ICAM 19 conference - 'Migrating ideas' - Copenhagen

Als koepelorganisatie verenigt ICAM (International Confederation of Architectural Museums) architectuurmusea en -archiefcentra wereldwijd, die streven naar een grotere bewustwording rond architectuur en architecturaal cultureel erfgoed in al hun facetten. Het tweejaarlijks congres is een vaste waarde in de sector en biedt de mogelijkheid om kennis op te doen, nieuwe contacten te leggen en expertise uit te wisselen. De 19e editie heeft als centraal thema 'Migrating Ideas' en stelt de positie van architectuurinstituten in de 21e eeuw in vraag.

Projectresultaten

Architectuurarchief Vlaanderen wil dé nationale en internationale referentie zijn voor architecturaal erfgoed in Vlaanderen en Brussel. Het congres bood de uitgelezen kan om het Architectuurarchief Vlaanderen, dat in 2018 werd opgericht, internationaal te introduceren. 

Wij willen onze taken uitvoeren op deskundige en duurzame wijze, gestoeld op een stevige expertise en ingebed in een breed netwerk. Ook willen wij inzetten op een intensieve participatie van de erfgoedgemeenschappen, zowel in onze collectiewerking als bij het uitbouwen van een dienstverlenende rol.

Het ICAM-congres - met rondleidingen, lezingen en sessies met als thema onder meer 'Transnational collections research', 'Responding to Climate Change' en 'Democratisation of Culture/Community Empowerment' - draagt bij aan de expertise van Architectuurarchief Vlaanderen en het bereiken van de bovenstaande doelstellingen. Daarnaast is het congres een netwerkmoment dat de mogelijkheid biedt om waardevolle contacten te leggen en te onderhouden. Door actieve deelname aan het congres zorgt het Architectuurarchief voor een inbedding van de Vlaamse architectuurarchievensector in een internationaal netwerk. Onder meer voor toekomstige expo's en de werking rond digital-born architectuurarchieven werden interessante contacten gelegd.

Archivaris Wim Lowet verzorgde voor het Architectuurarchief Vlaanderen een presentatie over het pilootproject waarderen dat het Architectuurarchief in 2017-2018 doorliep. Het waarderingsproject werd daarmee internationaal op de kaart gezet. We willen dit aangrijpen om een internationale dialoog te stimuleren rond collectiebeleid en waardering.

Praktische info

Looptijd van
Looptijd tot
Organisatienaam
The Danish Architecture Centre, DAC Dansk Arkitektur Center / International Confederation of Architectural Museums
Contactpersoon
Stine Fangel Juda
Adres
Strandgade 27B
DK 1401 Copenhagen
Denmark
Telefoon
+45 | 32 | 64 54
Financieringsbron(nen)

De Vlaamse overheid subsidieerde de reis- en verblijfskosten van 2 medewerkers van Architectuurarchief Vlaanderen met een subsidie van 705,06 EUR. De overige kosten werden voor eigen rekening genomen.

Andere projecten

In de loop van 2011 werd een aanzet gegeven tot een fusie van het Vrijzinnig ...
Chatham Historic Dockyard (UK) is een van de grootste en best ontwikkelde droogdokkensites, en daarom ...
Het project ‘De meerwaarde van het archief’ heeft tot doelstelling nieuwe kennis te ontwikkelen en ...