2019 - maart

Ontwikkelen van een mindful museale praktijk

FARO organiseert samen met het FOMU – Fotomuseum Antwerpen en de Stresskliniek ZNA een opleiding over het toepassen van mindfulness in een museale praktijk.
Faro vorming

Overheidsopdrachten - openbaar aanbesteden

Overheidsdiensten in Vlaanderen die bepaalde ‘werken’, ‘leveringen’ of ‘diensten’ willen bestellen (aanbesteden) moeten de wet op overheidsopdrachten naleven. Hierbij moeten specifieke procedures en regels gevolgd worden.
Faro vorming

Researcher meets Curator

Op 22 maart 2019 organiseert de Nederlandse Stichting Academisch Erfgoed (SAE) in samenwerking met Huygens ING en Maastricht University de conferentie Researcher Meets Curator.

Hoe organiseert u inspraak? | Collegagroep subsidieaanvraag cultureel-erfgoedconvenants

FARO start in het voorjaar van 2019 een collegagroep voor erfgoed- en cultuurprofessionals die een aanvraag voor een cultureel-erfgoedconvenant voorbereiden.
Faro vorming

Zevende ETWIE-ontmoetingsdag

Op zaterdag 23 maart organiseert ETWIE, het Expertisecentrum voor Technisch, Wetenschappelijk en Industrieel Erfgoed, in het Mijnmuseum in Beringen de 7e ETWIE-ontmoetingsdag. Centraal thema is bedreigd TWI-erfgoed.

Samen op weg naar een duurzame vrijwilligersploeg | Traject

In dit leertraject delen FARO en Herita theoretische kaders, methodieken, tips & tricks en onze eigen praktijkervaringen om vrijwilligers te vinden en te blijven motiveren.
Faro vorming

Collegagroep COM - Communicatiebeleid

Tijdens deze bijeenkomst delen we kennis en expertise over het werken aan een gedragen communicatiebeleid.
Faro vorming

Collegagroep Digitale Participatie

Maandag 25 maart is er een nieuwe bijeenkomst van de collegagroep Digitale Participatie. Voor deze editie zijn we te gast in het museum Hof van Busleyden in Mechelen.
Faro vorming

Teksten schrijven? Een fluitje van een cent | Erfgoed in de Praktijk

Tussen 25 maart en 23 april kunt u op verschillende locaties in Vlaanderen deelnemen aan een korte cursus boordevol schrijftips. Bovendien steekt u ook zelf de handen uit de mouwen.
Faro vorming

Gewikt en gewogen. Vlaanderen waardeert cultureel erfgoed

Op 26 maart organiseren het Departement Cultuur, Jeugd en Media en FARO een studiedag over het waarderen van cultureel erfgoed in Vlaanderen.
Faro vorming

A day in the life of a DIVA

Een goede negen maanden geleden opende het museum DIVA de deuren. ICOM BELGIUM FLANDERS en DIVA nodigen alle museumprofessionals uit om dit museum te ontdekken en te leren van het traject dat werd afgelegd.

Voorjaarsbijeenkomst Adlib 2019

De voorjaarsbijeenkomst van de Adlib gebruikersgroep vindt plaats op donderdag 28 maart 2019 in het Nieuwe Instituut te Rotterdam.

Workshop ErfgoedApp, augmented reality en ErfgoedBeacons | Maart 2019

Tijdens deze workshop leert u wat iBeacons zijn, hoe ze werken en waarvoor u ze kan gebruiken. We bekijken ook de mogelijkheden van augmented reality en leren hoe u audiovisuele content kan gebruiken in de ErfgoedApp.
Faro vorming

STCN: What do you think?

Op 28 maart 2019 organiseert de Koninklijke Bibliotheek van Nederland een studiedag over de STCN, de Short Title Catalogue Netherlands.

Masterclass Science and Heritage 1.0

De masterclass Science and Heritage 1.0 belicht het belang van hard science voor cultureel erfgoed door middel van vier concrete projecten waarin onderzoeksmethoden nieuwe kennis opleverden over objecten uit de collectie van het MAS.
Faro vorming

54e Congres Familiekunde Vlaanderen | De adel op het platteland

Op 30 maart organiseert Familiekunde Vlaanderen zijn 54e Nationaal Congres, ditmaal in Wortegem-Petegem. Het thema: 'De adel op het platteland'.
2019 - april

Kick-off conflict en meerstemmigheid

Tijdens deze kick-off van het traject 'Conflict en meerstemmigheid' gaan we in gesprek met collega’s en ervaringsdeskundigen over verwachtingen en behoeften. Hoe gaat u als cultureel-erfgoedorganisatie met dit thema aan de slag?
Faro vorming

Erfgoedcollecties gezondheid en welzijn. Workshop 1: Object handling en object storytelling

Tijdens deze workshop leert u alles over interventies met cultureel-erfgoedcollecties in de zorgsector, en krijgt u inzicht in object handling en object storytelling.
Faro vorming

Connectcafé. Erfgoedcommunicatie: van oud naar goud

Een oude fabriek die er troosteloos bij ligt. Een verlaten kerk die in de gemeente stof doet opwaaien. Communicatie is bij deze projecten belangrijk, maar lang niet altijd gemakkelijk.

Kerkfabrieken en parochies leren digitaal archiveren

Hoe kunnen kerkgemeenschappen hun digitale informatie duurzaam ordenen en bewaren? Daarover bestaan handige richtlijnen ontwikkeld door KADOC‐KU Leuven, CRKC‐PARCUM, het Rijksarchief en de Vlaamse bisdommen.

Help, een collega vertrekt! Hoe zet u een traject van kennisborging op in uw organisatie?

Deze dag is bestemd voor organisaties die kennisoverdracht op een fijne manier willen aanpakken. Die niet zomaar kennis en kunde willen 'aftappen', maar ook mensen willen waarderen voor hun jarenlange inzet.
Faro vorming

Connected Audience Conference 2019. The Role of Emotions in Museum and Cultural Experiences

Van 4 tot en met 6 april 2019 organiseren KulturAgenda Institute for Museums, Cultural Enterprises and Audiences, The Institute for Learning Innovation en de Staatliche Museen zu Berlin een internationale conferentie over de rol die emoties spelen bij museumbezoek.

Brainstorm asbest

Deze brainstorm start de discussie over het hiaat in het asbestbeleid als het gaat over de cultureel-erfgoedsector, brengt de noden van de sector in kaart en onderzoekt hoe die sector het best kan worden ondersteund.
Faro vorming

Behoud, beheer en ontsluiting | Ruïnes, bouwstenen van de tijd

De ruïnes van de Duinenabdij zijn slechts een schim van het grootse geheel dat de abdij ooit was. Het beheer en de ontsluiting van de archeologische site vergt tot op vandaag grote inspanningen. We blikken terug op ingrepen uit het

Herkomst Van Herck. Reconstructie van de verspreide archieven en collecties van een prominente Antwerpse kunsthandelaarsfamilie

Op 5 april 2019 organiseert het Rubenianum een studiedag over de nalatenschap van de voormalige Antwerpse kunsthandelaarsfamilie Van Herck waarin wordt getracht deze collectie virtueel te reconstrueren en het belang ervan (terug) onder de aandacht te brengen.

Introductiecursus groepsdynamica: omgaan met verschillen, weerstand en conflict

In deze cursus leert u anders kijken naar groepen en de patronen die er tussen mensen kunnen ontstaan. Een absolute must voor iedereen die met groepen werkt.
Faro vorming

Preventieve Conservatie: van klimaat- en schademonitoring naar een geïntegreerde benadering

Het WTA-PRECOM³OS symposium focust op preventieve conservatiebenaderingen, monitoringstechnieken en methodes om tools te implementeren in een geïntegreerde systeembenadering.

Geprojecteerde wereld | Symposium

Studiedag over glasdia’s, toverlantaarnplaatjes en ander projectiemateriaal in Nederlandse academische en andere erfgoedcollecties.

Nationale Bibliotheekcongres van Nederland

Op 16 april 2019 organiseert de Koninklijke Bibliotheek van Nederland het Nationale Bibliotheekcongres. Ditmaal zal het congres plaatsvinden in de Van Nelle Fabriek te Rotterdam.

Zorgen voor morgen? Religieus erfgoedbeheer in de praktijk

Voor de vijfde keer organiseert CRKC-PARCUM de studiedag ‘Zorgen voor morgen?’ Centraal staat de vraag hoe we ons religieus erfgoed verantwoord en efficiënt kunnen beheren. Een actuele uitdaging voor kerk- en gemeentebesturen.

Erfgoedcollecties, gezondheid en welzijn. Workshop 2: Meten en evalueren van interventies met cultureel erfgoed

Evidence based werken vereist geen rakettentechnologie. Tijdens deze cursus tonen we aan dat ook kleine erfgoedorganisaties de effecten van hun acties op korte en lange termijn kunnen meten.
Faro vorming

Herbestemming | Ruïnes, bouwstenen van de tijd

Het begijnhof van Hasselt is binnen het drukke stadscentrum een zeldzame ademplek. Maar een restauratie is nodig. Het opzet? Van een geliefde site een belangrijk groen, kloppend hart maken. Een unieke plaats waar kunst, creatie en rust samenkomen.

Communicatie voor cultureel-erfgoedorganisaties. Vijfdaagse basisopleiding voor elke startende communicatiemedewerker van een cultureel-erfgoedorganisatie

Deze vijfdaagse basisopleiding is op maat van elke startende communicatiemedewerker van een cultureel-erfgoedorganisatie.
Faro vorming

Wikify Antwerpen!

De Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek Antwerpen en de Bibliotheek van het Ruusbroecgenootschap organiseren een Wikipedia-schrijfsessie in samenwerking met PACKED VZW en Wikimedia Belgium.
2019 - mei

Houtworm beheersen. Niet-chemische bestrijdingsmethoden voor historisch hout

Op 3 mei 2019 organiseren het KIK en Monumentenwacht Vlaanderen een internationale studiedag over niet-chemische bestrijdingsmethoden voor houtborende insecten in historisch hout.

Technart 2019

The University of Antwerp and the Municipal Museums of Bruges have the pleasure of inviting you to the 6th edition of TECHNART, the conference dedicated to the promotion of analytical techniques in the field of cultural heritage.

International conference & expert meeting on ‘Intangible Cultural Heritage, Museums & Cultural Policies’ | Call for Proposals

Heritage work is being shaped and evolves within larger societal and political contexts. Policies on culture at international, European, national, regional and local (governmental) levels hence are a considerable part of the reference frame against which museums are being effectuated.

Begeleide invulsessie Zelfevaluatietool Digitale Maturiteit

De workshop is bedoeld voor wie met de Zelfevaluatietool Digitale Maturiteit aan de slag wil gaan om daadwerkelijk de digitale maturiteit van zijn of haar organisatie te meten en te verbeteren.

CRM en datagedreven marketing | UiTsalon

Als buurlanden kunnen we veel van elkaar leren. Daarom organiseert publiq i.s.m. Cultuurmarketing.nl en De Brakke Grond op dinsdag 7 mei een namiddag over CRM en datagedreven marketing.

Digital Access to Textual Cultural Heritage: internationale conferentie over digitalisering van historische bronnen

Van 8 tot 10 mei 2019 vindt in de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen en Kunsten de internationale conferentie Digital Access to Textual Cultural Heritage (DATeCH) plaats.

Inclusie. Inzicht in zichtbare en onzichtbare beperkingen

Hoe stel je je open voor iedereen? Hoe werk je drempels voor personen met een beperking weg? Wist je dat ook mensen met een beperking graag deelnemen aan tal van initiatieven en projecten? Alleen is dit niet altijd zo evident.

Copyright geregeld? Auteursrechten in de erfgoedsector

In deze interactieve infosessie krijgt u een introductie in het auteursrecht, in het bijzonder de onderdelen ervan die relevant zijn voor erfgoedorganisaties. Met bijzondere aandacht voor nieuwe ontwikkelingen.
Faro vorming

Archiving 2019. Digitization, Preservation and Access

De conferentie Archiving vindt dit jaar van 14 tot 17 mei plaats in Lissabon. De editie in 2019 richt zich op de digitale preserveringsuitdagingen en de toegankelijkheid van tweedimensionele, driedimensionele en audiovisuele materialen.

Natuur & erfgoed | Ruïnes, bouwstenen van de tijd

Muurplanten kunnen een cultureel-erfgoedwaarde bezitten en zo die van het bouwkundige erfgoed versterken. De ruïnes van de middeleeuwse Sint-Baafsabdij vormen daarvan een prachtig voorbeeld.

Familievriendelijk erfgoed | Studiedag

Wilt u graag weten hoe u een museum of erfgoedsite nog beter kan afstemmen op families? Dan is deze studiedag iets voor u.

Contactmoment landelijke dienstverleners en Werkplaats Immaterieel Erfgoed l Collegagroep subsidieaanvraag cultureel-erfgoedconvenants

FARO start in het voorjaar van 2019 een collegagroep voor erfgoed- en cultuurprofessionals die een aanvraag voor een cultureel-erfgoedconvenant voorbereiden.
Faro vorming

Integrated Pest Management for Cultural Heritage 2019

Van 21 tot en met 23 mei 2019 vindt in Stockholm de vierde internationale conferentie Integrated Pest Management (IPM) for Cultural Heritage plaats.

Workshop ErfgoedApp, augmented reality en ErfgoedBeacons | Mei 2019

Tijdens deze workshop leert u wat iBeacons zijn, hoe ze werken en waarvoor u ze kan gebruiken. We bekijken ook de mogelijkheden van augmented reality en leren hoe u audiovisuele content kan gebruiken in de ErfgoedApp.
Faro vorming

Colloquium Fonds voor cultuurmanagement 2018

Elk jaar organiseert het Fonds voor Cultuurmanagement een colloquium over een thema dat leeft in de kunst- en cultuursector. Het Fonds wil daarmee bijdragen tot de kennisdeling binnen de sector.

Plastics Heritage Congress 2019

Van 29 tot en met 31 mei 2019 vindt in Lissabon het Plastics Heritage Congress 2019 plaats, georganiseerd door Plastics Heritage European Association (PHEA) en het Portugese Centrum voor de Geschiedenis van Wetenschap en Technologie.
2019 - juni

Erfgoedcollecties, gezondheid en welzijn. Workshop 3: Hoe creëer je een autismevriendelijk museum?

Een autismevriendelijke omgeving creëren ligt in het bereik van alle erfgoedinstellingen. Het is vooral een kwestie van een ingesteldheid en het maken van eenvoudige keuzes. In deze workshop verneemt u er meer over.
Faro vorming

Preventieve conservering | Ruïnes, bouwstenen van de tijd

Hoe kan een statische ruïne omgevormd worden tot een dynamische plaats? Wie zijn de mensen die belang hechten aan deze plek en waarom? Antwoorden op deze vragen vinden we op de kasteelruïne zelf.

Ambachtelijk bouwbedrijf | Ruïnes, bouwstenen van de tijd

Ruïnes, gehavend en onvolledig bewaard, roepen vragen op: wat zijn ze ooit geweest, en door wie, hoe en waarom werden ze gebouwd? Welke technieken en materialen werden gebruikt?

AVA_Net Symposium Audio-archivering | Save the date

AVA_Net, de netwerkorganisatie voor audiovisuele collectiehouders in Nederland, organiseert op donderdag 20 juni 2019 een gloednieuw AVA_Net Symposium. Dit keer staat het thema 'audio-archivering' centraal.

Summer Course for the Study of the Arts in Flanders. The age of Bruegel in context

De vijfde editie van de Summer Course focust op ‘The age of Bruegel in context’ en vindt plaats van 23 juni tot 3 juli 2019. Lezingen en bezoeken vinden plaats in Antwerpen, Brugge, Mechelen, Genk, Leuven, Brussel en Parijs.
2019 - juli

Burgundian Blacks. Summer School ROOHTS - Research On the Origin of Historical Techniques

Burgundian Blacks, de summer school van ROOHTS (Research on the Origins Of Historical Techniques), is een intensief vijfdaags programma dat wordt aangeboden door de Faculteit Ontwerpwetenschappen van de Universiteit Antwerpen.
2019 - augustus

Van SWOT naar beleidsopties en doelstellingen: voor starters | Collegagroep subsidieaanvraag cultureel-erfgoedconvenants

FARO start in het voorjaar van 2019 een collegagroep voor erfgoed- en cultuurprofessionals die een aanvraag voor een cultureel-erfgoedconvenant voorbereiden.
Faro vorming

Van SWOT naar beleidsopties en doelstellingen: voor gevorderden | Collegagroep subsidieaanvraag cultureel-erfgoedconvenants

FARO start in het voorjaar van 2019 een collegagroep voor erfgoed- en cultuurprofessionals die een aanvraag voor een cultureel-erfgoedconvenant voorbereiden.
Faro vorming
2019 - september

Erfgoedcollecties, gezondheid en welzijn. Workshop 4: Digital storytelling in de zorg

Deelnemers aan deze workshop wordt getoond hoe ze, met digital storytelling als methodiek, kunnen werken met verschillende doelgroepen in de zorgsector, zoals personen met dementie, personen in een hersteltraject of zorgverleners.
Faro vorming

Groepsdynamica: hoe omgaan met verschillen, weerstand en conflict? | FARO Basis

In deze cursus leert u anders kijken naar groepen en de patronen die er tussen mensen kunnen ontstaan. Een absolute must voor iedereen die met groepen werkt.
Faro vorming

Workshop Kwaliteit in Gidsenwerking. Haal meer uit je gidsenploeg!

Docente Janien Prummel coacht in deze vorming verantwoordelijken van organisaties met een gidswerking: diensten van toerisme, gidsverenigingen, (cultureel-)erfgoedorganisaties, monumenten …
Faro vorming
2019 - oktober

Heritage cemeteries in the 21ste century: use, reuse and shared use | ASCE 2019 Conference

Van 3 tot en met 5 oktober 2019 organiseert de Association of Significant Cemeteries in Europe een internationale conferentie over historische kerkhoven in Gent.

Erfgoedcollecties, gezondheid en welzijn. Workshop 5: Erfgoed & Dementie. Het creëren van een aanbod voor personen met dementie en hun mantelzorgers

Deze workshop wordt georganiseerd in samenwerking met het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en mikt op medewerkers van cultureel-erfgoed- én zorgorganisaties die een aanbod willen creëren voor personen met dementie en hun mantelzorgers.
Faro vorming

Navigating the visual. Crossing the boundaries of theories and practices | 51st Annual Conference of the International Visual Literacy Association

In het najaar organiseert M - Museum Leuven samen met de KU Leuven / HIVA de jaarlijkse IVLA-conferentie (International Visual Literacy Association).

Erfgoedcollecties, gezondheid en welzijn. Workshop 6: Archief om de hoek: hoe ontwikkel je een outreachende werking?

Tijdens deze cursus tonen we de deelnemers hoe ze met archiefcollecties op basis van een asset based approach in een buurtwerking aan de slag kunnen gaan.
Faro vorming
2019 - november

Colloquium BRK-APROA

Op 21 en 22 november 2019 organiseert de Beroepsvereniging voor Conservators-Restaurateurs van Kunstvoorwerpen (BRK-APROA) haar tiende colloquium.