Verslag van studiedag Voorbij 3D-digitalisering

Op 22 juni organiseerde DEN in samenwerking met Visual Dimension de bijeenkomst Voorbij 3D-digitalisering: 3D-toepassingen in cultureel erfgoed. Op de studiedag werd kritisch gekeken naar het hoe en waarom van 3D-digitalisering, de stand van zaken en naar tal van mogelijke toepassingen van 3D-content in erfgoed. DEN-medewerker Robert Gillesse schreef een blog over de studiedag.