Transitienetwerk Cultuur wordt Pulse

Sinds 1 februari is ‘Pulse, Transitienetwerk Cultuur’ operationeel. Pulse komt tegemoet aan de eerdere oproep van Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege om met de kunst-, erfgoed en sociaal-culturele sectoren een rol te spelen in het beantwoorden van de ecologische uitdagingen. De minister formuleerde deze doelstelling in haar beleidsnota Cultuur 2009-2014.

In een Visietekst formuleerde het Atelier Ecocultuur in 2010 een antwoord op deze oproep. Daaruit groeide de ambitie om een ‘transitienetwerk cultuur’ op te richten dat de transitie naar een rechtvaardige duurzaamheid bevordert. De minister ondersteunt dit netwerk. Actoren uit de drie sectoren, aangevuld met externe experten, geven via een stuurgroep inhoud en richting aan het netwerk.

In dit eerste werkingsjaar van Pulse wordt werk gemaakt van een tweede Trefdag, na de Trefdag 'Van denken naar doen' in 2011. Tevens wordt een digitaal platform voorbereid voor duurzame cultuurpraktijk, waarin ook de expertise van de site Jonge Sla wordt geïntegreerd. Ook het verkenningstraject van de vier denktafels die eind 2012 van start gingen, moet dit jaar concreet zijn beslag krijgen. Deze zogenaamde ‘Trage Tafels’ buigen zich over communicatie, economie, lokale netwerken en cultuur als motor van transitie.

Pulse - Trefdag dinsdag 24 september, Trix (Antwerpen)
De eerste Trefdag van maart 2011 vormde de start van een zoektocht naar de rol en betekenis van de kunst-, erfgoed en sociaal-culturele sectoren in de transitie naar een duurzame samenleving. De dag bood professionals uit de betrokken sectoren de kans om over de grenzen van organisatie en sector elkaar te ontmoetten en op zoek op te gaan naar antwoorden om de transitie mee te realiseren. De Trefdag van dinsdag 24 september nodigt met inspirerende praktijken en uitdagende sprekers uit om een stap verder te zetten. Stip de dag alvast aan in uw agenda!

Pulse-medewerkers
Pulse telt twee projectmedewerkers, Elke De Beukelaer en Hugo Lauwers. Zij vormen voortaan het aanspreekpunt.

Contactgegevens:


Bron: Pulse