2018 - juli

ICCROM - First Aid to Cultural Heritage in Times of Crisis

Van 31 juli tot 24 augustus organiseert ICCROM samen met een aantal partners een Training Course rond het project FAC. Aanvragen tot deelname moeten voor 23 maart verstuurd worden.
2018 - augustus

To End All Wars? Geopolitical Aftermath and Commemorative Legacies of the First World War

Van 22 tot 25 augustus 2018 organiseren het In Flanders Fields Museum en CEGESOMA de spraakmakende, meerdaagse internationale conferentie To End All Wars? – Geopolitical Aftermath and Commemorative Legacies of the First World War.

Praktijksafari Bokrijk

Op vrijdag 24 augustus gaat Pulse Transitienetwerk Cultuur Jeugd Media op praktijksafari bij het Provinciaal Domein Bokrijk.

16th Summer University dedicated to Food & Drink Studies

Van 26 augustus tot 2 september 2018 vindt in Tours (Frankrijk) de zestiende editie plaats van 'Summer University dedicated to Food & Drink Studies'. Momenteel loopt er een oproep tot deelname. Inschrijven kan tot en met 18 mei 2018.

Symposium Klinkend Erfgoed

Het Symposium Klinkend Erfgoed gaat in op de vraag welke vernieuwingen nodig zijn om ook een ander en jonger publiek te bereiken. Er worden voorbeelden besproken hoe klinkend erfgoed aan nieuwe waarden, gebruiken en culturen kan worden verbonden.
2018 - september

Basiscursus informatiebeheer van erfgoedcollecties

Deze cursus helpt u op weg om de eigen collectie en de daarmee verbonden contextuele informatie te registreren, beter te benutten en in te zetten voor het behoud en beheer van het erfgoed voor de toekomst.

Geef jongeren werkervaring: informatievergadering IBO-project

Hoe helpen we jonge mensen om werk te vinden in de cultureel-erfgoedsector? Bijvoorbeeld door hen concrete werkervaring te bieden. Daarom stelt FARO graag een nieuw traject voor.
Faro vorming

Expeditie Participatie | Participatiecafé Genk

Tijdens Expeditie Participatie gaat FARO de hort op. Naast de schriftelijke en audiovisuele input die we van u krijgen op basis van de !Participatievragen?-affiche vinden we het namelijk even zo belangrijk om met elkaar in gesprek te gaan over de
Faro vorming

The Bruegel Success Story | Colloquium

Van 12 tot 14 september 2018 organiseert het KIK (Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium) in Brussel een internationaal colloquium over het succesverhaal van de Bruegel-dynastie.

Rise & Shine: boost uw PR!

Erfgoedorganisaties en public relations: het is niet bepaald altijd een gelukkige combinatie. Wie zichzelf de komende jaren op de kaart wil zetten als een spannende en kwaliteitsvolle plek, maakt best werk van een echte PR-strategie. Ook u.
Faro vorming

Nazomers trainingskamp ‘open culturele content’

Naar aanleiding van de visienota ‘Een Vlaams cultuurbeleid in het digitale tijdperk’ organiseert PACKED vzw in september 2018 een vijfdaagse workshop over open culturele content.

Expertenopleiding Cultuur in de Spiegel 2018-2019

Ben jij iemand die beschikt over ervaring en inzichten op het vlak van het leren met, over en door cultuur… maar ben je toch nog op zoek naar inhoudelijke verdieping? Dan is deze opleiding iets voor jou.

Waar(de) voor je geld

Op 18 september organiseren we samen met verschillende partners een werksessie over de gebreken van het huidig financieel systeem, om vervolgens op zoek te gaan naar alternatieve handelswijzen. Dit gedacht vanuit onze specifieke rol als culturele actoren.
Faro vorming

TRACES. Together reaching audiences

Hoe overleven we vandaag de dag als museum in dit digitale tijdperk? Hoe kunnen we online meer aanwezig en zichtbaar zijn? Waarom moeten we een digitale strategie ontwikkelen en hoe kan die er uitzien? Hoe kunnen we tentoonstellingen online beter

Verbeter het timemanagement in uw erfgoedorganisatie

We hebben het allemaal druk-druk-druk en dus hebben we voor alles te weinig tijd. Maar is dat wel zo? Laten we ons niet teveel opjutten door tijdrovers?
Faro vorming

Internationale conferentie en expertmeeting musea, ICE en ‘de verstedelijkte samenleving’

Op 25 en 26 september vindt in Bern, Zwitserland, een internationale conferentie en expertmeeting plaats over musea, ICE en ‘de verstedelijkte samenleving’. Momenteel loopt een oproep tot inzenden van bijdragen.

Kort & krachtig. Betere museumteksten schrijven

Korte, pakkende museumteksten. Hoe die te maken? Daarover schreven Marleen van Soest en Annemarie Vels Heijn een boekje met 50 tips en voorbeelden. Over dat boekje waren we zo enthousiast dat we de auteurs naar Vlaanderen uitnodigen!
Faro vorming

Workshop ErfgoedApp, augmented reality en ErfgoedBeacons

Tijdens deze workshop leert u wat iBeacons zijn, hoe ze werken en waarvoor u ze kan gebruiken. We bekijken ook de mogelijkheden van augmented reality en leren hoe u audiovisuele content kan gebruiken in de ErfgoedApp.
Faro vorming
2018 - oktober

Workshops Kwaliteit in Gidsenwerking. Haal meer uit je gidsenploeg!

Docente Janien Prummel coacht in deze vorming verantwoordelijken van organisaties met een gidswerking: diensten van toerisme, gidsverenigingen, (cultureel) erfgoedorganisaties, monumenten …
Faro vorming

Basiscursus behoud en beheer van erfgoed

In deze cursus leert u meer over de invloeden van temperatuur, luchtvochtigheid, licht, bewaarmaterialen, luchtverontreiniging, schimmels, insecten en knaagdieren op de collectie.

Digital storytelling in de zorg

Leer hoe u, met digital storytelling als methodiek, kunt werken met verschillende doelgroepen in de zorgsector, zoals personen met dementie, personen in een hersteltraject of zorgverleners.
Faro vorming

Proeven van het Rijksarchief. Workshops over minder bekende archiefbronnen

Het Rijksarchief bewaart een rijke collectie bronnenmateriaal uit de 19e eeuw met een schat aan informatie voor lokaal historisch onderzoek. Tijdens de workshops geeft een specialist uit het Rijksarchief u praktische informatie over het gebruik van de bron voor lokaal

Funerair erfgoed en de publieke ruimte

Op woensdag 3 oktober 2018 organiseert Liberaal Archief/Liberas in samenwerking met INTRO Cultuur & Media de studienamiddag Funerair erfgoed en de publieke ruimte. Mensen die vanuit hun werkveld met funerair erfgoed bezig zijn, gaan dieper in op actuele thema’s rond

8th International Conference of Art Libraries

Voor de achtste keer al komt het internationale netwerk van kunstbibliotheken samen voor een tweejaarlijkse conferentie, deze keer in het Rijksmuseum in Amsterdam op 4 en 5 oktober 2018.

Klein_Kunst inspiratiedag. Cultuur voor de allerjongsten | Save the date

Op vrijdag 5 oktober 2018 slaan het Departement Cultuur, Jeugd en Media, Kind en Gezin, VBJK, VCOK en de stad Leuven de handen in elkaar voor een boeiende studiedag over kunst en cultuur voor de allerjongsten.

Veerkrachtig met cultureel erfgoed

Geestelijke gezondheidszorg: wie er niet mee te maken heeft, loopt er doorgaans met een wijde boog omheen. Die stigmatisering blijkt en blijft een van de grote problemen om deze bijzondere vorm van zorg bespreekbaar te maken.
Faro vorming

Heemdag 2018 | Straffe madammen. Vrouwen op het podium van de geschiedenis

Tijdens de jaarlijkse heemkundige studie- en ontmoetingsdag op 6 oktober 2018 in Kontich focust Heemkunde Vlaanderen op de vrouwelijke kant van de geschiedschrijving.

Dag van de Belgische Migratiegeschiedenis

De tweede editie van de Dag van de Belgische migratiegeschiedenis vindt plaats aan de KU Leuven op 6 oktober 2018. Momenteel loopt er een oproep tot bijdragen.

Studiebezoek bibliotheken Middelheimmuseum en M HKA

Op donderdag 11 oktober 2018 nodigt het Overleg Kunstbibliotheken Vlaanderen (OKBV) u uit voor een bezoek aan de bibliotheken van het Middelheimmuseum en het M HKA, twee musea voor hedendaagse kunst in Antwerpen.

Erfgoedvrijwilligers gezocht. Tips om vrijwilligers voor uw erfgoedevenement te rekruteren en te motiveren

Hoe vindt u vrijwilligers voor uw activiteiten op erfgoedevenementen zoals Erfgoeddag, Open Monumentendag, Nacht van de Geschiedenis of Open Kerkendagen? Hoe trekt u jonge vrijwilligers aan? En hoe houdt u die vrijwilligers gemotiveerd?

Starten met waardering | Basiscursus oktober

In deze basiscursus leert u hoe een waarderingsproces eruitziet. We overlopen de verschillende fases in het waarderen en helpen u om een keuze te maken uit de verschillende tools die hiervoor bestaan.
Faro vorming

Wat met het striperfgoed?

Iedereen weet: Vlaanderen (en bij uitbreiding België) is een stripland, en dat al sinds de eerste decennia van de 20e eeuw. Maar wat gebeurt er met het erfgoed van al die strips en hun makers?
Faro vorming

Hoe geef je feedback die plakt? Workshop met intervisie

In een steeds sneller veranderende omgeving wordt één ding steeds belangrijker: het geven van effectieve feedback. Goed onderbouwde feedback helpt mensen groeien, resultaten halen en gemotiveerd blijven. Vandaar dus dat we er een hele dag aan wijden!
Faro vorming

Workshop ErfgoedApp, augmented reality en ErfgoedBeacons

Tijdens deze workshop leert u wat iBeacons zijn, hoe ze werken en waarvoor u ze kan gebruiken. We bekijken ook de mogelijkheden van augmented reality en leren hoe u audiovisuele content kan gebruiken in de ErfgoedApp.
Faro vorming

Collectiewaardering en -planning voor musea met een klein team

Wat is een collectieplan? Waarom is een collectieplan zo’n belangrijk onderdeel van uw collectiebeleid? En wat is de rol van collectiewaardering daarbij? In deze cursus maken we musea met een klein team wegwijs in de wereld van de collectieplanning en
Faro vorming

Zesde Netwerkdag voor Vlaamse en Nederlandse Registrars

Op 19 oktober 2018 is er de zesde netwerkdag voor Nederlandse en Vlaamse Registrars. Dit jaar heet het STAM in Gent u welkom.

Musea Brugge Research School | Derde editie

Van 20 tot 22 oktober 2018 en van 9 tot 11 februari 2019 organiseren het Vlaams onderzoekscentrum voor de kunst in de Bourgondische Nederlanden en Musea Brugge voor de derde keer een Musea Brugge Research School.

Erfgoed beter bewaren? Workshop AIRCHECQ

Ontmasker met de AIRCHECQ-tools onzichtbare risico’s en verbeter de bewaaromstandigheden voor uw collectie. In drie stappen begeleidt de AIRCHECQ-methode u naar een goede oplossing, specifiek voor uw bewaarruimte of tentoonstellingszaal.
Faro vorming

Eerste hulp bij GDPR voor lokale verenigingen

Op 25 mei 2018 ging de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht, in de media beter bekend onder de Engelstalige naam GDPR (General Data Protection Regulation). Wat verandert de AVG voor uw vereniging, kring, archief of documentatiecentrum?

Starterscursus lokale erfgoedcoördinator/-consulent. Cultureel-erfgoedwerk in een lokale beleidscontext

Bent u pas gestart als erfgoedconsulent, deskundige of erfgoedcoördinator bij een lokaal bestuur, een intergemeentelijk samenwerkingsverband of een erfgoedcel? Of heeft u als cultuurambtenaar of gemeentelijk archivaris onlangs cultureel erfgoed in uw takenpakket gekregen? Dan is deze introductiecursus helemaal voor
Faro vorming
2018 - november

Depotinrichting als sleutel tot een efficiënt collectiebeheer

Een efficiënt beheer van uw collectie staat of valt met een verantwoorde inrichting van de ruimte(s) waarin ze bewaard wordt. Wat maakt een ruimte echter tot een geschikt erfgoeddepot en hoe richt u deze zo praktisch en overzichtelijk mogelijk in?

Erfgoed & dementie. Het creëren van een aanbod voor personen met dementie en hun mantelzorgers

Ook de erfgoedsector kan helpen in het gevecht tegen dementie. In deze vorming leggen we aan medewerkers van cultureel-erfgoed- én zorgorganisaties uit hoe ze een aanbod kunnen creëren voor personen met dementie en hun mantelzorgers.
Faro vorming

Het Groot Onderhoud 2018

Vrijdag 9 november 2018. Die dag houdt u best vrij in uw agenda. Want dan wordt u verwacht in Brussel, samen met honderden andere erfgoedwerkers voor de achtste editie van het Groot Onderhoud.
Faro vorming

Veilig beveiligd. Erfgoeddepots

Zorg voor erfgoed rust op een cruciale pijler: het veiligstellen van het erfgoed voor latere generaties. Hoe doet u dat? Wat zijn de bestaande veiligheidsmaatregelen en -voorschriften?

Help, een collega vertrekt! Hoe zet u een traject van kennisborging op in uw organisatie?

Deze dag is bestemd voor organisaties die kennisoverdracht op een fijne manier willen aanpakken. Die niet zomaar kennis en kunde willen 'aftappen', maar ook mensen willen waarderen voor hun jarenlange inzet.
Faro vorming

Introductiecursus museologie

In deze cursus staan we stil bij de belangrijkste transities die de museologie in de 20e eeuw doormaakte, en reflecteren we over actuele uitdagingen. We doen dit aan de hand van enkele auteurs die tot de canon van de museologie
Faro vorming

Save the date: studiedag 'bedrijfserfgoed als cultureel erfgoed'

In het kader van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed organiseert ETWIE in samenwerking met de Nederlandse Stichting Bedrijfsgeschiedenis op vrijdag 16 november een studiedag met als werktitel 'Bedrijfserfgoed als cultureel erfgoed'.

Het papier mag weg: substitutie na digitalisering

In deze opleiding gaan we dieper in op substitutie na digitalisering, het vervangen van de analoge versie door een digitale kopie. Wanneer kan en mag je de papieren versie na digitalisering weggooien? Aan welke eisen moet je digitaliseringsproces en je

Workshop ErfgoedApp, augmented reality en ErfgoedBeacons

Tijdens deze workshop leert u wat iBeacons zijn, hoe ze werken en waarvoor u ze kan gebruiken. We bekijken ook de mogelijkheden van augmented reality en leren hoe u audiovisuele content kan gebruiken in de ErfgoedApp.
Faro vorming

Niet te verwaarlozen: onderhoud van het depot

Het onderhoud van de depotruimte en van de individuele collectiestukken is noodzakelijk, maar wordt vaak over het hoofd gezien. Stukken in het depot ontsnappen soms aan de aandacht, zeker als het om onderhoud gaat.

Hoe ontwikkel je een duurzaam asset based aanbod?

Tijdens deze cursus tonen we u hoe u op basis van een asset based approach noden en behoeften kunt detecteren. Op basis van praktijkvoorbeelden geven we u tips & tricks voor het opstellen van een stappenplan.
Faro vorming

WOII door de ogen van je publiek? Een praktische inspiratiedag

Met het oog op de herdenking van 75 jaar Tweede Wereldoorlog focussen we tijdens deze inspiratiedag op de vraag hoe archieven, musea, erfgoedbibliotheken en erfgoedorganisaties aan de slag kunnen gaan met deze mijlpaal.
Faro vorming

Touring Belgium. A nation’s patrimony in print, ca. 1795-1914

Op 23 november vindt in Gent een studiedag plaats waarop zal ingezoomd worden op hoe en waarom toeristen, schrijvers, kunstenaars en historici gedurende de 19e eeuw het ontluikende architecturale en artistieke patrimonium van België verkenden.

Zeker bewaren, verpakken en transporteren

Afhankelijk van de karakteristieken en de inrichting van de depotruimte, wordt er vaak beslist om bepaalde objecten/collecties verpakt op te bergen. Bij het verpakken is het belangrijk om met een aantal zaken rekening te houden.

Starten met waardering | Basiscursus december

In deze basiscursus leert u hoe een waarderingsproces eruitziet. We overlopen de verschillende fases in het waarderen en helpen u om een keuze te maken uit de verschillende tools die hiervoor bestaan.
Faro vorming

Participation in Cultural Heritage for Mental Health Recovery | International Conference

Op 29 en 30 november 2018 brengt deze conferentie experten uit heel de wereld en uit verschillende sectoren samen rond interventies met cultureel erfgoed die gericht zijn op het verbeteren van het welzijn en de gezondheid van mensen.
Faro vorming
2018 - december

Collectiebeleid: de basis voor een efficiënte depotwerking

De bedoeling van deze dag is om u aanknopingspunten en structuur te bieden zodat u na afloop zelf aan de slag kan. Onderwerpen als collectievorming, collectieprofiel, beschrijving, waarderen, herbestemmen en het opstellen van prioriteiten komen aan bod.

4th international colloquium on design, branding and marketing

The International Colloquium on Design, Branding and Marketing was established to explore aspects of integrative theory and praxis relative to research methodologies, and professional and educational applications that cross perceived boundaries between marketing and design to develop meaningful dialogue relative

Is dit voor ons archief: verantwoord verwerven en afstoten op basis van een collectieplan

Privéarchieven, documentaire collecties en bewaarbibliotheken kunnen een mooie aanvulling zijn op het gemeente- of OCMW-archief. Ze vergen echter een heel andere aanpak dan de archieven van de eigen diensten.

Onderzoeksdag My big Research in a tiny Speech

Met welke onderzoeksprojecten zijn studenten uit de opleiding conservatie-restauratie bezig? Hoe verloopt hun onderzoek? Op 11 december 2018 verwelkomt SHAKE in Conservation in La Boverie (Luik) studenten, professionals en pas afgestudeerden op de Student Research Day. Onder het motto '

Workshop ErfgoedApp, augmented reality en ErfgoedBeacons

Tijdens deze workshop leert u wat iBeacons zijn, hoe ze werken en waarvoor u ze kan gebruiken. We bekijken ook de mogelijkheden van augmented reality en leren hoe u audiovisuele content kan gebruiken in de ErfgoedApp.
Faro vorming
2019 - januari

Winterschool 2019 Archives & Outreach

Speciaal voor de vijfde jubileumeditie van de Summer & Winter Schools Archives & Education in 2019 hebben we de focus verlegd naar het ontwikkelen van outreachprogramma's met documentaire collecties voor geestelijke gezondheid.
Faro vorming