Lovaniensia is een gezamenlijk project van de bibliotheken van de KU Leuven en de UCLouvain, met als doel de ontsluiting van de Collectio academica antiqua of oude academische collectie. Deze collectie groepeert alle werken gepubliceerd door leden van de Oude Universiteit Leuven, of of de wetenschappelijke output die rechtstreeks verband houdt met de universiteit, vanaf haar oprichting in 1425 tot aan de sluiting door de Franse overheid in 1797. In deze periode functioneerde de Leuvense universiteit niet alleen als de 'nationale' universiteit van de (Zuidelijke) Lage Landen, maar had zij ook

Tijdens het jaarlijks internationale congres over evidence-based museumpraktijken, The Inclusive Museum, lanceerden Professor Pat Villeneuve, Professor and Director of Arts Administration, Department of Art Education Florida State University en haar onderzoekscollega Anne Rowson Love de vraag aan de internationale museumgemeenschap om mee te reflecteren over een nieuw curatorieel model. Onder de titel Completing the paradigm shift: from object centered to audience centered art museums introduceerde het professorenduo het onderzoeksproject Competing values model and Educuration. In dit

Archiefbank Vlaanderen treedt op als advies- en overlegplatform voor de (her)bestemming van private archieven. Vanuit deze context heeft Archiefbank de ambitie opgenomen om een algemene tool te ontwikkelen voor de waardering van privaatrechtelijke archiefbestanden, en zo de bestemming en ontsluiting van deze archieven verder te ondersteunen.

Om een basis te leggen voor de ontwikkeling van deze algemene waarderingstool, lanceerde Archiefbank in 2018 een pilootproject rond de waardering van ministeriële kabinetsarchieven. Ministeriële kabinetten maken sinds de negentiende eeuw deel uit van het

Het International Medieval Congress in Leeds is de belangrijkste Europese conferentie voor middeleeuwse geschiedenis. In 2019 lag het zwaartepunt op 'materialiteit', met speciale aandacht voor de rol van handschriften, bibliotheken, en de bewaring van erfgoedmateriaal. Voor KU Leuven Bibliotheken Bijzondere Collecties is dit een ideale gelegenheid om een grotere bekendheid aan haar eigen werking te geven bij een publiek van internationale onderzoekers.

Bijzondere Collecties organiseert een sessie over digitaliseringsprojecten in erfgoedbibliotheken. In deze sessie analyseren we hoe

Van 24 tot 30 september 2019 organiseerde Kunstenpunt, samen met FARO, Z33 Huis voor actuele kunst, Vlaams-Marokkaans culturenhuis Darna en Flanders DC, een werkbezoek over duurzame vormgeving in het kader van de Casablanca Design Week 2019 (CDW2019). Werkplaats immaterieel erfgoed was erbij van dinsdag 24 tot zaterdag 28 september. 

De laatste jaren is in Marokko een levendige kunst- en cultuurscene ontstaan. Een nieuwe generatie ontwerpers en kunstenaars verbindt de Marokkaanse ambachtscultuur met social design en actuele vraagstukken zoals ecologie en duurzaam samenleven. Vijftien Vlaamse

Van 24 tot 30 september organiseerde Kunstenpunt, samen met FARO, Z33 Huis voor actuele kunst, Vlaams-Marokkaans culturenhuis Darna en Flanders DC, een werkbezoek rond duurzame vormgeving in het kader van de Casablanca Design Week 2019 (CDW2019). FARO was erbij van dinsdag 24 tot zaterdag 28 september. 

De laatste jaren is in Marokko een levendige kunst- en cultuurscene ontstaan. Een nieuwe generatie ontwerpers en kunstenaars verbindt de Marokkaanse ambachtscultuur met social design en actuele vraagstukken zoals ecologie en duurzaam samenleven. Vijftien Vlaamse professionals uit de kunst- en

De voorganger van het Industriemuseum (het MIAT) verwierf in de eerste jaren van zijn bestaan verschillende collectiestukken die behoren tot het onroerend erfgoed, er nauw bij aansluiten of die door hun specifieke functie of vormvereisten kunnen omschreven worden als onroerend door bestemming. Het gaat o.a. om onderdelen van industriële panden, stationaire stoommachies of installaties die behoorden tot de superstructuur van de haveninrichting zoals een portaalkraan.

In de afgelopen veertig jaar bleken deze collectiestukken moeilijk te integreren in een museumopstelling. Door hun omvang wegen

Wereldwijd experimenteren erfgoedinstellingen met het waarderen van cultureel erfgoed. Ook erfgoedbibliotheken zijn actief bezig met het waarderen van hun rijke collecties. De bestaande waarderingsmethodieken ontstonden echter in een museale context. Collecties van erfgoedbibliotheken vragen daarom om een eigen aanpak.

Een eigen methodiek

In het project Wijzer Waarderen ontwikkelde Vlaamse Erfgoedbibliotheken samen met collectiebeheerders een waarderingsmethodiek toegespitst op bibliothecair erfgoed. De collecties van erfgoedbibliotheken zijn immers erg uiteenlopend qua inhoud, materiaaltype,

De International Council of Museums organiseerde in Kyoto zijn driejaarlijkse General Conference. Dit is een grootschalig, internationaal event dat zowel op inhoudelijk, museologisch vlak als op vlak van wereldwijde netwerkvorming ontzettend belangrijk is. Tijdens deze week presenteerde ik twee papers voor twee internationale comités, m.n. voor ICOFOM, het internationaal comité voor museologie en voor INTERCOM, het internationaal comité voor management. De papers bieden stof voor dialoog en discussie met de internationale museumgemeenschap. Voor ICOFOM ben ik bovendien nationaal correspondent

Onder de titel ‘Museums as Cultural Hubs: The Future of Tradition’ ging deze conferentie op zoek naar de plaats van het museum in de maatschappij. Als kersvers museum met een hybride invulling als hedendaags Bourgondisch stadspaleis verbindt het Museum Hof van Busleyden een thematische werking met een stadsgerichte werking. Verleden en heden komen samen maar onze blik is op de toekomst gericht. Onze huidige praktijk sluit nauw aan bij een belangrijke doelstelling die de conferentie zich stelt: op zoek gaan naar een duurzaam model voor musea waarbij het verleden een inspiratie kan zijn voor het