Erfgoed is

Erfgoed helpt ons om cultuur over generaties heen richting en betekenis te geven. Het stelt ons bovendien voor de uitdagende vraag wat wij, op onze beurt, kunnen en willen doorgeven aan wie na ons komt.

In deze nieuwe publicatie delen Bruno De Wever (UGent), Hester Dibbits (Reinwardt Academie), Poli Roumeliotis (Buurten met erfgoed) en Milo Rau (NTGent) hun ideeën over de rol die elk van ons kan opnemen in het proces van erfgoedvorming en betekenisgeving. Daarbij focussen ze op het belang en potentieel van erfgoed in cultuureducatie. Ilja Leonard Pfeijffer en Rebekka de Wit zorgen voor extra beschouwingen.

Erfgoed is kunt u gratis raadplegen en downloaden als e-publicatie.

Erfgoed is is een realisatie van CANON Cultuurcel (Departement Onderwijs en Vorming), Departement Cultuur, Jeugd en Media, en FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed. Deze publicatie kwam tot stand naar aanleiding van de Dag van de Cultuureducatie op 11 maart 2021, met als thema ‘Erfgoed is’.

Auteur(s)
Veerle Vanbuel en Hildegarde Van Genechten
Jaartal
2021
PDF bijlagen