VVBAD zoekt kandidaten Ger Schmookprijs 2012

Jaarlijks reikt de VVBAD de Ger Schmookprijs uit ter aanmoediging van een collega in de archief-, bibliotheek- of documentaire informatiesector. De prijs wordt dit jaar toegekend aan een werk over een thema uit de bibliotheek- en documentatiesector. De auteur van het bekroonde werk ontvangt een bedrag van 750 euro.

De prijs is genoemd naar Ger Schmook (1898-1985), destijds directeur van de Stedelijke Bibliotheken van Antwerpen, voorzitter van de VVBAD en belangrijke promotor van het openbare bibliotheekwezen in Vlaanderen. Om in aanmerking te komen moet het gepubliceerde of niet-gepubliceerde werk op papier of in digitale vorm minstens aan een van de volgende criteria beantwoorden:

  • Het werk behandelt een problematiek op een heldere en diepgaande manier en stelt een oplossing voor.
  • Het werk getuigt van originaliteit in thematiek of aanpak.
  • Het werk moet geschreven zijn in het Nederlands.
  • Het werk mag bij indiening niet ouder zijn dan 3 jaar.


De werken die aan de voormelde criteria beantwoorden moeten, samen met een samenvatting van maximaal één A4, voor 30 september worden gestuurd naar het secretariaat van de VVBAD. Werken op papier worden in drievoud ingediend, indien mogelijk samen met een digitale versie. Een digitaal werk kan ook worden ingediend door een link naar de online versie op te nemen in de samenvatting. Elk werk kan maar eenmaal worden ingediend.

Het volledige reglement vindt u op de website van VVBAD.

Bron: VVBAD