Haalbaarheidsstudie Vlaamse horizontale metadata aggregator

De haalbaarheidsstudie, uitgevoerd door IBBT in 2010 in opdracht van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media, onderzocht of het wenselijk en haalbaar is in technische en organisatorische termen om een horizontale, cross-sectorale metadata aggregator voor het digitaal cultureel erfgoed in Vlaanderen op te zetten.

Een aggregator is in deze context een metadata harvester (oogster) die op basis van internationale standaarden cross-sectoraal uit diverse erfgoeddatabanken metadata over digitale of/en gedigitaliseerde ‘objecten’ verzamelt (incl. thumbnails van die objecten), duurzaam opslaat en uitwisselt. Deze harvester moet op zijn beurt zelf geharvest kunnen worden door andere harvesters, in de eerste plaats door het Europeana-platform. De metadata op het harvesting platform functioneert als pointer (wijzer) en legt op een duurzame en persistente wijze een link naar het digitale object in de webdatabank van de dataleverancier (content provider).

Auteur(s)
Olga Van Oost, Sam Coppens, Gert Nulens, Erik Mannens, Caroline Pauwels, Rik Van de Walle
Jaartal
2011
PDF bijlagen