van dit project en op basis van die meer toegankelijke tijdschriftencollectie informatie en data over die praktijken te registreren, samen met vrijwilligers. Op die manier zou CAVA een basis kunnen leggen voor een verdere werking rond immaterieel erfgoed.  

Projectresultaten

CAVA heeft de doelstellingen die het bij aanvang voor ogen had in grote lijnen gerealiseerd. Na digitalisering kan een grote selectie van lokale vrijzinnig humanistische tijdschriften door geïnteresseerden over verschillende titels heen op trefwoorden lokaal doorzocht worden.

We pakten de rechtenproblematiek aan naar analogie met de aanpak in het kader van het project Contested Content. CAVA zette verder een samenwerking met de VUB-universiteitsbibliotheek op om een groot deel van de tijdschriften, afhankelijk van de resultaten van de uitgevoerde rechtenanalyse, in de zeer nabije toekomst ook via een IIIF-platform ter beschikking te stellen.

Binnenkort verwachten we daarnaast het finale onderzoeksrapport van DIMA in verband met de verbetering van de tekstherkenning door lay-outanalyse. Op basis van dat rapport willen we samen met DIMA verder aan de slag gaan. In het kader van dit onderzoek demonstreerde DIMA aanvullend overigens een pipeline die het mogelijk maakt om in een natuurlijke taal een vraag te stellen aan de computer (semantic querying), die vervolgens, op basis van de gedigitaliseerde tijdschriften, een antwoord zoekt. Dit experiment is alvast veelbelovend.

Tot slot ontwikkelde CAVA sjablonen om info en data over vrijzinnig humanistische praktijken te verzamelen. Daarmee gingen zowel studenten als vrijwilligers, op basis van de gedigitaliseerde tijdschriften en andere bronnen, aan de slag.

Meer info over de resultaten kan je terugvinden op CEST.

Partnerorganisaties
  • Onderzoeksgroep Digital Mathematics (DIMA) – Vakgroep Wiskunde & Data Science Vrije Universiteit Brussel (VUB)
  • Werkplaats Immaterieel Erfgoed

Praktische info

Looptijd van
Looptijd tot
Organisatienaam
CAVA – Centrum voor Academische en Vrijzinnige Archieven
Contactpersoon
Elise Dewilde (verantwoordelijke voor het project) en Ellen Soetens (technisch verantwoordelijke voor het project)
Adres
Lokaal 0.B.033
Pleinlaan 2
1050 Elsene
Telefoon
02 629 24 34
Financieringsbron(nen)

Europese overheid (EFRO/REACT EU) - projectsubsidies ‘inhaalbeweging digitale collectiedata’ (126.000 euro)

Andere projecten