2019 - mei

Imagine IC. Een laboratorium voor participatief verzamelen en documenteren van het dagelijks leven in de stad

Hoe documenteer je de hedendaagse samenleving? De Amsterdamse organisatie Imagine IC pakt het mét mensen aan en maakt zo nieuwe verbindingen.

Workshop | Mijn plan voor een duurzaam internationaliseringsbeleid

Op 27 mei (Alden Biesen) en 25 juni (VAC Brugge) organiseert het Europakasteel Alden Biesen samen met Epos vzw een workshop over internationalisering voor organisaties die werken rond volwasseneneducatie.

Roadtrip cultuureducatie Vitamine C

Samen met acht sectorpartners nodigt publiq u uit voor de Roadtrip Cultuureducatie.

De kadasterkaarten van Popp. Een sleutel tot je lokale geschiedenis

Op deze vormingsavond wordt eerst de achtergrond van het kadaster en van de Poppkaarten geschetst, en worden de toepassingsmogelijkheden voor historisch onderzoek toegelicht. Daarna volgt een workshop.

Masterclass Kathleen Adams: 'Musea, gemeenschappen en conflicten over erfgoedobjecten' | FARO Plus

Deze masterclass onderzoekt een waaier aan ervaringen, ethische dilemma's en strategieën waarmee museumprofessionals en antropologen in hun praktijk kunnen worden geconfronteerd.
Faro vorming

Plastics Heritage Congress 2019

Van 29 tot en met 31 mei 2019 vindt in Lissabon het Plastics Heritage Congress 2019 plaats, georganiseerd door Plastics Heritage European Association (PHEA) en het Portugese Centrum voor de Geschiedenis van Wetenschap en Technologie.
2019 - juni

Archiefdagen 2019

Op 3 en 4 juni vinden in Nederland de jaarlijkse Archiefdagen (voorheen KVAN-dagen) plaats: hèt congres voor iedereen die met archieven en/of in de archieffunctie werkt. Dit jaar staat het evenement in het teken van het thema 'Het bewaren waard'.

Contactdag Bakovens

Bak je al in een authentieke bakoven? Wil je ervaringen uitwisselen met andere bakovengebruikers? Of wil je zelf een bakoven restaureren? Kom dan zeker naar deze contact- en netwerkdag voor bakovenliefhebbers.

Erfgoedcollecties, gezondheid en welzijn. Workshop 3: Hoe creëer je een autismevriendelijk museum?

Een autismevriendelijke omgeving creëren ligt in het bereik van alle erfgoedinstellingen. Het is vooral een kwestie van een ingesteldheid en het maken van eenvoudige keuzes. In deze workshop verneemt u er meer over.
Faro vorming

Lerend Netwerk Projectfinanciering

Bent u op zoek naar financiering voor uw project maar weet u niet waar te beginnen of wat de mogelijkheden zijn? Zit uw projectfinanciering muurvast en hebt u nood aan een duwtje in de rug?

Building a dialogue. Two corporate collections of contemporary art | Symposium on Corporate Art Collections

De Duitse Bundesbank en de Nationale Bank van België stellen hun kunstcollecties samen tentoon. Naar aanleiding daarvan organiseert de Belgische Nationale Bank op 6 juni een symposium over bedrijfscollecties.

Communicatie voor cultureel-erfgoedorganisaties. Vijfdaagse basisopleiding voor elke startende communicatiemedewerker van een cultureel-erfgoedorganisatie

Deze vijfdaagse basisopleiding is op maat van elke startende communicatiemedewerker van een cultureel-erfgoedorganisatie.
Faro vorming

pARTicipe! Over kinderen, tieners & cultuur

Op donderdag 6 juni organiseert Lasso pARTicipe!, een gratis inspiratiedag in Muntpunt voor iedereen die op een participatieve manier met kinderen en tieners rond cultuur werkt.

Preventieve conservering | Ruïnes, bouwstenen van de tijd

Hoe kan een statische ruïne omgevormd worden tot een dynamische plaats? Wie zijn de mensen die belang hechten aan deze plek en waarom? Antwoorden op deze vragen vinden we op de kasteelruïne zelf.

ODIS-ontmoetingsdag 2019

Naar goede gewoonte organiseert ODIS dit jaar opnieuw een Ontmoetingsdag. Die vindt plaats op vrijdag 7 juni 2019. Gastheer is partner ADVN | archief voor nationale bewegingen in Antwerpen.

Diamantproject: eerste crowdsourcingdag in Antwerpen

Op 8 juni 2018 organiseert Amsab-ISG voor het project A World of Diamond een crowdsourcingdag in Antwerpen in samenwerking met Briljante Kempen en DIVA.

STEPP Contactdag | Hoe Werkt Werk?

Bent u tevreden over uw job? Zin om op uw vrije dagen nog bij te verdienen? Wat zijn nu eigenlijk uw rechten en plichten?

Contactdag Vlaamse erfgoeddatabanken

In een dagvullend programma wordt ingegaan op de werking van de Vlaamse erfgoeddatabanken en hun ondersteunende instrumenten.

De Communicatiekliniek 2019 | FARO Praktijk

De derde editie van De Communicatiekliniek is zonder enige twijfel groter, interessanter, beter, relevanter én inspirerender dan ooit. Zonder te overdrijven: alles wat u moet weten of kunnen in het hedendaagse communicatievak, komt hier aan bod.
Faro vorming

Beter vergaderingen leiden

In deze opleiding leert u om effectiever te vergaderen, met minder energie. En misschien nog belangrijker: u ontdekt hoe u méér impact kunt hebben in de vergadering zelf.

Infomoment KlasCement: uw educatief aanbod bekendmaken bij leerkrachten. Tips voor meer impact

Op welke criteria moet u letten om uw leermiddel en uw organisatie relevant te maken voor gebruik in de klas én dus voor KlasCement? KlasCement, Histories en FARO organiseren een infomoment waarop het platform wordt voorgesteld en er ook concrete

MuseumCamp 2019 Muiderslot

MuseumCamp is een driedaags programma waarin museum- en erfgoedprofessionals samen de grenzen van het vak opzoeken en elkaar uitdagen.

Derde ronde innovatieve partnerprojecten | Infosessie

Tijdens deze namiddag geeft het Departement CJM meer uitleg over de subsidielijn 'Innovatieve Partnerprojecten'. Aan het woord komen onder meer initiatiefnemers van vorige innovatieve partnerprojecten.

Workshop: Plunder of Art and Heritage

CegeSoma and Amsab-ISH organise a workshop in Brussels on 14 June 2019 to round up earlier and recent progress in research activities and to evaluate opportunities of future research.

Ambachtelijk bouwbedrijf | Ruïnes, bouwstenen van de tijd

Ruïnes, gehavend en onvolledig bewaard, roepen vragen op: wat zijn ze ooit geweest, en door wie, hoe en waarom werden ze gebouwd? Welke technieken en materialen werden gebruikt?

Lang leve immaterieel erfgoed!

Kom op 16 juni naar Studio City Gate waar Werkplaats immaterieel erfgoed zorgt voor een inspirerende zondagmiddag vol immaterieel-erfgoedactiviteit.

Train-de-trainer ‘Buurten met erfgoed’ | FARO Praktijk

Bent u ook op zoek naar een manier om erfgoed en onderwijs lokaal te verbinden? En wilt u ook graag een dergelijk coachingstraject opstarten in uw gemeente of regio? Dan is deze train-de-trainer vorming geknipt voor u!
Faro vorming

Aller à la rencontre des publics

La Fonderie, Brussels museum van industrie en arbeid, organiseert op 17 en 18 juni 2019 samen met OCIM een workshop over publiek en musea. Voertaal is Frans.

Werkbezoek tentoonstellingsproductie en museumtechnieken in Leuven | FARO Praktijk

Een- à tweemaal per jaar organiseren FARO en STEPP een werkbezoek achter de schermen in musea. Op dinsdag 18 juni brengen we een bezoek voor en achter de schermen aan Museum M in Leuven.
Faro vorming

Collegagroep digitale collectieregistratie | FARO Praktijk

De collegagroep is een initiatief van FARO, VIAA en het departement CJM en heeft tot doel uitwisseling, intervisie en coaching te geven bij de projecten van de inhaalbeweging digitale collectieregistratie. De collegagroep staat ook open voor collega's uit de cultureel
Faro vorming

Inclusie. Inzicht in zichtbare en onzichtbare beperkingen

Hoe stel je je open voor iedereen? Hoe werk je drempels voor personen met een beperking weg? Wist je dat ook mensen met een beperking graag deelnemen aan tal van initiatieven en projecten? Alleen is dit niet altijd zo evident.

Het Grote Inclusie Event

Een uniek event over inclusie met een geweldige line-up. De sprekers kijken met u naar inclusie als een jamsessie. Met inhoud, humor en muziek.

AVA_Net Symposium Audio-archivering | Save the date

AVA_Net, de netwerkorganisatie voor audiovisuele collectiehouders in Nederland, organiseert op donderdag 20 juni 2019 een gloednieuw AVA_Net Symposium. Dit keer staat het thema 'audio-archivering' centraal.

Summer Course for the Study of the Arts in Flanders. The age of Bruegel in context

De vijfde editie van de Summer Course focust op ‘The age of Bruegel in context’ en vindt plaats van 23 juni tot 3 juli 2019. Lezingen en bezoeken vinden plaats in Antwerpen, Brugge, Mechelen, Genk, Leuven, Brussel en Parijs.

Racisme schaadt mensen | Lezing met Naima Charkaoui

Racisme is een ernstig maatschappelijk en politiek probleem. Maar het is ook een persoonlijk probleem, en daar staan we weinig bij stil.

2019 IIIF Conference

IIIF is een raamwerk, bestaande uit vier API’s, dat is uitgetekend door een internationale groep van experten uit universiteitsbibliotheken, erfgoedinstellingen, musea en softwarebedrijven, om beelden via het web toegankelijk te maken.

Workshop ErfgoedApp, augmented reality en ErfgoedBeacons | Juni 2019

Tijdens deze workshop leert u wat iBeacons zijn, hoe ze werken en waarvoor u ze kan gebruiken. We bekijken ook de mogelijkheden van augmented reality en leren hoe u audiovisuele content kan gebruiken in de ErfgoedApp.
Faro vorming

Studiedag brandpreventie | FARO Plus

Op deze studiedag lichten we toe hoe u brandpreventie integraal kunt aanpakken. Bovendien komen de laatste updates over de (materiaal)technische aspecten rond brandveiligheid aan bod.
Faro vorming
2019 - juli

Burgundian Blacks. Summer School ROOHTS - Research On the Origin of Historical Techniques

Burgundian Blacks, de summer school van ROOHTS (Research on the Origins Of Historical Techniques), is een intensief vijfdaags programma dat wordt aangeboden door de Faculteit Ontwerpwetenschappen van de Universiteit Antwerpen.
2019 - augustus

Van SWOT naar beleidsopties en doelstellingen: voor starters | Collegagroep subsidieaanvraag cultureel-erfgoedconvenants

FARO start in het voorjaar van 2019 een collegagroep voor erfgoed- en cultuurprofessionals die een aanvraag voor een cultureel-erfgoedconvenant voorbereiden.
Faro vorming

Van SWOT naar beleidsopties en doelstellingen: voor gevorderden | Collegagroep subsidieaanvraag cultureel-erfgoedconvenants

FARO start in het voorjaar van 2019 een collegagroep voor erfgoed- en cultuurprofessionals die een aanvraag voor een cultureel-erfgoedconvenant voorbereiden.
Faro vorming
2019 - september

Erfgoedcollecties, gezondheid en welzijn. Workshop 4: Digital storytelling in de zorg

Deelnemers aan deze workshop wordt getoond hoe ze, met digital storytelling als methodiek, kunnen werken met verschillende doelgroepen in de zorgsector, zoals personen met dementie, personen in een hersteltraject of zorgverleners.
Faro vorming

Hoe zet ik een traject van kennisborging op? | FARO Praktijk

Dit najaar lanceert FARO een handleiding voor het opzetten van een traject van kennisborging. Tijdens deze vormingsdag bekijken we samen hoe u dit kunt toepassen in uw eigen organisatie.
Faro vorming

Informatie aan Zee 2019

Op 19 & 20 september 2019 organiseert de VVBAD de zestiende editie van haar tweejaarlijks congres Informatie aan Zee. Informatie aan Zee is een interactief gebeuren voor informatieprofessionals.

Groepsdynamica: hoe omgaan met verschillen, weerstand en conflict? | FARO Basis

In deze cursus leert u anders kijken naar groepen en de patronen die er tussen mensen kunnen ontstaan. Een absolute must voor iedereen die met groepen werkt.
Faro vorming

Workshop Kwaliteit in Gidsenwerking. Haal meer uit je gidsenploeg!

Docente Janien Prummel coacht in deze vorming verantwoordelijken van organisaties met een gidswerking: diensten van toerisme, gidsverenigingen, (cultureel-)erfgoedorganisaties, monumenten …
Faro vorming
2019 - oktober

Word Mediacoach Erfgoed | FARO Basis

Samen met Mediawijs ontwikkelde FARO een opleiding 'Mediacoach' op maat van onze sector. De inhoud van de opleidingsonderdelen zijn op maat van erfgoedorganisaties die mediawijsheid in de organisatie en de publiekswerking willen implementeren.
Faro vorming

Heritage cemeteries in the 21ste century: use, reuse and shared use | ASCE 2019 Conference

Van 3 tot en met 5 oktober 2019 organiseert de Association of Significant Cemeteries in Europe een internationale conferentie over historische kerkhoven in Gent.

Masterclass waardemanagement voor collecties l FARO Plus

Stelt u zich de volgende vragen: Waarom bewaart u wat u heeft? Waarin schuilt de waarde van de collectie? Waar liggen de kansen voor de ontwikkeling van waarde? Waar dreigen waardeverliezen? En welke acties geven u de meeste waarde voor
Faro vorming

Erfgoedcollecties, gezondheid en welzijn. Workshop 5: Erfgoed & Dementie. Het creëren van een aanbod voor personen met dementie en hun mantelzorgers

Deze workshop wordt georganiseerd in samenwerking met het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en mikt op medewerkers van cultureel-erfgoed- én zorgorganisaties die een aanbod willen creëren voor personen met dementie en hun mantelzorgers.
Faro vorming

Groeien in uw nieuwe erfgoedjob | FARO Verkenner

Welkom in de cultureel-erfgoedsector, de boeiende omgeving waarin u net als medewerker bent gestart. Omdat het lastig kan zijn om door het bos de bomen te zien, willen wij u graag ondersteunen. Zo neemt uw carrière meteen een vliegende start!
Faro vorming

Navigating the visual. Crossing the boundaries of theories and practices | 51st Annual Conference of the International Visual Literacy Association

In het najaar organiseert M - Museum Leuven samen met de KU Leuven / HIVA de jaarlijkse IVLA-conferentie (International Visual Literacy Association).

Referentiekaders en diversiteitsbewuste communicatie | FARO Praktijk

Tijdens deze vorming krijgt u enkele kaders en handvatten om heel concreet met meerstemmigheid aan de slag te gaan in uw organisatie. Aan de hand van oefeningen wordt de theorie bevattelijk gemaakt.
Faro vorming

Erfgoedcollecties, gezondheid en welzijn. Workshop 6: Archief om de hoek: hoe ontwikkel je een outreachende werking?

Tijdens deze cursus tonen we de deelnemers hoe ze met archiefcollecties op basis van een asset based approach in een buurtwerking aan de slag kunnen gaan.
Faro vorming

Bootcamp open culturele data

Na de succesvolle eerste editie van het Bootcamp open culturele data in september 2018, organiseert PACKED vzw in oktober 2019 een tweede editie. Wilt u leren hoe u de principes van open culturele content in de praktijk kunt toepassen, nieuwe
2019 - november

Verbeter het timemanagement in uw organisatie, start een traject! | FARO Praktijk

We hebben het allemaal druk-druk-druk en dus hebben we voor alles te weinig tijd. Maar is dat wel zo? Laten we ons niet teveel opjutten door tijdrovers? De mailbox bijvoorbeeld, of de oeverloze vergaderingen. Het goede nieuws is: er zijn
Faro vorming

Gerestaureerd met de beste bedoelingen | Colloquium BRK-APROA

Op 21 en 22 november 2019 organiseert de Beroepsvereniging voor Conservators-Restaurateurs voor Kunstvoorwerpen (BRK-APROA) voor de tiende keer haar jaarlijkse colloquium.

Europeana Conference 2019

Van 26 tot 29 november 2019 vindt in Lissabon, Portugal, de jaarlijkse algemene meeting plaats van het Europeana Network.