Tijdens deze online studiedag, een organisatie van STEPP, gaan verschillende sprekers uit de erfgoedsector op zoek naar de betekenis van erfgoed en naar hoe er in de toekomst kan omgegaan worden met technisch erfgoed.
Op 17-18 juni wordt het Creative Europe-programma 2021-2027 officieel online aangekondigd onder het Portugees voorzitterschap van de Raad van Europa.
Save the date voor de online infosessies over de Cultuur- en Cross-Sectorale oproepen van Creative Europe 2021-2027/ werkprogramma 2021.
In deze collegagroep wisselen collega's uit erfgoedbibliotheken, archieven en documentatiecentra tips en tricks uit rond het behoud en beheer van bibliothecair en documentair erfgoed.
Live digitaal gidsen biedt ook na de coronaperiode veel mogelijkheden. Bovendien kan het complementair worden aangeboden naast klassieke, fysieke rondleidingen. In dit webinar werken we daarop verder.
Op 21 september stellen het Departement Cultuur, Jeugd en Media en de onderzoekers van het HIVA - Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (KU Leuven) het onderzoeksrapport ‘Cultuureducatie in de vrije tijd. Een tweede veldtekening’ voor.
Dit informatie- en matchmaking-evenement richt zich op aankomende Europese financieringsmogelijkheden voor digitalisering, cultureel erfgoed en slimme toerismeprojecten.
Meer dan ooit wordt het dekoloniseringsdebat gevoerd. Op straat, in het stadhuis, in de media, op school ... Maar wat is dekoloniseren nu eigenlijk?
Wilt u in uw organisatie de discussie over inclusiviteit in alle aspecten van de werking op gang trekken? Dan is dit labo iets voor u.
In deze interactieve infosessie krijgt u een introductie in het auteursrecht, in het bijzonder de onderdelen ervan die relevant zijn voor erfgoedorganisaties.