Winternummer faro blikt vooruit naar 1913

Cover jg. 5, nr. 4

Met de jaarwisseling in zicht, presenteren we u in dit winternummer van faro een stevig dossier over 1913. Als (eye)opener plaatst Marc Jacobs een en ander in een breder perspectief. Hoe kan ‘1913’ in 2013 gedacht worden? Hoe kan over fenomenen, evoluties, mensen en gebeurtenissen honderd jaar geleden geschreven of op andere manieren gewerkt worden, zonder rekening te houden met wat er in de tweede helft van 1914 en de daaropvolgende jaren (en eeuw) gebeurd is? Hoe en waarom functioneren die eeuwfeesten of herinneringscampagnes? Het zijn slechts enkele vragen die in zijn bijdrage aan bod komen.

Vier artikels focussen vervolgens elk op een ander aspect van het leven in 1913. Staf Vos buigt zich over Le Sacre du Printemps, de confrontatie tussen oud en nieuw en de manier waarop deze ongebreidelde vernieuwingspoging ook na de Eerste Wereldoorlog componisten en choreografen bleef inspireren. De aanwezigheid van Delhaize Frères & Cie. ‘Le Lion’ op de Wereldtentoonstelling van Gent (1913) komt dan weer aan bod in een bijdrage van Nelleke Teughels. Sofie De Caigny buigt zich over het Moderne Dorp op diezelfde wereldtentoonstelling en de ideeën over een landelijke architectuur tijdens het interbellum. Als afsluiter van dit focusdossier brengen we een bijdrage van Pieter François over de herdenking van Waterloo tot aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog.

Naast het focusdossier biedt faro u verder nog een uitgebreide bespreking van planlastvermindering en interne staatshervorming in de cultureel-erfgoedsector, zoomen we in op de Europese museumprijzen, is er een bijdrage over collectiebeheer en erfgoedzorg in de Mijnstreek, onderzoeken we hoe Stadslab Leiden inzet op stadsvernieuwing via professionele competenties van vrijwilligers en brengen we een verslag over het voorbije Museum lab. De nieuwe rubriek Pinfo ten slotte, maakt een eigenzinnige keuze uit een brede waaier informatie.

Lees faro online

Nog geen faro-abonnee? Een jaarabonnement op faro | tijdschrift over cultureel erfgoed kost voor abonnees in België 25 euro (30 euro in het buitenland). U kunt een abonnement nemen door het invullen van het bestelformulier op deze website. U betaalt na ontvangst van de factuur. (Toekomstig) faro-abonnee? Lees dan zeker ook onze speciale aanbieding.

Op zoek naar oude faro-nummers? Neem dan een kijkje in onze ISSUU-bibliotheek.