2018 - november

Overlegplatform voor erfgoedbibliotheken

Op 14 november organiseren de Vlaamse Erfgoedbibliotheek en de VVBAD voor de achtste maal een overlegplatform voor alle erfgoedbibliotheken in Vlaanderen en Brussel.

EYCH 2018-lezing: Why the Matter of Medieval Manuscripts Matters to Cultural Heritage | Kathryn Rudy

Professor Kathryn Rudy (University of St Andrews) geeft op woensdag 14 november in het Koninklijk Conservatorium Brussel een lezing over de fysieke omgang met manuscripten in de middeleeuwen.
Faro vorming

Eerste hulp bij GDPR voor lokale verenigingen

Op één avond geeft Heemkunde Vlaanderen toelichting bij het begrip persoonsgegevens, het verwerken ervan op verenigingsniveau en het bewaren en ontsluiten ervan op archief- en documentatieniveau.

Studio OMD-Jubilee

Na 30 succesvolle Open Monumentendag-edities, vindt organisator Herita het tijd om vooruit te kijken. Hoe moet Open Monumentendag er in de toekomst uitzien? Zijn de doelstellingen van 30 edities geleden nog steeds relevant? Hoe kan Open Monumentendag nog ervaringsgerichter gemaakt

Fair of European Innovators in Cultural Heritage

Op 15 en 16 november vindt de Fair of European Innovators in Cultural Heritage plaats in Brussel. De beurs wordt door de Europese Commissie georganiseerd als sleutelevenement in het EYCH18 en combineert onderzoek en innovatie, beleid, kunst en samenleving.

Introductiecursus museologie

In deze cursus staan we stil bij de belangrijkste transities die de museologie in de 20e eeuw doormaakte, en reflecteren we over actuele uitdagingen.
Faro vorming

Strategieën en ontwikkelingen in het borgen van immaterieel erfgoed in Québec. Masterclass Antoine Gauthier

In deze masterclass legt Antoine Gauthier uit wat er gebeurt in Canada op vlak van immaterieel erfgoed, hoe men het in Québec aanpakt en welke rol kwantitatief en kwalitatief onderzoek daarin speelt.
Faro vorming

Rediscovered: new technologies on historical artefacts

Op vrijdag 16 november a.s. organiseert Universitaire Bibliotheken Leiden een symposium over nieuwe onderzoekstechnieken toegepast op oude stukken.

Bedrijfserfgoed als cultureel erfgoed

Op vrijdag 16 november 2018 organiseren ETWIE, de Stichting Bedrijfsgeschiedenis (SBG) en de Vereniging Bedrijf & Historie (VBH) een eerste Vlaams-Nederlands netwerkmoment rond bedrijfserfgoed in de Lage Landen.

Nieuwe denken en tools in de klimaatbeheersing van cultureel erfgoed

Benieuwd naar de stand van zaken in verband met het nieuwe denken over klimaatbeheersing van cultureel erfgoed? Dan mag u deze studiedag zeker niet missen.
Faro vorming

Netwerkevent cultureel samenwerkingsakkoord Hauts-de-France

De Vlaamse Gemeenschap en de regio Hauts-de-France organiseren in de marge van het kunstenfestival NEXT een netwerkevenement voor de brede culturele sector uit Vlaanderen en Hauts-de-France.

TRACKS-intervisietraject archiefzorg met vrijwilligers

Vrijwilligers kunnen een meerwaarde betekenen voor uw organisatie. Maar hoe pakt u dat aan? In deze vorming komt u er meer over te weten.

Het papier mag weg: substitutie na digitalisering

In deze opleiding gaan we dieper in op substitutie na digitalisering, het vervangen van de analoge versie door een digitale kopie. Wanneer kan en mag je de papieren versie na digitalisering weggooien? Aan welke eisen moet je digitaliseringsproces en je

Van lokale en landelijke erfgoedpraktijk naar Europees beleid en vice versa

Wat doet Europa op het vlak van erfgoed en wat betekent dit voor de Vlaamse en lokale erfgoedpraktijk? Een interactieve conferentie voor de erfgoedsector en beleidsmakers.

Winterschool: Ondernemerschap in cultuur

Deze cursus verruimt enerzijds het denkkader van de cursisten door hen topics aan te bieden waarin ze zich nadien zelf kunnen verdiepen. Anderzijds zijn er kennis-verdiepende sessies met een stevige dosis juridische en/of financiële informatie.

Niet te verwaarlozen: onderhoud van het depot

Het onderhoud van de depotruimte en van de individuele collectiestukken is noodzakelijk, maar wordt vaak over het hoofd gezien. Stukken in het depot ontsnappen soms aan de aandacht, zeker als het om onderhoud gaat.

Workshop ErfgoedApp, augmented reality en ErfgoedBeacons

Tijdens deze workshop leert u wat iBeacons zijn, hoe ze werken en waarvoor u ze kan gebruiken. We bekijken ook de mogelijkheden van augmented reality en leren hoe u audiovisuele content kan gebruiken in de ErfgoedApp.
Faro vorming

Mixed Reality Uncovered

Virtual reality is, net als artificial intelligence en the internet of things, alomtegenwoordig. In de cultuursector in Vlaanderen en Brussel is het nog een zoektocht. Deze inspiratiedag van Cultuurconnect wil uw zoektocht vergemakkelijken.

Kunst Buiten!

Met de KUNST BUITEN!-sessies op 20, 22 en 27 november wil het Forum voor Amateurkunsten lokale besturen inspiratie bieden om artistieke bottom-upinitiatieven warm te omkaderen.

Hoe ontwikkel je een duurzaam asset based aanbod?

Tijdens deze cursus tonen we u hoe u op basis van een asset based approach noden en behoeften kunt detecteren. Op basis van praktijkvoorbeelden geven we u tips & tricks voor het opstellen van een stappenplan.
Faro vorming

Hoe kunnen musea zich meer op bezoekers oriënteren? Seminarie Pat Villeneuve

Hoe kunnen musea zich meer op bezoekers oriënteren? Dat is de uitgangsvraag van het seminarie van Pat Villeneuve op 20 november in Museum M te Leuven.
Faro vorming

Hoe schrijf je het? Schrijf samen met ons je Erfgoeddagactiviteit in (Izegem)

Doe je graag mee aan Erfgoeddag, heb je zelfs al een idee maar weet je niet hoe je je activiteit indient? Heb je algemene vragen of wil je meer informatie? Schrijf dan samen met de Coördinatie Erfgoeddag jouw activiteit in.
Faro vorming

WOII door de ogen van je publiek? Een praktische inspiratiedag

Met het oog op de herdenking van 75 jaar Tweede Wereldoorlog focussen we tijdens deze inspiratiedag op de vraag hoe archieven, musea, erfgoedbibliotheken en erfgoedorganisaties aan de slag kunnen gaan met deze mijlpaal.
Faro vorming

Europeana Vlaanderen Overlegplatform

Het Europeana Vlaanderen Overlegplatform komt na een korte hiatus terug samen op woensdag 21 november. Er zijn ondertussen heel wat dingen veranderd in het Europeana landschap.

Storytelling voor organisaties met gidsenwerking

Rudy Pieters toont in deze workshop aan dat je door emotie en betekenis in je verhalen en communicatie te leggen, inspiratie bij je klant kan opwekken. Kortom hoe, waarom en waar doe je aan storytelling?

Collegagroep digitale participatie

Donderdag 22 november plannen we een nieuwe bijeenkomst van de collegagroep Digitale Participatie. De collegagroep richt zich in het bijzonder tot publiekswerkers, collectieverantwoordelijken, curatoren, (digitaal) strategen …
Faro vorming

UiTsalon: publiq & AmuseeVous over jongeren en cultuur

publiq en AmuseeVous zoomen tijdens het UiTsalon op donderdag 22 november 2018 in op jongeren en cultuur. Op deze studiedag niet veel theorie maar vooral een pak inzichten en antwoorden uit eerste hand, van de jongeren zelf!

Erfgoedvrijwilligers gezocht. Tips om vrijwilligers voor uw erfgoedevenement te rekruteren en te motiveren

Hoe vindt u vrijwilligers voor uw activiteiten op erfgoedevenementen zoals Erfgoeddag, Open Monumentendag, Nacht van de Geschiedenis of Open Kerkendagen? Hoe trekt u jonge vrijwilligers aan? En hoe houdt u die vrijwilligers gemotiveerd?

Touring Belgium. A Nation's Patrimony in Print, ca. 1795-1914

Deze studiedag zoomt in op hoe en waarom toeristen, schrijvers, kunstenaars en historici gedurende de 19e eeuw het ontluikende architecturale en artistieke patrimonium van België verkenden.

Bij De Archivaris Op Schoot goes international: de Archives départementales in Lille

In 2018 viert 'Bij De Archivaris Op Schoot' zijn tiende verjaardag. Om dat te vieren bent u uitgenodigd op een bezoek aan de Archives départementales du Nord in Lille.

Heemkunde Actueel 2018

Op zaterdag 24 november organiseert Heemkunde Vlaanderen de jaarlijkse studienamiddag Heemkunde Actueel. Deze negende editie richt zich tot iedereen die zich wil laten inspireren door de (meer)waarde en het belang van heemkunde en lokaal erfgoed.

Infosessie Europese programma's: Europa voor de Burger, Fonds Microprojecten, Scheldemondfonds

Werkt u voor een sociale, educatieve en culturele organisatie? Of werkt u voor een lokale overheid of overheidsorganisatie? Kom dan naar deze infosessie op 26 november. U ontdekt heel wat financieringsmogelijkheden via deze programma's: Europa voor de Burger het Fonds

Met klinkende cimbalen! Klinkend erfgoed in verschillende religies

De studiedag ‘Met klinkende cimbalen’ bekijkt klinkend erfgoed vanuit diverse invalshoeken. Muziek, geluid en instrumenten spelen een belangrijke rol bij verschillende christelijke denominaties. Ook het hedendaags gebruik van islamitische muziek komt aan bod.

Workshop publieksparticipatie

Op maandag 26 november organiseert Merel van der Vaart (Muse – Mensen & musea) samen met zelfstandig consulent Lorna Cruickshanks een workshop Publieksparticipatie in Rotterdam.

Zeker bewaren, verpakken en transporteren

Afhankelijk van de karakteristieken en de inrichting van de depotruimte, wordt er vaak beslist om bepaalde objecten/collecties verpakt op te bergen. Bij het verpakken is het belangrijk om met een aantal zaken rekening te houden.

 Cultuur en bestuur in een Europese context. Een gesprek tussen Jaap de Hoop Scheffer en Thomas Leysen

Wat is de rol en betekenis van grote culturele instituten zoals het Rijksmuseum in Europa? En wat kunnen we leren in de culturele sector op het vlak van governance van andere sectoren en van praktijken in andere landen?

Workshop: subsidieaanvraag voorbereiden voor Europese Samenwerkingsprojecten

In het kader van de voorbereiding van uw subsidieaanvraagdossier, organiseert Culture Desk Vlaanderen een aantal praktische workshops.

Starten met waardering | Basiscursus december

In deze basiscursus leert u hoe een waarderingsproces eruitziet. We overlopen de verschillende fases in het waarderen en helpen u om een keuze te maken uit de verschillende tools die hiervoor bestaan.
Faro vorming

Hoe schrijf je het? Schrijf samen met ons je Erfgoeddagactiviteit in (Ronse)

Doe je graag mee aan Erfgoeddag, heb je zelfs al een idee maar weet je niet hoe je je activiteit indient? Heb je algemene vragen of wil je meer informatie? Schrijf dan samen met de Coördinatie Erfgoeddag jouw activiteit in.
Faro vorming

Cultureel erfgoed voor welzijn | Opening conferentie en boekpresentatie

Ignaas Devisch opent op 28/11 in Gent de internationale conferentie 'Participation in cultural heritage for mental health recovery'. Tegelijk lanceren we de publicatie 'Cultureel erfgoed voor welzijn'. Ook wie niet deelneemt aan de conferentie is van harte welkom!
Faro vorming

Infosessie 'Europa voor de Burger'-programma

Informatiesessie over financiële ondersteuning voor projecten die actief burgerschap bevorderen en/of bijdragen aan een grotere betrokkenheid op Europees niveau. Tijdens deze sessie krijgt u te horen welke precies de mogelijkheden zijn. Volgende actoren kunnen individueel maar ook samen een initiatief

Participation in Cultural Heritage for Mental Health Recovery | International Conference

Op 29 en 30 november 2018 brengt deze conferentie experten uit heel de wereld en uit verschillende sectoren samen rond interventies met cultureel erfgoed die gericht zijn op het verbeteren van het welzijn en de gezondheid van mensen.
Faro vorming

Beiaardcultuur vandaag. Naar een nieuwe beleving van muzikaal erfgoed

Deze inspiratiedag richt zich naar iedereen, beleidsmaker, administratie, organisatie of vereniging die op een of andere manier betrokken is bij het culturele leven of het borgen van (im)materieel erfgoed.

Overheidsopdrachten - openbaar aanbesteden

Overheidsdiensten in Vlaanderen die bepaalde ‘werken’, ‘leveringen’ of ‘diensten’ willen bestellen (aanbesteden) moeten de wet op overheidsopdrachten naleven. Hierbij moeten specifieke procedures en regels gevolgd worden.
Faro vorming
2018 - december

Lezing op zondag. Incidents in a museum: tentoonstellingsruimten in film

In de compilatiefilm 'Incidents in a Museum: Art Galleries in Film' presenteert Steven Jacobs een onderzoek naar de verschillende manieren waarop musea worden voorgesteld in speelfilms.

Workshop capteren inhoud van oude dragers

Herinnert u zich nog de computerdiskette? Hebt u er nog liggen? PACKED vzw organiseert, in samenwerking met LIMA en het Algemeen-Nederlands Verbond, een gratis hands-onworkshop waarbij u data van computerdiskettes en andere verouderde dragers leert halen.

Hoe schrijf je het? Schrijf samen met ons je Erfgoeddagactiviteit in (Antwerpen)

Doe je graag mee aan Erfgoeddag, heb je zelfs al een idee maar weet je niet hoe je je activiteit indient? Heb je algemene vragen of wil je meer informatie? Schrijf dan samen met de Coördinatie Erfgoeddag jouw activiteit in.
Faro vorming

Collectiebeleid: de basis voor een efficiënte depotwerking

De bedoeling van deze dag is om u aanknopingspunten en structuur te bieden zodat u na afloop zelf aan de slag kan. Onderwerpen als collectievorming, collectieprofiel, beschrijving, waarderen, herbestemmen en het opstellen van prioriteiten komen aan bod.

Erfgoed en immersieve storytelling

Ontwikkelingen in het digitale landschap gaan als een sneltrein. Om u te helpen om het bos van de bomen te onderscheiden, brengt FARO op dinsdag 4 december een resem inspirerende lezingen en praktijkvoorbeelden in stelling over immersieve storytelling.
Faro vorming

Infosessie Digitaal Archief Vlaanderen

Op 6 juli 2018 ging de Vlaamse Regering akkoord met het opzet van Digitaal Archief Vlaanderen . Deze goedkeuring betekende het groene licht voor het opstarten van een aanbesteding voor de benodigde hard- en software en voor het uittekenen van

4th international colloquium on design, branding and marketing

The International Colloquium on Design, Branding and Marketing was established to explore aspects of integrative theory and praxis relative to research methodologies, and professional and educational applications that cross perceived boundaries between marketing and design to develop meaningful dialogue relative

UiTforum. Hoe publiek en aanbod elkaar treffen

Op donderdag 6 december 2018 nodigt publiq voor het 10e UiTforum de beste experten en ervaringsdeskundigen uit om je te inspireren en praktijk bij te brengen.

Workshop Scoremodel Digitale Duurzaamheid

Op donderdag 6 december 2018 organiseren PACKED vzw en Netwerk Digitaal Erfgoed in samenwerking met VIAA een workshop rond het Scoremodel Digitale Duurzaamheid.

Hoe schrijf je het? Schrijf samen met ons je Erfgoeddagactiviteit in (Lommel)

Doe je graag mee aan Erfgoeddag, heb je zelfs al een idee maar weet je niet hoe je je activiteit indient? Heb je algemene vragen of wil je meer informatie? Schrijf dan samen met de Coördinatie Erfgoeddag jouw activiteit in.
Faro vorming

Is dit voor ons archief: verantwoord verwerven en afstoten op basis van een collectieplan

Privéarchieven, documentaire collecties en bewaarbibliotheken kunnen een mooie aanvulling zijn op het gemeente- of OCMW-archief. Ze vergen echter een heel andere aanpak dan de archieven van de eigen diensten.

Staten-Generaal van het Tijdschrift

Als koepel van 35 Vlaamse culturele, literaire en erfgoedtijdschriften nodigt FOLIO redacteurs, beleidsmakers en relevante stakeholders uit om samen de staat en de uitdagingen van Vlaamse ‘magazines met cultuur’ te overleggen.

Historische hoeves in Vlaams-Brabant. Verleden en toekomst van boerderijgebouwen

In de najaarslezing 2018 richten de provincie Vlaams-Brabant en het Rijksarchief Leuven de blik op het verleden, heden en toekomst van historische hoeves in de provincie Vlaams-Brabant.

Dag van het Gentse historisch onderzoek

Op zaterdag 8 december 2018 organiseren het bestuur van de Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent en het STAM - Stadsmuseum Gent de zevende editie van de Dag van het Gentse historische onderzoek. Dit jaar staat de dag volledig

Werkbezoek tentoonstellingsproductie en museumtechnieken in Gent

Op maandag 10 december bent u van harte welkom op het tweede werkbezoek achter de schermen van enkele musea. Na het MoMu, M HKA en FOMU in Antwerpen vorig jaar, is het nu de beurt aan Gent, met het S.M.A.K.
Faro vorming

Onderzoeksdag My big Research in a tiny Speech

Met welke onderzoeksprojecten zijn studenten uit de opleiding conservatie-restauratie bezig? Hoe verloopt hun onderzoek? Op 11 december 2018 verwelkomt SHAKE in Conservation in La Boverie (Luik) studenten, professionals en pas afgestudeerden op de 'Student Research Day'.

Workshop ErfgoedApp, augmented reality en ErfgoedBeacons

Tijdens deze workshop leert u wat iBeacons zijn, hoe ze werken en waarvoor u ze kan gebruiken. We bekijken ook de mogelijkheden van augmented reality en leren hoe u audiovisuele content kan gebruiken in de ErfgoedApp.
Faro vorming

Verleden, heden en toekomst van de begijnhoven. Congres

In december is Turnhout het kloppend hart van het feestjaar rond 20 jaar erkenning van de Vlaamse begijnhoven als UNESCO-werelderfgoed. Dan komen erfgoedconsulenten, begijnhofbewoners, cultuurprofessionals, juristen ... naar cultuurhuis de Warande voor drie congresdagen rond het verleden, het heden en

Oeps, het plan is gescheurd. Studiedag over de materiële aspecten van het bewaren van bouwplannen

Wie scheurde nog nooit een bouwplan tijdens het openvouwen? Op 13 oktober organiseert de VVBAD-sectie archief een studiedag over de materiële aspecten van het bewaren van bouwplannen.

Hoe schrijf je het? Schrijf samen met ons je Erfgoeddagactiviteit in (Haacht)

Doe je graag mee aan Erfgoeddag, heb je zelfs al een idee maar weet je niet hoe je je activiteit indient? Heb je algemene vragen of wil je meer informatie? Schrijf dan samen met de Coördinatie Erfgoeddag jouw activiteit in.
Faro vorming

De archieven van de misdaad. Onvermoede schatten van de gerechtelijke politie

Naar aanleiding van het verschijnen van twee wetenschappelijke inventarissen van de archieven van de gerechtelijke politie bij de parketten van Antwerpen en van Gent organiseren het Rijksarchief, STAM Gent en Uitgeverij Larcier een colloquium in het STAM Gent over 'de

Workshops duurzaam digitaal beheren voor kunstenaars en kunstenorganisaties

Op dinsdag 18 december 2018 en vrijdag 11 januari 2019 organiseert PACKED vzw twee gratis workshops over duurzaam digitaal beheren voor kunstenaars en kunstenorganisaties.

Conflict Matters

Het debat over dekolonisering en democratisering van de kunsten verhit de kunsten- en culturele sector. Vanuit het idee ‘Conflict Matters’ omarmt en organiseert dit seminarie de discussie, het debat en het meningsverschil als hefboom om het transitieproces van de sector
2019 - januari

Winter School for Audiovisual Archiving

Voor het vierde jaar op rij organiseert het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in samenwerking met AVA_Net de Winter School for Audiovisual Archiving. Deze editie vindt plaats van 15 t/m 18 januari 2019 bij Beeld en Geluid in Hilversum.

Starten met beleidsplanning: hoe zet ik een sterk planningsproces op?

Een klassiek beleidsplanningstraject verloopt volgens een vast aantal stappen. In deze vorming overlopen we met u ons basisrecept beleidsplanning.
Faro vorming

Mediacoach Erfgoed 2019

Samen met Mediawijs ontwikkelde FARO de aangepaste opleiding Mediacoach Erfgoed. Bij wijze van piloot leggen we in de eerste editie van 2019 de focus op archieven en erfgoedbibliotheken.
Faro vorming

Hands-on een objectgestuurde filmspeler maken

Het grassroots-erfgoedproject O Lab wil mensen in hun eigen buurt meer met elkaar verbinden door hen verhalen te laten vertellen. Al deze verhalen worden ‘zichtbaar’ dankzij een installatie waarin de verhalen worden gekoppeld aan persoonlijke, alledaagse objecten. Voor het koppelen
Faro vorming

Winterschool 2019 Archives & Outreach

Speciaal voor de vijfde jubileumeditie van de Summer & Winter Schools Archives & Education in 2019 hebben we de focus verlegd naar het ontwikkelen van outreachprogramma's met documentaire collecties voor geestelijke gezondheid.
Faro vorming

Bootcamp ErfgoedApp

Dit bootcamp is een vervolg op de workshop ErfgoedApp en heeft tot doel om uw ErfgoedApp-tour of -idee nog multimedialer, meer augmented en beter te maken. We dompelen u onder in storytelling, smartphone video, augmented reality, musea, apps & erfgoedroutes.
Faro vorming
2019 - februari

Maak het mee! Bootcamp Erfgoeddag 2019

Tijdens een driedaags bootcamp bieden we je graag de unieke kans om een brede waaier aan erfgoedberoepen te ontdekken en in beeld te brengen. Erfgoeddag zet deze filmpjes (en dus ook jouw werk) in de spotlights.
Faro vorming

Workshops Kwaliteit in Gidsenwerking. Haal meer uit je gidsenploeg!

Docente Janien Prummel coacht in deze vorming verantwoordelijken van organisaties met een gidswerking: diensten van toerisme, gidsverenigingen, (cultureel) erfgoedorganisaties, monumenten …
Faro vorming

Infosessies erkennen en subsidiëren van besturen voor onroerend- en cultureel-erfgoedwerking

In de lente van 2020 is de volgende aanvraagronde voor lokale besturen en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden binnen het onroerend- en cultureel-erfgoedbeleid voor de periode 2021-2026. Begin 2019 organiseren het agentschap Onroerend Erfgoed en het departement Cultuur, Jeugd en Media samen met

Intangible Cultural Heritage, Museums and Innovation: the power of transformation. Call for proposals

This two-day conference wishes to explore the innovating and transformational power/capacity that intangible cultural heritage (ICH) and its safeguarding brings into museums today, and vice versa.

MAS in Jonge Handen

Sinds 2006 onderzoekt het MAS methodieken rond jongerenparticipatie aan musea. Twaalf jaar later blikken we graag terug op het proces dat ‘MAS in Jonge Handen’ heeft doorlopen en delen we méér dan graag onze ervaringen met andere musea en culturele
Faro vorming
2019 - maart

Open Monumentencongres 2019

Op 14 maart 2019 organiseert Herita voor de vijfde keer het Open Monumentencongres. Dat congres is hét jaarlijkse inspiratie- en ontmoetingsmoment voor de onroerenderfgoedsector in Vlaanderen.
2019 - april

Help, een collega vertrekt! Hoe zet u een traject van kennisborging op in uw organisatie?

Deze dag is bestemd voor organisaties die kennisoverdracht op een fijne manier willen aanpakken. Die niet zomaar kennis en kunde willen 'aftappen', maar ook mensen willen waarderen voor hun jarenlange inzet.
Faro vorming
2019 - juni

Summer Course for the Study of the Arts in Flanders. The age of Bruegel in context

De vijfde editie van de Summer Course focust op ‘The age of Bruegel in context’ en vindt plaats van 23 juni tot 3 juli 2019. Lezingen en bezoeken vinden plaats in Antwerpen, Brugge, Mechelen, Genk, Leuven, Brussel en Parijs.