UGentMemorie gaat actief op zoek naar herinneringen, geschiedenissen en erfgoed van de Universiteit Gent

Foto: Pieter Morlion, UGentMemorie

UGentMemorie is het virtueel geheugen dat de geschiedenis en het herinneringspatrimonium van de Gentse universiteit verzamelt en presenteert. Rode draad daarbij is de impact van stad, maatschappij en wetenschap op de universiteit en vice versa. Onder de hoede van de professoren Gita Deneckere en Christophe Verbruggen wordt actief en op een dynamische manier op zoek gegaan naar herinneringen en getuigenissen. UGentMemorie stimuleert onderzoekers en studenten om onderzoek te doen naar de universiteit, haar wetenschappers, gebouwen, erfgoed en kennisproductie en biedt een platform om dit onderzoek te vertalen naar een breder publiek. UGentMemorie organiseert zelf geregeld activiteiten die de geschiedenis van de universiteit verdiepen, bevragen of actualiseren en wil ook de activiteiten van de erfgoedinstellingen van UGent bundelen.

Verwacht op de website UGentMemorie geen exhaustieve opsomming van plaatsen, gebeurtenissen of persoonsnamen die verbonden zijn met de Gentse universiteit. Wél aanwezig zijn de getuigenissen en artikels rond zogenaamde lieux de mémoire, plaatsen van herinnering die bijzonder zijn omwille van de geschiedenis die erachter schuilgaat of de herinneringen die eraan kunnen worden opgehangen. Daarnaast vertelt UGentMemorie het verhaal van tientallen personen, Gentse wetenschappers, hoogleraren, studenten, alumni, Gentenaars, eredoctores en politieke weldoeners en wordt er ingezoomd op gebeurtenissen, 'kapstokken' waaraan de universiteitsgeschiedenis kan worden opgehangen. Naar aanleiding van herdenkingen of speciale gelegenheden worden regelmatig dossiers gepubliceerd rond bepaalde thema's uit de wetenschaps- en/of universiteitsgeschiedenis.

Logo UGentMemorieEen bijzonder onderdeel van UGentMemorie wordt gevormd door de herinneringen. Een boek, gebouw, pamflet, instrument, toespraak, standbeeld, dagboekfragment, getuigenis... Ze herinneren aan realiteiten en hechten zich aan plaatsen, mensen en gebeurtenissen. UGentMemorie verzamelt historische en hedendaagse getuigenissen over de verschillende plaatsen, personen en gebeurtenissen uit de universiteitsgeschiedenis die gepresenteerd worden. Ze doet dit actief via verschillende interviewprojecten en zoektochten in archieven en collecties, maar ook passief door bezoekers uit te nodigen om zelf herinneringen achter te laten. UGentMemorie is dus geen virtueel museum, maar een virtueel geheugen.

Meer info over het project UGentMemorie vindt u op de website of via contactpersoon Fien Danniau, Vakgroep Geschiedenis – UGentMemorie, Sint-Pietersnieuwstraat 35, 9000 Gent, memorie@UGent.be.

Foto: Pieter Morlion, © UGentMemorie

Bron: UGentMemorie