De procedure bestaat uit verschillende stappen waarbij je telkens geslaagd dient te zijn. Kandidaatstelling is mogelijk via dvv-midwest@midwest.be tot en met 21 april 2024. Je dient te voldoen aan de toelatings- en aanwervingsvoorwaarden. Er is een preselectie op basis van CV en motivatiebrief. Je...
Om een correct beeld te kunnen schetsen van depotproblematiek bij de erkende collectiebeherende Vlaamse cultureel-erfgoedinstellingen anno 2014 peilden we in het Cijferboek Cultureel Erfgoed naar de status van hun depotinfrastructuur. Naast vragen over het type, de omvang en de nog beschikbare
In 2012 kreeg de lezingenreeks Met nieuwsgierige blik. Collectievorming en aankoopbeleid in Vlaanderen een vervolg onder impuls van BAM, FARO en het agentschap Kunsten en Erfgoed. Vertegenwoordigers van zowel Vlaamse, federale, Waalse als buitenlandse instellingen kwamen aan het woord. Bijna