Hoe kunnen we op een verantwoorde manier omgaan met gevaarlijk erfgoed, en meer bepaald asbest, in de cultureel-erfgoedsector? Dat is de centrale probleemstelling van de eerste fase van dit tweejarig project, dat via een breed en sectoroverschrijdend partnerschap uitgevoerd zal worden. In lijn met de Vlaamse doelstellingen tot een Asbestveilig Vlaanderen 2040 willen we de erfgoedsector asbestveiliger maken. Om dit te bereiken zetten we in op onderzoek en sensibilisering op maat van onze sector.

De vijfde editie van BeMuseum vindt dit jaar plaats in het CIVA, Brussel
BANG! (Conference of European National Librarians) organiseert op 28 oktober een tweede gratis webinar. Ditmaal wordt ingezoomd op de mogelijkheden die het tentoonstellen van boeken biedt om een divers publiek aan te spreken.
Op 7 oktober 2021 vraagt OCE uw stem en visie op de toekomst van de belangenbehartiging voor het cultureel-erfgoedveld.
Omdat het Verenigingsloket niet succesvol tot stand kan komen zonder die verenigingen zelf, organiseert het projectteam op 28 oktober 2021 een online webinar dat zich specifiek richt tot verenigingen.
De coronacrisis daagde erfgoedinstellingen uit tot innovatieve online initiatieven voor de gidsenwerking. Tijdens de lockdowns waren fysieke rondleidingen immers niet mogelijk en dus stapten verschillende musea over tot een vorm van live digitaal gidsen. Dat gebeurde telkens met veel aandacht voor
ODIS, de grootste historische databank van Vlaanderen, organiseert op vrijdag 24 september 2021 opnieuw een ontmoetingsdag. Dit jaar wordt u verwelkomd in Gent, bij ODIS-partner Liberas.
Deze cursus biedt een dagvullend programma met tal van praktische tips om in uw kerk van start te gaan met het opstellen van een erfgoedinventaris.
Op 13 en 14 oktober organiseren La Maison Autrique en het Belgisch Stripcentrum een seminarie over 'Erfgoed en Strip'. Voertaal is Frans.
Hoewel musea sinds 1 december hun reguliere werking (gedeeltelijk) opnieuw kunnen opstarten, blijft het nodig om de opgedane kennis en nuttige ervaringen van de laatste maanden over de grenzen van de instellingen heen te delen. Vanuit die filosofie werd de voorbije periode hard gewerkt aan een