Webtip | Bijbel van Anjou

Fragment uit de Bijbel van Anjou

Op 10 maart 2008 werd de veertiende-eeuwse Bijbel van Anjou of Bible Angevine erkend als Topstuk van de Vlaamse Gemeenschap. Dat jaar startte een grootscheeps project rond de studie, de conservatie en de ontsluiting van het handschrift. De Bijbel, die behoort tot de collectie van de Maurits Sabbebibliotheek (Faculteit Godgeleerdheid) van de K.U.Leuven, ontstond aan het Koninklijke Hof van Napels en kwam na enkele omzwervingen in 1509 op Brabantse bodem terecht. Eeuwenlang verkeerde het unieke manuscript in de vergetelheid. Een internationaal onderzoek- en conservatieproject onder leiding van Illuminare, het studiecentrum voor Middeleeuwse Kunst van de K.U.Leuven, haalde het vergeten pronkstuk van onder het stof en herstelde het in zijn vroegere glorie. De kostbare perkamenten folio's werden voorzichtig losgemaakt, de miniaturen werden met behulp van de nieuwste technieken letterlijk 'ontsluierd'.

Tijdens het conservatieproces werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om het manuscript volledig te digitaliseren. Het resultaat kan u online tot in de kleinste details bekijken via de website Bijbel van Anjou. Wie het resultaat 'in het echt' wil gaan bewonderen, kan daarvoor terecht op de tentoonstelling 'Bijbel van Anjou - Napels 1340 - een koninklijk handschrift ontsluierd', nog tot 5 december 2010 in M Leuven.

Op Cobra, de cultuurwebsite van de VRT, gaf dr. Lieve Watteeuw, wetenschappelijk medewerker van Illuminare en curator van de tentoonstelling, toelichting bij het project. U kan de video bekijken via Cobra.be.