Jobshadowing Historic Dockyard Chatham (UK)

Chatham Historic Dockyard (UK) is een van de grootste en best ontwikkelde droogdokkensites, en daarom een excellente 'good practice' voor de toekomstige ontwikkeling van de Antwerpse droogdokkensite / het maritiem museum. De Dockyard Charity Trust beheert een diverse collectie van maritiem en (militair) marine-erfgoed, ontwikkelt een doorgedreven publiekswerking en zet intensieve samenwerkingsverbanden op met culturele, educatieve én economische actoren. De Historical Dockyard faciliteerde een tweeweekse jobshadowing, waardoor het reilen en zeilen van de erfgoedsite intensief en van binnenuit werd verkend. Dit leverde veel inspiratie en good practices op, zowel voor museale werkingen als voor de uitbouw van een droogdokkensite in het bijzonder.

Context: de Stad Antwerpen plant een nieuw maritiem museum (met onder meer de Doelse Kogge) op de droogdokkensite ten noorden van het MAS. Het doel is om een breed museum te realiseren, ingebed in een actief belevingspark met een divers cultureel, maritiem en sociaal-economisch programma. Op deze erfgoedsite zullen verschillende actoren samenwerken: culturele partners (musea, kunstenaars), organisaties uit het watererfgoedveld, onderwijs, sociale economie, horeca en privé-eigenaars van maritiem erfgoed.

Praktische info

Looptijd van
Looptijd tot
Organisatienaam
Antwerpen Kunstenstad/MAS
Contactpersoon
Cathy Pelgrims
Adres
MAS, Hanzestedenplaats 1, 2000 Antwerpen
Telefoon
03 338 44 80
Financieringsbron(nen)

Tussenkomst voor internationale reis- en verblijfskosten