Vredesbomen. Inspiratiebrochure voor een betekenisvolle 11 novemberviering

220 steden en gemeenten in Vlaanderen planten op 11 november 2018 een vredesboom. Ze doen dat niet zomaar, want op die dag worden de vier herdenkingsjaren rond 100 jaar Eerste Wereldoorlog officieel afgesloten. FARO is een van de partners in dit bijzondere project.

Ruim 220 lokale besturen zijn ingegaan op het aanbod van het Agentschap voor Natuur en Bos om rond 11 november 2018 een vredesboom te planten. De aanplant van zo’n boom is een mooie aanleiding om extra activiteiten te organiseren voor Wapenstilstand. Om die 220 deelnemers daarbij te helpen, hebben we een inspiratiebrochure voorbereid. Naast informatie en tips, krijgt u er tal van praktijkvoorbeelden en doorverwijzingen. Sinds 2014 zijn er in Vlaanderen immers diverse grootschalige digitaliseringsprojecten en inventarisatieprojecten opgestart. En met resultaten. Want vandaag is er heel wat WOI-materiaal beschikbaar, raadpleeg- en bruikbaar.

De brochure is verstuurd naar de colleges van de deelnemende steden en gemeenten. U kunt zelf een gedrukt exemplaar bestellen via een mailtje naar 2014-18@vlaanderen.be, met duidelijke vermelding van uw naam en adres. Een digitaal exemplaar kunt u hier downloaden.

Initiatiefnemers

Voor dit grootschalige project hebben verschillende partners de handen in elkaar geslagen: het agentschap voor Natuur en Bos - dat de bomen heeft aangeboden aan de lokale besturen - het agentschap Onroerend Erfgoed, het projectsecretariaat 100 jaar Groote Oorlog, FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed en publiq.

Meer weten?

Meer informatie vindt u op www.2014-18.be/vredesbomen. In de loop van de volgende maanden zal deze website nog worden aangevuld met bijkomende praktijkvoorbeelden.

Auteur(s)
Gregory Vercauteren (red.)
Jaartal
2018
PDF bijlagen