Vlaamse subsidies voor stages bij internationale organisaties

Niet streekgebonden en op zoek naar internationale erkenning?

Op 18 februari 2011 keurde de Vlaamse Regering, op initiatief van minister-president Kris Peeters, het besluit betreffende de subsidiëring van stages bij internationale organisaties goed. De meeste internationale organisaties bieden de mogelijkheid om een aantal maanden stage te lopen. Veelal zijn deze stages onbetaald. Dit gegeven, gecombineerd met de vaak hoge kosten van levensonderhoud in de steden waar deze organisaties gevestigd zijn, vormt een ernstige financiële drempel om internationale ervaring bij multilaterale organisaties te verwerven. Aangezien dergelijke stages vaak het begin zijn van een latere carrière in internationale instellingen, wil de Vlaamse overheid extra kansen bieden aan Vlaamse studenten of mensen die aan het begin van hun loopbaan staan.

De regelgeving die op 18 februari jl. in werking trad, vervangt eerdere reglementeringen en onderscheidt zich hiervan o.m. door een substantiële uitbreiding van de waaier aan organisaties (en bepaalde veldkantoren daarvan) waarvoor subsidiëring kan worden verleend en een grotere gebruiksvriendelijkheid voor de aanvragers. Bijgevoegd vindt u een lijst met internationale organisaties die voor financiering in aanmerking komen.

Eventuele suggesties ter verbetering van dit programma zijn steeds welkom (te bezorgen aan het Departement internationaal Vlaanderen op stages@vlaanderen.be). Op voormeld emailadres kan u ook terecht met al uw eventuele vragen omtrent dit programma. Alle informatie over de voorwaarden voor financiering, de administratieve aanvraagprocedure en de nodige formulieren vindt u op website van het Departement internationaal Vlaanderen.