Sylvie Dhaene, directeur van het Huis van Alijn, krijgt de prijs voor Cultuurmanager 2009

Logo Huis van AlijnJaarlijks reikt het Prof. R. Bilsen Fonds voor Cultuurmanagement van de Universiteit Antwerpen twee prijzen uit. Een prijs gaat naar een ongepubliceerde studie, een tweede prijs naar een praktijkproject. Zo wil het fonds zowel de studie van het nog jonge domein van het cultuurmanagement stimuleren als zijn waardering uitdrukken voor een waardevol praktijkmodel. De Prijs voor de meest verdienstelijke cultuurmanager van het Jaar werd dit jaar uitgereikt aan Sylvie Dhaene, directeur van het Huis van Alijn.

Sylvie Dhaene mocht de prijs in ontvangst nemen tijdens het colloquium Cultuurmanagement op 9 maart 2009. Het juryrapport loofde Dhaene voor haar "voortrekkersrol op het vlak van vernieuwing en dynamisering van het volksculturele veld. Met het Huis van Alijn slaagde ze erin een eerder kleinschalig museum met een wat oubollig imago om te toveren tot een dynamische organisatie, met een bijzondere aantrekking bij een breed publiek. Via goed uitgekiende projecten heeft ze een aantal thema’s op een oorspronkelijke manier vormgegeven. Daarenboven is het museum zeer goed geïntegreerd in de socio-culturele netwerken in Gent. Op het vlak van personeelsbeleid kan haar huis een voorbeeld van teamworking genoemd worden, met een goed uitgebouwde vrijwilligerswerking."

De prijs bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag van 4.000 euro.

De prijs voor een ongepubliceerde studie gaat naar Justine Boutens voor haar werk ‘Casus Campo: interferentie van beleid en management’.

Meer info:

Website Fonds voor Cultuurmanagement
Website Huis van Alijn