2020 - januari

The Making of Exhibitions l One-week Intensive Training Course

Deze intensieve cursus, georganiseerd door het Victoria and Albert Museum, leert museumprofessionals hoe ze tentoonstellingen kunnen plannen en ontwikkelen en hoe ze tijdelijke tentoonstellingen van wereldklasse kunnen afleveren.

Winter School 2020 Cultural Heritage & Outreach: a wellbeing perspective | FARO Labo

Hoe kunt u cultureel erfgoed inzetten om het welzijn van specifieke doelgroepen te verbeteren? Die vraag is het uitgangspunt van de zesde editie van een inspirerende Winter School!
Faro vorming

Sectormoment cultuureducatie

Op woensdag 29 januari 2020 vindt het sectormoment cultuureducatie plaats. Tijdens het sectormoment staat de ontmoeting tussen het beleid en het cultuureducatieve veld centraal.

Erfgoedarena | Game Changers

In de komende Erfgoedarena gaat Reinwardt Academie in gesprek met verschillende game changers. Maken deze mensen het verschil? En gaat dat altijd zoals zij dat voor ogen hebben?

BHV-CHV niveau 1

Onder de noemer Art Academie biedt Art Salvage trainingen, lezingen en cursussen aan die speciaal voor de erfgoedsector zijn ontwikkeld.

For a Co-Imaginative Politics. Commoning Democracy between Art and Urban Governance

Dit symposium onderzoekt wat de commons of het zogenaamde ‘gemeen’ voor een cultuurbeleid zou kunnen betekenen.

Vanop de eerste rij. Van multicultuur naar superdiversiteit: dertig jaar samenleven door de ogen van VOEM | Boekvoorstelling en panelgesprek

Historica Tina De Gendt schreef een atypisch verjaardagboek waarin 30 jaar interactie en dynamiek tussen een middenveldorganisatie en de maatschappelijke evolutie in woord en beeld wordt gebracht.

Kick-off collegagroep behoud en beheer van bibliothecair en documentair erfgoed

Hoe pakt u dat eeuwige stof op uw boekencollectie aan? En hoe bestrijdt u een schimmelaantasting in uw collectie? U verneemt het in de collegagroep behoud en beheer.
Faro vorming
2020 - februari

Verzameldagen Bacongo Limburg

Wat is de doelstelling van Bacongo Limburg? Persoonlijke verhalen verzamelen van Limburgers en Congolezen over de koloniale periode. Hebt u iets te vertellen of te tonen? Deel het op een van de Verzameldagen, of verstuur het online via bacongolimburg.be.

Lezing op zondag | Tussen publiek belang en persoonlijk genoegen. De familie Huybrechts als kunstverzamelaars in 19e-eeuws Antwerpen

In deze lezing brengt Ulrike Müller de verzamelaars en hun verzamelingen terug tot leven en belicht ze de diverse manieren waarop private kunstverzamelaars de interactie aangaan met het sociale, culturele en artistieke leven in 19e-eeuws Antwerpen.

Infovoormiddag Fonds Culturele Infrastructuur

In de aanloop naar een nieuwe aanvraagperiode voor bovenlokale investeringssubsidies voor cultuur- of jeugdinfrastructuur, organiseert het Fonds Culturele Infrastructuur een informatievoormiddag.

Lancering Databank Incidenten Cultureel Erfgoed (DICE)

Op dit lanceringsmoment wordt de werking van de Databank Incidenten Cultureel Erfgoed (DICE) toegelicht.
Faro vorming

Beter vergaderingen leiden

In deze opleiding leert u om effectiever te vergaderen, met minder energie. En misschien nog belangrijker: u ontdekt hoe u méér impact kunt hebben in de vergadering zelf.

Collegagroep Geloof in kunst

Deze collegagroep wil ideeën, nieuwe perspectieven, methodieken en praktijkvoorbeelden rond het omgaan met geloof in kunst opzoeken en delen.
Faro vorming

Schrijven collectiehulpverleningsplan

Onder de noemer Art Academie biedt Art Salvage trainingen, lezingen en cursussen aan die speciaal voor de erfgoedsector zijn ontwikkeld.

Kunst in opdracht als democratisch proces

De Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten en De Nieuwe Opdrachtgevers organiseren drie ontmoetingen. Ze bespreken telkens een ander perspectief van kunst in opdracht.

Groeien in uw nieuwe erfgoedjob | FARO Verkenner

Welkom in de cultureel-erfgoedsector, de boeiende omgeving waarin u net als medewerker bent gestart. Omdat het lastig kan zijn om door het bos de bomen te zien, willen wij u graag ondersteunen. Zo neemt uw carrière meteen een vliegende start!
Faro vorming

Managing and Caring for your Collection | One-week Intensive Training Course

Tijdens deze cursus volgt u gedurende één week een intensief trainingsprogramma met lezingen, hands-onworkshops, rondleidingen achter de schermen en veel meer. Gaandeweg leert u hoe u uw eigen collecties kunt beheren en conserveren.

Kunst en criminaliteit? Van het Lam Gods geslagen! OMG! Van Eyck was stolen

De tentoonstelling 'Van Eyck. Een optische revolutie' is een uitgelezen kans om de kunstcriminaliteit hernieuwde aandacht te geven.

Workshop ErfgoedApp, augmented reality en ErfgoedBeacons | Februari 2020

De Erfgoedapp wordt steeds gebruiksvriendelijker. Vandaar dat ook steeds meer erfgoedorganisaties ervan gebruik maken. Ook u kunt er uw voordeel mee doen. Kom naar deze workshop en leer er alles over!
Faro vorming

Collegagroep inhaalbeweging digitale collectieregistratie

Deze collegagroep is een initiatief van FARO, VIAA / PACKED en het departement CJM en heeft tot doel uitwisseling, intervisie en coaching te geven bij de projecten van de inhaalbeweging digitale collectieregistratie.
Faro vorming

DEN-Managementprogramma Digitale Strategie & Innovatie

DEN Kennisinstituut cultuur & digitalisering introduceert in samenwerking met Injoin en het Netwerk Digitaal Erfgoed het Managementprogramma Digitale Strategie & Innovatie voor directeuren in de erfgoedsector die de ambitie hebben om digitaal te innoveren.

Basiscursus inventariseren in een kerk

Tijdens deze namiddagcursus leert u de kneepjes van het inventariseren. Hoe meet ik een kelk? Hoe fotografeer ik een kazuifel? Hoe beschrijf ik een communiebank?

Help! Een nieuwe vzw-wetgeving!

Sinds 1 mei 2019 is er een nieuwe wetgeving van kracht voor vzw’s. Wat is er veranderd? Wat zijn de nieuwe verplichtingen?

Kick-off Collegagroep digitalisering periodieken

Om kennis en ervaringen over de digitalisering van kranten en tijdschriften te verzamelen en te delen starten FARO, VIAA, PACKED en de Vlaamse Erfgoedbibliotheken met een collegagroep ‘Digitalisering Periodieken’. Ook u kunt meedoen!
Faro vorming

Er zit toekomst in bedrijfsgeschiedenis. Symposium ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum Stichting Bedrijfsgeschiedenis

De Stichting Bedrijfsgeschiedenis (SBG) bestaat 25 jaar en laat dit niet ongemerkt voorbijgaan. Op 14 februari 2020 organiseert SBG daarom een veelzijdig symposium waarin de kracht van bedrijfsgeschiedkunde centraal staat.

Hoogwaardige opslag: keuzes, kansen en uitdagingen bij depotbouw

Op 18 februari 2020 vindt in Beeld en Geluid Den Haag (voorheen bekend als COMM) een symposium plaats over de keuzes, kansen en uitdagingen die verband houden met de bouw van depots. Diverse sprekers, verdiepende parallelsessies en ter afsluiting een

Dig It Up 2020 | Inspiratiefestival digitale kunst- en cultuurbeleving en cultuurbeleid

Tijdens de vijfde editie van Dig It Up, het jaarlijkse inspiratiefestival over digitale innovatie in de cultuursector, verkent u nieuwe vormen van kunst- en cultuurbeleving, educatie, communicatie en beleid via tal van inspiratiesessies, workshops, praktijkvoorbeelden en enkele gerenommeerde sprekers.

Vorming waarderingstraject religieuze erfgoedcollectie begeleiden

Deze vorming richt zich op erfgoedprofessionals die een waarderingstraject van een religieuze erfgoedcollectie willen coördineren en begeleiden.

Asbest in erfgoed

Onder de noemer Art Academie biedt Art Salvage trainingen, lezingen en cursussen aan die speciaal voor de erfgoedsector zijn ontwikkeld.

Collectie Nederland | Wat is Nederlands erfgoed?

De Balie organiseert in samenwerking met de Boekmanstichting een serie van drie openbare debatavonden die in het teken staan van Nederlands erfgoed.

De canon: Nederlandse lessen voor Vlaanderen

Tijdens deze avond stelt deBuren zich de vraag wat Vlaanderen kan leren van het Nederlandse canonvoorbeeld.

Publiek Domein Dag BE 2020 | Save the date

Studienamiddag voor erfgoedprofessionals in de KBR. Centraal staan de kansen die het publiek domein biedt om out-of-copyright erfgoedcollecties online beschikbaar te maken.

Concluding symposium of the Intangible Cultural Heritage and Museums Project | Save the date

Op 26 februari 2020 vindt in Brussel de afsluitende conferentie plaats van het Intangible Cultural Heritage and Museums Project (IMP). Meer informatie volgt binnenkort.
2020 - maart

Studiedag website-archivering

Op dinsdag 3 maart 2020 vindt een studiedag website-archivering plaats. Deze studiedag is het sluitstuk van het Catching the Digital Heritage project dat het afgelopen jaar liep als samenwerking tussen Amsab-ISG en Liberas|Liberaal archief.

Erfgoed en onderwijs

Erfgoed is overal, en erfgoed maakt nieuwsgierig. U kunt er heel veel kanten mee uit. De grote vraag is dan: hoe begint u er heel concreet aan? Hoe doet u dat, een prikkelende erfgoedactiviteit voor kinderen en jongeren opzetten?

Schrijven van een CHV-plan l Vierdaagse workshop

Het proces om te komen tot een CHV-plan is opgedeeld in vier stappen. Elke contactdag wordt een van deze stappen uitvoerig behandeld.

‘Het koloniale verleden houdt het racisme vandaag in stand’. Vraag en antwoord met Gloria Wekker

Zit u bij het lezen van een uitgesproken opiniestuk over een prangend onderwerp ook wel eens met vragen die onbeantwoord blijven? Zou u het liefst onmiddellijk met die opiniemaker in gesprek willen gaan en al uw vragen beantwoord krijgen? deBuren

Blasphemy and Violence. Interdependencies since 1760 | Colloquium

In maart 2020 vindt in Gent een internationaal Engelstalig colloquium plaats over de relatie tussen blasfemie, heiligschennis en geweld vanaf de 18e eeuw tot vandaag. Het colloquium wordt georganiseerd door Liberas/Liberaal Archief.

Art handling en transport | Tweedaagse workshop

Deze workshop spitst zich toe op het hanteren en transporteren van objecten.

Train-de-trainer Buurten met erfgoed, met zicht op Erfgoeddag 2021

In dit train-de-trainer-traject leert u een volledig Buurten met erfgoed-proces uit te tekenen en effectief op te starten, zodat het mogelijk kan uitmonden in schoolactiviteiten op Erfgoeddag 2021 (thema onderwijs!).
Faro vorming

BHV – CHV niveau2

Onder de noemer Art Academie biedt Art Salvage trainingen, lezingen en cursussen aan die speciaal voor de erfgoedsector zijn ontwikkeld.

Basiscursus inventariseren in een kerk

Tijdens deze namiddagcursus leert u de kneepjes van het inventariseren. Hoe meet ik een kelk? Hoe fotografeer ik een kazuifel? Hoe beschrijf ik een communiebank?

Inspiratiedag Cultuur op School

Zin om als onderwijsprofessional een hele dag ondergedompeld te worden in lezingen, workshops en rondleidingen? Dan is deze inspiratiedag zeker iets voor u.

Biologische aantasting van erfgoed

Onder de noemer Art Academie biedt Art Salvage trainingen, lezingen en cursussen aan die speciaal voor de erfgoedsector zijn ontwikkeld.

Het belang van private kunstcollecties in België en Nederland, van de 19e eeuw tot vandaag

Museum Mayer van den Bergh, het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA) en het Rubenianum organiseren een studiedag rond verzamelen, herwaarderen en schenken.

Ledendag VVBAD

Op vrijdag 13 maart 2020 vindt de ledendag van de VVBAD plaats.

Generating New Income Streams | One-week Intensive Training Course

In deze intensieve cursus, georganiseerd door het Victoria and Albert Museum, leert u hoe u zakelijke kansen in uw instelling kunt identificeren en ontwikkelen. Daarbij houdt deze cursus rekening met een scala aan mogelijkheden, waaronder retail, lidmaatschap, evenementen met kaartverkoop,

Art handling

Onder de noemer Art Academie biedt Art Salvage trainingen, lezingen en cursussen aan die speciaal voor de erfgoedsector zijn ontwikkeld.

Workshop ErfgoedApp, augmented reality en ErfgoedBeacons | Maart 2020

De Erfgoedapp wordt steeds gebruiksvriendelijker. Vandaar dat ook steeds meer erfgoedorganisaties ervan gebruik maken. Ook u kunt er uw voordeel mee doen. Kom naar deze workshop en leer er alles over!
Faro vorming

Open Monumentencongres 2020

Op 19 maart 2020 organiseert Herita in Les Ateliers des Tanneurs in Brussel het jaarlijkse Open Monumentencongres.

Collegagroep inhaalbeweging digitale collectieregistratie | Maart 2020

Deze collegagroep is een initiatief van FARO, VIAA / PACKED en het departement CJM en heeft tot doel uitwisseling, intervisie en coaching te geven bij de projecten van de inhaalbeweging digitale collectieregistratie.
Faro vorming

LIMA: symposium Transformation in Digital Art

Op 19 en 20 maart 2020 vindt een nieuwe editie van het symposium Transformation in Digital Art plaats. Dit symposium biedt gelegenheid om goede praktijken uit te wisselen in verband met strategieën van individuele kunstenaars en organisaties om digital born

Collectie Nederland | Koloniaal erfgoed

De Balie organiseert in samenwerking met de Boekmanstichting een serie van drie openbare debatavonden die in het teken staan van Nederlands erfgoed.

Gebruikersgroep CollectiveAccess

Erfgoedcel Noorderkempen, LIBIS, Vlaamse Erfgoedbibliotheken vzw en FARO starten een gebruikersgroep op rond CollectiveAccess.
Faro vorming

Netwerkdag | Mariagrotten in Vlaanderen en Brussel

Beheerders van Mariagrotten worden vaak met dezelfde uitdagingen geconfronteerd. Om een antwoord te bieden op deze uitdagingen sloegen CRKC-PARCUM en Erfgoedcel Brussel de handen in elkaar en organiseren een eerste netwerkdag.

Een inventarisatietraject in kerk of klooster begeleiden

In deze vorming leert u hoe u een inventaris kunt opstellen in samenwerking met een team van vrijwilligers.
2020 - april

Light on Painting

Tien jaar na de komst van de LED-verlichtingstechnologie bieden deze dagen een eigentijds, scherp en kritisch perspectief op hedendaagse praktijken en theorieën over licht en kleur.

Collectiebeheer zonder geld | Driedaagse workshop

Wat verstaan we onder collectiebeheer? Hoe is een organisatie gericht op collectiebeheer? Welke functies en verantwoordelijkheden worden hieraan gekoppeld? Wat zijn de pragmatische mogelijkheden in omgang met materialen, middelen en mensen?

Oud schrift en documentanalyse voor gevorderden

Dit is een cursus voor lokale erfgoedorganisaties en individuele heemkundigen, lokale geschiedschrijvers of genealogen die reeds een basiskennis van paleografie hebben en die zich meer willen verdiepen in documentanalyse en oud schrift.

Collectie Nederland | Toekomstig erfgoed

De Balie organiseert in samenwerking met de Boekmanstichting een serie van drie openbare debatavonden die in het teken staan van Nederlands erfgoed.
2020 - mei

Basiscursus auteursrechten in de erfgoedsector

In deze interactieve infosessie krijgt u een introductie in het auteursrecht, in het bijzonder de onderdelen ervan die relevant zijn voor erfgoedorganisaties. Er is bijzondere aandacht voor nieuwe ontwikkelingen.
Faro vorming

Socialemediatrainingen

U hebt een project lopen bij Epos (Erasmus+, eTwinning, Buurklassen...) en u wilt graag de sociale media gebruiken om uw project meer zichtbaar te maken voor de buitenwereld? Epos biedt vier socialemediatrainingen aan.

Colloquium studenten cultuurmanagement

Op 7 mei 2020 organiseren studenten van de huidige master Cultuurmanagement (Universiteit Antwerpen) een colloquium exclusief voor alumni van de opleiding.

Erfgoed en de vier elementen: lucht

Na een geslaagde studiedag over erfgoed en water in november 2019, focust Erfgoedlabo Leuven zich op 8 mei 2020 op de gevolgen van lucht(verontreiniging) voor erfgoed.

8e ETWIE-ontmoetingsdag | Save the date

ETWIE smeedt al volop plannen voor volgend jaar. Noteer alvast de datum voor hun achtste ontmoetingsdag, die zal plaatsvinden in het nieuwe GUM in Gent, op zaterdag 9 mei 2020.

Basiscursus cultureel erfgoed, gezondheid en welzijn. Workshop 1 | Object handling en object storytelling

Tijdens deze cursus leert u alles over de methodieken object handling en object storytelling, en leert u hoe u de methodiek kunt inzetten in uw dagelijkse praktijk.
Faro vorming

Dag van de Nieuwste Geschiedenis | Publieksgeschiedenis in België: stand van zaken, uitdagingen en perspectieven

Op 25 mei 2020 vindt in Eupen de Dag van de Nieuwste Geschiedenis plaats. Momenteel loopt er een oproep tot bijdragen.

Congres Fonds voor cultuurmanagement 2020 | Cultural governance

Acht jaar na de lancering van de code Cultural Governance, zoomt deze conferentie in op het ‘goed bestuur’ in de huidige Vlaamse en Nederlandse cultuursector, zowel in de wetgeving als in de praktijk.

Immaterieel erfgoed als toeristische bestemming

Op vrijdag 29 mei 2020 organiseren Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland en Werkplaats immaterieel erfgoed een conferentie over ‘Immaterieel erfgoed als toeristische bestemming’.
2020 - juni

Basiscursus cultureel erfgoed, gezondheid en welzijn. Workshop 2 | Meten en evalueren van interventies met cultureel erfgoed

Tijdens deze cursus leert u alles over hoe u de effecten van uw acties op korte en lange termijn kunt meten.
Faro vorming

Basiscursus cultureel erfgoed, gezondheid en welzijn. Workshop 3 | Hoe creëer je een autismevriendelijk museum?

Tijdens deze cursus leert u alles over de manier waarop u uw museum autismevriendelijk kunt maken en welke aanpassingen u daarvoor kunt doorvoeren.
Faro vorming

De Communicatiekliniek 2020 | Oproep en save the date

Noteer alvast woensdag 10 juni 2020 met stip in uw agenda, want dan zwaaien de deuren van de kliniek voor u open. En opnieuw garanderen De Ambrassade, FARO, Publiq en Socius u een editie die nog groter, interessanter, beter, relevanter

Interne communicatie van uw organisatie verbeteren

Wat is interne communicatie en hoe kunt u er met het hele team voor zorgen dat deze zo vlot mogelijk verloopt? Tijdens deze sessie gaat VVBAD hier dieper op in.

Workshop ErfgoedApp, augmented reality en ErfgoedBeacons | Juni 2020

De Erfgoedapp wordt steeds gebruiksvriendelijker. Vandaar dat ook steeds meer erfgoedorganisaties ervan gebruik maken. Ook u kunt er uw voordeel mee doen. Kom naar deze workshop en leer er alles over!
Faro vorming

Leve immaterieel erfgoed!

Op 20 juni is iedereen met interesse voor immaterieel erfgoed welkom voor een programma vol uitwisseling, inspiratie en informatie.

Summer Course for the Study of the Arts in Flanders

In 2020 is het thema van de Summer Course for the Study of the Arts in Flanders 'The Age of Van Eyck in Context'. Nog tot 15 december kunnen jonge onderzoekers zich kandidaat stellen om deel te nemen.
2020 - september

Basiscursus cultureel erfgoed, gezondheid en welzijn. Workshop 4 | Digital storytelling in de zorg

Tijdens deze cursus leert u alles over digital storytelling, en leert u hoe u de methodiek kunt inzetten in uw dagelijkse praktijk.
Faro vorming

XXIInd Symposium for the Study of Underdrawing and Technology in Painting

Om de twee jaar organiseren het KIK en het studiecentrum Vlaamse primitieven, de UCLouvain, Illuminare, Musea Brugge en het Vlaams onderzoekscentrum voor de kunst in de Bourgondische Nederlanden een internationaal congres over ondertekeningen en materiaaltechnisch onderzoek. In september 2020 vindt
2020 - oktober

ICOM-CECA congres

In 2020 organiseren CECA en ICOM België samen met M-Museum Leuven, KU Leuven, Mooss en FARO het jaarlijkse ICOM-CECA congres. Noteer alvast 12 tot en met 18 oktober 2020 in Leuven in uw agenda!

Herfstschool 'Meerstemmigheid & conflict'

FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed en de Reinwardt Academie organiseren in 2020 een herfstschool die u uitdaagt een eigen visie op de hedendaagse vraagstukken in uw museum te formuleren.
Faro vorming
2020 - november

Basiscursus cultureel erfgoed, gezondheid en welzijn. Workshop 5 | Verhaal om de hoek: hoe ontwikkelt u een outreachende werking?

Tijdens deze cursus tonen we u hoe u met archiefcollecties op basis van een asset based approach een buurtwerking kunt opzetten. Aan de hand van praktijkvoorbeelden geven we u tips & tricks voor het opstellen van een stappenplan.
Faro vorming

Basiscursus cultureel erfgoed, gezondheid en welzijn. Workshop 6 | Erfgoed & Dementie. Het creëren van een aanbod voor personen met dementie en hun mantelzorgers

Tijdens deze cursus leert u alles over hoe u als erfgoedinstelling kunt meehelpen aan een dementievriendelijkere samenleving.
Faro vorming
2020 - december

International Conference Cultural Heritage for Mental Health 2 | Call for Contributions

The much positive feedback we received after the international conference Participation in cultural heritage for mental health recovery on 29 and 30 November 2018 in Ghent has encouraged us to organise a new edition in 2020. FARO, Museum Dr. Guislain