Tijdschrift faro | Themanummer erfgoedbibliotheken

Cover faro 2 / 2010

23 mei 2008 was een historische datum in de prille ontstaansgeschiedenis van het cultureel-erfgoedbeleid in Vlaanderen, en al zeker voor de erfgoedbibliotheken in Vlaanderen: het nieuwe Cultureel-erfgoeddecreet voorzag immers in de erkenning van “een samenwerkingsverband van een representatieve groep van erfgoedbibliotheken, hierna de Vlaamse Erfgoedbibliotheek te noemen”. Deze erkenning is het (voorlopige) eindpunt van een beleidsontwikkeling die pakweg zeven jaar duurde en uitmondde in de erkenning van het samenwerkingsverband in het Cultureel-erfgoeddecreet. Op 1 januari 2009 ging de eerste beleidsperiode van start en op 11 juni 2010 lanceerde de vzw de Vlaamse Erfgoedbibliotheek (VEB) zich op een druk bijgewoond publieksmoment. Reden genoeg om in dit themanummer deze ‘erfgoedgemeenschap van erfgoedbibliotheken’ de extra aandacht te geven die ze verdient.

Verschillende specialisten uit het veld geven meer achtergrond en duiding rond de historiek en de toekomst van erfgoedbibliotheken, preservering en conservering van erfgoedcollecties en het opstellen van een masterplan ter zake, erfgoedbeheer in de opleiding Informatie- en Bibliotheekwetenschap en de rol van erfgoedbibliotheken in de hedendaagse maatschappij. Een voorstelling van de zes partnerbibliotheken van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek vzw, sluit het dossier af.

Naast het dossier rond erfgoedbibliotheken biedt dit zomernummer u een verfrissend artikel over het e-cultuurdemonstratieproject 'De virtuele erfgoedexpert in de klas', leert u meer over het debat rond collectievorming en aankoopbeleid in Vlaamse kunst- en erfgoedinstellingen en wordt u haarfijn uitgelegd hoe Communities of Practice kunnen worden aangewend als bron van inspiratie en innovatie voor de erfgoedsector. Last but not least neemt faro u mee naar Zuid-Afrika voor het Batsha-jeugdprogramma rond de toepassing van de methodologie van mondelinge geschiedenis in lokale gemeenschappen in Zuid-Afrika.

Veel leesplezier!

Nog geen faro-abonnee? Een jaarabonnement op faro | tijdschirft over cultureel erfgoed kost voor Belgische abonnees slechts 12,50 euro. U kunt een abonnement nemen door het invullen van het invulformulier op deze website. U betaalt na ontvangst van de factuur.