Gebruiksbeperkingen en een tekort aan goede rechtenmetadata belemmeren nog te vaak de online toegang en het vrij hergebruik van digitale culturele content. Met dit project wil meemoo culturele organisaties handvaten aanreiken om bewuster om te gaan met rechten en gebruiksbeperkingen op culturele content. Zo kunnen ze rechten en beperkingen correct identificeren, en online toegang en hergebruik mogelijk maken.


Vragen over auteursrecht en gebruiksbeperkingen


We ontvangen regelmatig loketvragen over rechten op culturele content: welke metadata moeten gedocumenteerd worden? Hoe geef je de

Dit voor CAVA eerste grote digitaliseringsproject Contested Content had tot doel om een deel van onze tijdschriftencollectie te vervolledigen, te digitaliseren, breder doorzoekbaar te maken en onder de aandacht te brengen. De focus van dit project ligt op de tijdschriften van de centrale organen van de vrijzinnigheid. Deze tijdschriften zijn noodzakelijk voor de studie van de vrijzinnige beweging in Vlaanderen.


Het project is nog niet afgerond, maar CAVA doorliep ondertussen zo goed als alle stappen, geheel of gedeeltelijk, van het digitaliseringsproces in de brede zin van het woord: het

Het project Plannen voor de toekomst: ICE (in)begrepen wil een eerste, gezamenlijke stap zetten in de complexe en veelzijdige uitdaging van een geïntegreerde erfgoedbenadering, zoals vooropgesteld door het Cultureelerfgoeddecreet uit 2017. Dat is geen evidentie, omwille van verschillende logica’s achter erfgoedzorg voor roerend en immaterieel cultureel erfgoed (ICE). Het project focust daarbij op collectieplanning: Wat zijn de drempels en moeilijkheden? Welke antwoorden zijn mogelijk en wat leren experimenten in de praktijk?


Om de geïntegreerde visie in de cultureel-erfgoedsector waar te

De Openbare Bibliotheek Brugge, de Universiteitsbibliotheek Gent, het Grootseminarie Brugge en het Bisdom Gent slaan de handen in elkaar voor een ambitieus project rond hun middeleeuwse monastieke manuscripten. MMMONK, een acroniem voor Middeleeuwse Monastieke Manuscripten – Open – Netwerk – Kennis, wil de digitale beelden van 734 middeleeuwse manuscripten van de abdijen van Ten Duinen, Ter Doest, Sint-Baafs en Sint-Pieters ontsluiten en samenbrengen in een virtuele bibliotheek en kennisplatform via het International Image Interoperability Framework (IIIF). 


Partners


Het overgrote deel

IFFM bezit een grote, waardevolle collectie persoonlijke getuigenissen over WO1. Die vele kleine getuigenissen creëren samen een indrukwekkend internationaal en meerstemmig beeld van de ‘kleine mens in de grote oorlog’ en leveren in dat opzicht belangrijke grondstof voor de museale werking. 


Een persoonsdossier bevat voornamelijk documenten (dagboekjes, brieven en briefwisseling, foto’s, administratieve en officiële documenten, neergeschreven getuigenissen, verhalen van nabestaanden, etc.). Dit project beoogt de digitalisatie en de stuksgewijze registratie van de persoonsdossiers, met het

Tussen 1963 en 1976 maakten dialectologen aan de Universiteit Gent – onder supervisie van professoren Willem Pée en Valère Vanacker – 783 dialectopnames op 550 verschillende locaties in Vlaanderen. De opnames, samen goed voor zo’n 700 uur spontane spraak en ondertussen bekend onder de naam Stemmen uit het Verleden, vormen niet enkel een ongeziene registratie van de traditionele dialecten, ze bieden ook een unieke inkijk in de maatschappij van de eerste helft van de twintigste eeuw, met levensverhalen van honderden sprekers geboren omstreeks de eeuwwisseling van de 19e en 20e eeuw (de oudste

In 2019 verscheen de eerste wetenschappelijke en rijkelijk geïllustreerde monografie over de laatgotische Brusselse beeldhouwersfamilie Borman. Het boek verenigt de actuele stand van zaken van het onderzoek, zowel op archivalisch, stilistisch, kunsthistorisch als technisch-wetenschappelijk vlak en bevat een chronologische oeuvrecatalogus. Het boek verschijnt in het Engels en is een coproductie van M-Museum Leuven en wetenschappelijke uitgever Brepols/Harvey Miller Publishers.


“De Beste Beltsnydere”. Zo wordt er gerefereerd naar Jan II Borman (soms ook ‘de Grote’ genoemd) in een document uit

Project Slimerfgoed.be: erfgoed en onderwijs vinden elkaar


Een school heeft haar wortels in het verleden. Haar erfgoed biedt tal van mogelijkheden om maatschappelijke uitdagingen met betrekking tot inclusie, gender, diversiteit … aan te gaan. Erfgoed is daarbij bijzonder interessant omdat het zich leent tot verschillende perspectieven en betekenisgeving.


Schoolerfgoed kan ingezet worden als een substantieel, laagdrempelig en toegankelijk onderdeel van krachtige leer- en leeromgevingen op school. Schoolerfgoed is veelsoortig: visueel, tactiel zowel als immaterieel. Daar tegenover staat

Dit boek bundelt voor het eerst wetenschappelijke inzichten in decoratieve opsmuktechnieken in de luxemode-industrie. Internationale curatoren en onderzoekers geven een heldere kijk op de verschillende technieken, de socio-economische achtergrond en de visuele en esthetische waarde van deze decoratieve creaties. Ze brengen vernieuwende standpunten over luxe, de ateliers, de rol van decoratie in de mode en versiering in de garderobe van de man.


Door de vraag naar decoratie op kledij ontstonden heel wat specialisaties, zoals de broderie (borduurwerk), de plumasserie (bewerking van pluimen) en

Art United is een 3-jarige samenwerking tussen diverse culturele partners met het doel expertise op te bouwen en te delen rond de kunstparticipatie en -beleving van de moeilijk te bereiken doelgroep van 16-26 jarigen. De lerende cyclus wil nieuwe verbindingen maken buiten het reguliere erfgoedwerkveld, startende met de festivalweide van Pukkelpop en jeugdhuizen, om zo inzicht te krijgen hoe erfgoed, kunst, design en de museumwerking relevant kunnen zijn voor deze doelgroep. Tevens vormen de aspecten diversiteit en meerstemmigheid een niet te verwaarlozen onderdeel van het onderzoek.


Doelste