STCV rondt invoer Centrale Bibliotheek KU Leuven af en start in Openbare Bibliotheek Brugge

Logo STCV

Sinds 2000 werkt de Short Title Catalogus Vlaanderen aan een online databank met uitgebreide bibliografische beschrijvingen van drukken die van de pers kwamen in Vlaanderen in de zeventiende en achttiende eeuw. Sinds september 2009 wordt de Short Title Catalogus Vlaanderen beheerd door de Vlaamse Erfgoedbibliotheek. Streefdoel is om tegen eind 2012 minstens 27.000 beschrijvingen in de databank op te nemen. Om dat doel te bereiken, worden de collecties van de zes partnerbibliotheken van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek systematisch verwerkt in de STCV-databank.

Onlangs werd de STCV-projectfase in de Centrale Bibliotheek van de KU Leuven afgerond. Van deze omvangrijke collectie, die zich bevindt in het Tabularium, werden in een vorige fase de meeste Nederlandstalige drukken uit de zeventiende eeuw al verwerkt. Gedurende iets meer dan twaalf maanden werden de nog resterende items afgerond en werden alle anderstalige werken die in deze periode gedrukt werden in Vlaanderen (inclusief Brussel) aan de STCV-databank toegevoegd. In totaal gaat het om 2.241 exemplaren, toegevoegd aan 1.942 STCV-beschrijvingen. Een groot deel hiervan, zo'n 40%, was nog niet eerder beschreven in STCV. Liefst 778 nieuwe editiebeschrijvingen werden toegevoegd aan de databank, waarbij vooral het werk van Leuvense academici sterk vertegenwoordigd is.

Na afronding van de projectfase in Leuven is STCV vorige week gestart in de Openbare Bibliotheek Brugge. Deze partner van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek beheert immers, naast haar uitleenafdeling, een indrukwekkende erfgoedcollectie die bewaard wordt in de Hoofdbibliotheek Biekorf. De focus van de collectie ligt op Brugensia, namelijk Brugse drukken, werk van Brugse auteurs, en/of Brugse provenances. Het merendeel van de collectie oude drukken kwam tot stand door schenkingen van privébibliotheken of collecties, hoofdzakelijk in de 19de eeuw. Eén van deze verzamelaars was Eugène Sanders (1838-1908) en het is van zijn collectie dat de eerste exemplaren al zijn ingevoerd in STCV.

Tijdens deze projectfase zullen de komende maanden alle werken gedrukt in Vlaanderen (inclusief Brussel) voor 1801 worden ingevoerd in de STCV-databank. Naast zeventiende-eeuwse drukken worden er dus vele werken uit de zestiende en de achttiende eeuw toegevoegd en eveneens de bijzondere verzameling incunabelen van de Brugse drukker Colard Mansion. Verwerking van de exemplaren uit de Openbare Bibliotheek Brugge zal dus ongetwijfeld leiden tot veel nieuwe STCV-records.

Bron: Vlaamse Erfgoedbibliotheek