Stafkaart migrantenmiddenveld en zijn erfgoed in Vlaanderen

Screenshot website migrantenerfgoed

Onlangs lanceerden KADOC en Amsab-ISG een nieuwe website rond migrantenerfgoed. Een en ander kadert in het project 'Stafkaart van het migrantenmiddenveld en zijn erfgoed in Vlaanderen [1830-1990]' dat van start ging in november 2008. Dit eenjarig project werd betoelaagd door het FWO (Max Wildiersfonds) en realiseert een repertorium van het migrantenmiddenveld en zijn erfgoedgehelen, in het bijzonder de archieven, publicaties en audiovisuele bestanddelen die gevormd en bewaard worden door diverse middenveldorganisaties. In 2010 werd het project verdergezet met de steun van het Vlaams ministerie van Cultuur. Die ondersteuning maakt het mogelijk dat het onderzoek naar migrantenorganisaties en hun erfgoed zich kan uitbreiden naar gans Vlaanderen, inclusief Brussel.

De nieuwe website is momenteel volop in ontwikkeling en wordt aangevuld naarmate het project vordert. Naast een koppeling met de ODIS-databank waarin de geregistreerde migrantenorganisaties en hun erfgoed contextueel werden ontsloten, biedt de website momenteel onder meer ook een vademecum waarin de basisbeginselen rond archiefzorg op een laagdrempelige manier worden besproken. Deze handleiding dient als ondersteuning voor organisaties die zelf aan de slag willen gaan en de eerste stappen willen zetten naar het veiligstellen van hun erfgoedgehelen.

Bron: KADOC