De International Council of Museums organiseerde in Kyoto zijn driejaarlijkse General Conference. Dit is een grootschalig, internationaal event dat zowel op inhoudelijk, museologisch vlak als op vlak van wereldwijde netwerkvorming ontzettend belangrijk is. Tijdens deze week presenteerde ik twee papers voor twee internationale comités, m.n. voor ICOFOM, het internationaal comité voor museologie en voor INTERCOM, het internationaal comité voor management. De papers bieden stof voor dialoog en discussie met de internationale museumgemeenschap. Voor ICOFOM ben ik bovendien nationaal correspondent

Onder de titel ‘Museums as Cultural Hubs: The Future of Tradition’ ging deze conferentie op zoek naar de plaats van het museum in de maatschappij. Als kersvers museum met een hybride invulling als hedendaags Bourgondisch stadspaleis verbindt het Museum Hof van Busleyden een thematische werking met een stadsgerichte werking. Verleden en heden komen samen maar onze blik is op de toekomst gericht. Onze huidige praktijk sluit nauw aan bij een belangrijke doelstelling die de conferentie zich stelt: op zoek gaan naar een duurzaam model voor musea waarbij het verleden een inspiratie kan zijn voor het

De preconferentie van het COMCOL comité vond plaats van 29 tot 31 augustus in Nara en werd georganiseerd door het Nara National Museum, het museum voor boeddhistische kunst. Via bezoeken aan het museum zelf en aan de tempels in Nara die het museum mee beheert, kregen we de gelegenheid om een aantal hedendaagse, gedeelde uitdagingen van musea te bespreken. Een belangrijk thema van deze tweedaagse, dat ook centraal stond bij de keynote lezingen op 29 augustus, was het betekenisverschil tussen religieuze objecten in devotiecontext en in musea. De uitdaging van de zorg voor de verspreide

Sinds de doorlichting van het digitaal ecosysteem van de Vlaamse Kunstcollectie (VKC) door PACKED vzw (nu VIAA+) in 2012, werkt de VKC gestaag aan een flexibel en open informatiesysteem. De VKC hecht veel belang aan de duurzame onderbouw die nodig is om tal van hergebruikstoepassingen te laten functioneren. Het open en flexibel informatiesysteem voorziet twee essentiële delen: een datahubcomponent en een beeldinfrastructuurcomponent. 

De voorbije jaren concentreerden we ons dan ook, samen met PACKED, op de geautomatiseerde doorstroming van de metadata in de registratiesystemen via een datahub.

Begin september 2019 vond in Kyoto de General Conference van ICOM plaats, een driejaarlijkse bijeenkomst voor museumprofessionals. Meer dan 4.500 deelnemers van over de hele wereld waren daar aanwezig om kennis en expertise uit te wisselen. Tijdens de conferentie zijn er zowel plenaire sessies (waarvan die over de nieuwe museumdefinitie het meest over de tongen gegaan is), als bijeenkomsten van de verschillende thematische comités.

CAMOC (The International Committee for the Collections and Activities of Museums of Cities) is de koepelorganisatie voor stadsmusea. Het is een ideaal forum om

De International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centers (IAML) is de internationale koepelorganisatie van muziekbibliotheken, muziekarchieven en documentatiecentra met ca. 2.000 individuele en institutionele leden uit 45 landen. De organisatie heeft een website, een tijdschrift, organiseert jaarlijks een congres, en heeft een bijzonder actieve werking via commissies, comités en werkgroepen. IAML is ook lid van de International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA), de International Council on Archives (ICA), het European Bureau of Library,

Van 11 tot 17 juli 2019 vond het tweejaarlijkse congres van de International Council for Traditional Music (ICTM) plaats aan de Chulalongkorn Universiteit in Thailand. ICTM is een door UNESCO geaccrediteerde organisatie die zich inzet voor de studie, praktijk, documentatie, borging en verspreiding van 'traditionele' muziek en dans van alle landen. Ondanks het woordje 'traditioneel' in de naam, behoren populaire en klassieke muziek- en dansgenres ook tot het studiegebied van ICTM-leden. Tijdens het wereldcongres komen iedere twee jaar etnomusicologen en etnochoreologen uit alle windstreken

In het kader van expertise-opbouw rond en de waardering en zichtbaarheid van academisch erfgoed in Vlaanderen, waren we in juni 2019 present op Universeum, de jaarlijkse conferentie van European Academic Heritage Network. 

Van 11 tot 14 april 2019 organiseerde het British Forum for Ethnomusicology (BFE) zijn jaarlijks congres. Ditmaal vond het plaats in The Elphinstone Institute in het Schotse Aberdeen. Het thema ‘collaborative ethnomusicology’ is er één dat veel mensen in het veld nauw aan het hart ligt. Binnen de etnomusicologie, en aanverwante disciplines zoals antropologie en etnochoreologie, wordt er steeds meer aandacht besteed aan de manier waarop onderzoekers samenwerken met de musici en culturele groepen die ze bestuderen. Wat kunnen onderzoekers (terug)doen voor deze gemeenschappen? Hoe kunnen ze hun

In het najaar van 2018 nam Katrien Laporte, directeur Design Museum Gent, deel aan een inspiratie- en prospectiereis rond hedendaagse architectuur naar Japan, georganiseerd door Archipel vzw. Dit studiebezoek leverde naast inspiratie voor de programmalijn rond Architectuur ook heel wat inspiratie rond architectuur van musea op. Dit laatste is belangrijk in functie van de realisatie van de nieuwbouwvleugel. Daarnaast vonden er ook meetings plaats met vertegenwoordigers van de Gentse zusterstad Kanazawa, met het Museum van de 21ste eeuw in Kanazawa; met het Designmuseum 21/21 in Tokyo en met de