Boeiend samenspel tussen onderzoek, archivaris en archief, tussen historici en onderzoekers uit aanverwante disciplines en tussen archiefonderzoek in België en archiefonderzoek elders.
Meer informatie over de selectieprocedure is te verkrijgen bij mevrouw Elke Herinckx, tel.: +32 16 19 40 36. Meer informatie over de functie is te verkrijgen bij dhr. Bruno Vandermeulen, bruno.vandermeulen@kuleuven.be . KU Leuven wil een inclusieve, respectvolle en sociaal veilige gemeenschap zijn...
Solliciteren kan tot uiterlijk vrijdag 8 maart 2024 (12u) via https://jobs.ichtegem.be/nl . FB Verantwoordelijke archief en informatiebeheer Selectiereglement verantwoordelijke archief en informatiebeheer
Tien dagen lang ondergedompeld worden in alles wat te maken heeft met het e-depot. Daar moet u als informatie- en archiefprofessional bij zijn!
Selectie kandidaturen Wanneer er meer dan 15 kandidaten zijn die aan de gevraagde voorwaarden beantwoorden, zal er een voorafgaande preselectie worden gehouden op basis van de gevraagde ervaring en motivatie. Schriftelijke en mondelinge proef De schriftelijke proef, een thuisopdracht wordt verstuurd...
Bent u ook nieuwsgierig naar de toepassing van Records in Contexts in Vlaanderen (Gent) en Nederland (Amsterdam)? Wil u ermee kennis maken of ermee aan de slag gaan?
Erfgoedcellen, musea en archieven uit eenzelfde regio zijn belangrijke partners in de uitbouw van een regionaal erfgoedbeleid. Door met elkaar samen te werken kunnen zij elkaar versterken, maar erfgoed regionaal ook sterker op de kaart zetten en de erfgoedgemeenschappen gerichter ondersteunen. Om u
Van documenten kan je leren. Dat is, in het kort, het uitgangspunt van de werkgroep LeerDok. LeerDok werd opgericht door medewerkers van de erfgoedorganisaties Amsab-ISG, AMVB, ADVN, FARO, FelixArchief, de Koninklijke Bibliotheek van België en Letterenhuis. Zij zijn ervan overtuigd dat archieven
Onder de verzamelnaam ‘ Buurten met erfgoed ’ organiseerden tal van scholen, verspreid over uiteenlopende gemeenten, verschillende activiteiten voor hun leerlingen rondom het lokale erfgoed aanwezig in de schoolbuurt. Ze deden dat vanuit de overtuiging dat het leren kennen en begrijpen van de wereld