Jaarverslag 2013

2013 was het tweede werkingsjaar van deze beleidsperiode (2012-2016). Terugblikkend op het voorbije jaar stellen we vast dat continuïteit het sleutelwoord is. Er tekenen zich duidelijke rode draden af in de werking. U leest er alles over in dit Jaarverslag 2013 en in de aanvullende bijlagen.

Op eenvoudig verzoek sturen we u gratis een papieren exemplaar van het Jaarverslag 2013 toe, zolang de voorraad strekt.