Helden in harnas

Iedereen kent ridderverhalen over Karel de Grote en koning Arthur. Waarom spreken die verhalen vandaag nog tot de verbeelding? Waarom is een verhaal als Karel ende Elegast vandaag nog bekend, terwijl andere verdwenen zijn? Samen met Museum Meermanno geven we een antwoord op deze vragen. Voor dit project ‘Helden in Harnas’, over 16e-eeuwse Nederlandstalige ridderromans, gebruiken we unieke exemplaren uit onze eigen collectie en selecteren we bruiklenen uit internationaal vermaarde instellingen.

Praktische info

Looptijd van
Looptijd tot
Organisatienaam
Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience
Contactpersoon
Sam Capiau
Adres
Hendrik Conscienceplein 4, 2000 Antwerpen
Telefoon
03 338 87 59
Financieringsbron(nen)
  • Projectsubsidie Vlaamse overheid
  • Stad Antwerpen

Andere projecten

Lovaniensia is een gezamenlijk project van de bibliotheken van de KU Leuven en de UCLouvain ...

De doelstelling is om, naast (recente) algemene wetenschappelijke inzichten en methodieken i.v.m. migratie en de ...

De voorganger van het Industriemuseum (het MIAT) verwierf in de eerste jaren van zijn bestaan ...