De postmoderne archivaris

In diverse middens, en lang niet alleen de wetenschappelijke, wordt de term postmodernisme regelmatig gebruikt. Zo ook in archiefkringen. De introductie van deze term werd en wordt nu eens enthousiast dan weer afwijzend onthaald. Maar wat betekent het postmodernisme voor het beroep van archivaris?

Auteur(s)
Patrick van den Nieuwenhof
Jaartal
2003
PDF bijlagen