ERTAZEENS

In 2016 vierde TAZ (Theater aan Zee) haar 20-jarig bestaan. Naar aanleiding hiervan ontwikkelde het Oostendse kunstenfestival een online tentoonstelling – ertazeens.be – om zo het verleden toegankelijk te maken voor het brede publiek, maar ook voor onderzoekers, medewerkers, studenten, journalisten, mensen uit de podiumkunsten- en erfgoedsector ... Ertazeens loodst de bezoeker door 20 jaar TAZ, via verschillende invalshoeken en diverse parcours.

Sinds de allereerste editie in 1997 heeft Theater Aan Zee heel wat watertjes doorzwommen. Het festival dat founding fathers Marc Lybaert, Dries Vermeesch en Geert Declerck uit de grond stampten is vandaag een gevestigde waarde. Een evenement waarbij artistieke multidisciplinariteit op de voorgrond wordt geplaatst, met ruimte om ervaren artiesten en jonge creatievelingen met elkaar in contact te laten treden, een platform om het werk van jonge talenten aan het bredere publiek te tonen. TAZ is een bruisend zomers stadsfestival, een mix van theater, literatuur, dans, familievoorstellingen, debat, muziek ... in en om Oostende.

Vooraleer aan de concrete uitwerking van de tentoonstelling te kunnen beginnen, diende het bestaande (papieren en digitale) archief in kaart gebracht te worden. Om dit te realiseren deed TAZ beroep op enkele vrijwilligers, onder begeleiding van Het Firmament en TAZ begonnen ze eind 2014 aan de archivering op stukniveau.

Een groepje van 6 trouwe TAZ-vrijwilligers dook het archief in en slaagde erin om op enkele maanden tijd het materiaal te ordenen. Gezien ze het festival goed kennen (sommigen werken al mee van het eerste uur) konden ze gemakkelijk bepaalde stukken in hun context plaatsen. Minder vertrouwd waren ze met erfgoedzorg. Daarom organiseerde Het Firmament een opleiding, waarbij de vrijwilligers klaargestoomd werden om volgens de regels van de kunst met het papieren archief om te gaan.

TAZ werkte daarnaast samen met nog andere partners uit de erfgoedsector, PACKED vzw, Kunstenpunt, VIAA, de stad Oostende (dienst cultuur), de Provinciale Archiefdienst West-Vlaanderen en de Vlaamse overheid ondersteunde het traject als ontwikkelingsgericht cultureel-erfgoedproject.

De digitale tentoonstelling werd gerealiseerd met MOVIO, een open source CMS-platform ontwikkeld binnen het Europese project AthenaPlus. In eerste instantie ontwikkeld voor gebruik in musea en andere cultureel-erfgoedinstellingen, kan de software ook gebruikt worden door andere culturele organisaties. TAZ speelde hierin een voortrekkersrol door er in 2016 als eerste kunstenorganisatie mee aan de slag te gaan.

De tentoonstelling is opgebouwd volgend verschillende pijlers, via de homepage kan je je via ‘EDITIES’, ‘HISTORIEK’ en ‘VERHALEN’ verdiepen in de voorbije 20 jaar.

EDITIES
Deze pagina is opgebouwd a.d.h.v. een tijdslijn, daar kan je een bepaalde editie aanklikken, als je vervolgens klikt op de TAZ-affiche, komen de subpagina’s tevoorschijn.
Daar wordt aandacht besteed de ‘centrale gast’ en aan ‘Jong Werk’, een van de belangrijkste onderdelen van het festival; in het luik ‘historiek’ worden de belangrijkste gebeurtenissen van deze editie toegelicht; via ‘downloads’ en ‘fotoalbum’ wordt vooornamelijk visueel materiaal gepresenteerd (foto’s, brochures, persberichten ...)

Het luik ‘programma’ biedt een overzicht van alle voorstellingen die dat jaar plaatsvonden. Aan de hand van een koppeling aan een database (intern ontwikkeld door TAZ en geëxporteerd in MOVIO) kan je bij elke voorstelling de acteurs, regisseur, inhoud, muziek edm ontdekken. Via de ‘ontology builder’, een module van MOVIO, die gegevens met elkaar in relatie kan brengen, worden meer dan 3.000 voorstellingen en meer dan 12.000 uitvoerende kunstenaars aan elkaar verbonden. (zie ook bijlage 7, ‘Opbouw ontology structuur’)

HISTORIEK
Via de homepage kan je je ook verdiepen in ‘HISTORIEK’, waar gebundeld per thema - Centrale Gasten, Jong Werk, Locaties, Heden en Verleden – de geschiedenis van TAZ uit de doeken gedaan wordt. Via ‘Zoek’ kan je filteren op ‘productie’, ‘persoon’, ‘organisatie’, ‘locatie’, ‘genre’ en ‘festivalrubriek’. De relatie tussen deze gegevens wordt dankzij de ontology functie binnen MOVIO weergegeven.

VERHALEN
Een derde luik op de homepage zijn de ‘VERHALEN’: verhalen, herinneringen en anekdotes over het festival (videomontages / fragmenten van interviews met sleutelfiguren / herinneringen medewerkers, de TAZettes (dagkranten TAZ) …

ERTAZEENS wordt elk jaar verder aangevuld met materiaal uit de voorbije editie. Zo is deze digitale tentoonstelling een levend iets met steeds nieuwe informatie, verbanden en overzichten.

Projectresultaten

VERSCHILLENDE PARTNERS
Ertazeens is gerealiseerd i.s.m. verschillende partners, dit in de vorm van een Werkgroep voor de digitaliserings- en ontsluitingsfase van het archief van Theater Aan Zee.

  • VIAA: digitaliseren/bewaren van het bestaande archief (Betacam en DAT) van TAZ
  • HET FIRMAMENT adviserende rol aanpak fysiek archief
  • PACKED: adviserende rol digitalisering/bewaring
  • KUNSTENPUNT: begeleiding, advisering, expertisedeling rond archivering in de kunstensector
  • PROVINCIALE ARCHIEFDIENST WEST-VLAANDEREN

Dit traject toonde aan dat deze partners noodzakelijk zijn voor een kunstenorganisatie als Theater Aan Zee, een organisatie zonder voorafgaande kennis van archiefzorg.
Wel zou de kunstensector gebaat zijn bij een ruimer overkoepelend orgaan als aanspreekpunt.  

KENNISDELING
TAZ als testcase (eerste kunstenorganisatie die met software MOVIO werkte)
De samenwerking met partners uit de erfgoedsector biedt een garantie op kwaliteit binnen het traject; TAZ had geen voorkennis
- opgedane kennis wordt ruim gedeeld naar/door andere partners.

DIGITALE TENTOONSTELLING ERTAZEENS
De keuze voor een digitaal traject (i.p.v. bv. een publicatie) genereert groter publieksbereik en meer mogelijkheden tot een gediversifieerd presenteren van de content.

Partnerorganisaties
  • VIAA: digitaliseren/bewaren van het bestaande archief (Betacam en DAT) van TAZ
  • HET FIRMAMENT adviserende rol aanpak fysiek archief
  • PACKED: adviserende rol digitalisering/bewaring
  • KUNSTENPUNT: begeleiding, advisering, expertisedeling rond archivering in de kunstensector
  • PROVINCIALE ARCHIEFDIENST WEST-VLAANDEREN

Praktische info

Looptijd van
Organisatienaam
vzw TarTarT (Theater Aan Zee)
Contactpersoon
Marian Decroos
Adres
Hendrik Serruyslaan 18A, 8400 Oostende
Telefoon
0486326588
Financieringsbron(nen)

Subsidie Vlaamse Overheid