KX-files ontrafeld. Periodieke publicaties ontsloten

Het project focust op een inhaalbeweging voor de collectieregistratie van enkele cruciale deelcollecties binnen de zogenaamde KX-collectie, die bestaat uit periodieke publicaties van kleine en grote maatschappelijke organisaties uit diverse domeinen: zorg, onderwijs, cultuur, economie …

Het betreft geen collectie tijdschriften of weekbladen, maar jaarlijkse uitgaven van scholen, uitgeverijen, toneelfederaties, zorgverenigingen, jeugdverenigingen, missiecongregaties, vakbonden … die verschenen ter gelegenheid van vormingen, themawerking, jaaractieplanning en jaarverslaggeving. Deze ‘grijze literatuur’ vindt in bibliotheken nauwelijks onderdak, maar bevat kernachtige informatie over de activiteiten, contacten en reikwijdte van de kleine en grote middenveldorganisaties in kwestie. De publicaties werden veelal overgedragen samen met het archief van de betrokken organisaties.  

De KX-collectie wordt al veelvuldig gebruikt voor het beantwoorden van vragen van fysieke en virtuele lezers van KADOC en biedt mogelijkheden voor gebruik in andere contexten. KADOC onderzoekt in het sluitstuk van het project hoe de verzamelde collectiedata ingezet kunnen worden om de collectie meer zichtbaarheid te geven door ze (semi-)automatisch te publiceren als open data en op die manier hergebruik mogelijk te maken en te stimuleren. In een proof of concept wordt een beperkte testset van deze data beschikbaar gesteld als open data. De opgezette architectuur zal toelaten om na deze proof of concept het open-datatraject uit te breiden.

Projectresultaten
  1. De deelcollecties KX1 tot en met KX5 (respectievelijk congresverslagen, jaarverslagen, jaarprogramma’s, palmaressen en jaarboeken) werden gewaardeerd, geselecteerd en ontsloten. Dat resulteerde in 1657 nieuwe titels van analoge en digitale periodieke publicaties in de bibliotheekcatalogus, waaronder meer dan 200 digitale titels. Verder werden 1686 titelreeksen aangevuld met ontbrekende exemplaren.
     
  2. Gegevens over publicaties en organisaties werden in de bibliotheekcatalogus Alma en in de contextuele databank ODIS aangevuld en verrijkt. In de bibliotheekcatalogus werden van 1686 aangevulde titels de beschrijvingen gecontroleerd en aangevuld. Daarnaast werden in ODIS 217 nieuwe organisatiefiches, 658 nieuwe publicatiefiches en één nieuwe persoonsfiche aangemaakt. 1301 fiches van organisaties en publicaties werden verrijkt met nieuwe gegevens en links.  
     
  3. Een proof of concept open-datapublicatie werd uitgevoerd. Gegevens over de periodieke publicaties werd geëxporteerd en opgeladen in Wikidata om de collectie ruimer bekend te maken en hergebruik van de data te stimuleren. De documentatie bij het proces, de resultaten en de bevindingen zijn terug te vinden in het Rapport project KX-Files ontrafeld. Periodieke publicaties ontsloten: instructie linked open data publicatie via Wikidata en conclusie van de proof of concept.

Praktische info

Looptijd van
Looptijd tot
Organisatienaam
KADOC-KU Leuven
Contactpersoon
Katrien Weyns
Adres
Vlamingenstraat 39
3000 Leuven
Telefoon
016 32 35 44
Financieringsbron(nen)

Subsidies 'Inhaalbeweging digitale collectieregistratie' van het departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse Gemeenschap.

Andere projecten

Digitale publicaties zijn vluchtig en ontsnappen momenteel grotendeels aan het verzamelbeleid van onze erfgoedinstellingen. Hierdoor ...

Van 24 tot 30 september organiseerde Kunstenpunt, samen met FARO, Z33 Huis voor actuele kunst ...
In 2018 start Argos het onderzoeksproject naar kunstenaarsfilm en -video in België in de jaren ...