Erfgoed-in-zicht | Tien handvaten voor een duurzaam lokaal erfgoedbeleid. Update 2013

Almaar meer lokale besturen zijn overtuigd van het belang van een dynamische en toekomstgerichte erfgoedwerking. Maar hoe zet u een duurzaam erfgoedbeleid op touw? Een structurele aanpak van inventarisatie, behoud en beheer is vaak een hele opdracht. En iedereen heeft de mond vol van cultuurspreiding, -participatie en gemeenschapsvorming, maar hoe kan u de gemeenschap nu echt betrekken bij het erfgoed in je gemeente?

FARO zette in 2010 samen met LOCUS een traject op om lokale besturen te begeleiden bij de uitbouw van een lokaal erfgoedbeleid. De resultaten van ons traject hebben we gebundeld in een rapport dat we voor het eerst in 2011 publiceerden. Omdat onze sectoren snel evolueren, werken we dit basisrapport geregeld bij. Inmiddels zijn we al aan een derde, volledig herziene versie. De basisidee blijft weliswaar ongewijzigd: in tien paragrafen geven we concrete tips, aandachtspunten en verwijzingen die lokale besturen kunnen helpen bij de opstart en uitbouw van een erfgoedbeleid.

Dit rapport maakt deel uit van het dossier 'Lokaal cultureel-erfgoedbeleid'.

Auteur(s)
Katrijn D'hamers en Gregory Vercauteren
Jaartal
2013
PDF bijlagen