Stadsarchief Herentals wordt Open Erfgoedhuis voor de Kempen

Het stadsarchief van Herentals krijgt binnenkort de prestigieuze titel van Open Erfgoedhuis voor de Kempen. De Erfgoedcel Kempens Karakter en de provincie Antwerpen investeren 32.000 euro in de archiefinfrastructuur, zodat binnenkort private historische en culturele archieven uit Herentals en de omliggende gemeenten er een veilige thuishaven kunnen vinden.

“Door de krachten te bundelen wordt een breder en overkoepelend erfgoedbeleid mogelijk. Ook voor historisch onderzoek is deze centralisering een belangrijke stap. De provincie ondersteunt de opstart van het Erfgoedhuis met 32.000 euro en met inhoudelijk advies van onze medewerkers.”, aldus gedeputeerde voor erfgoed Luk Lemmens.

In het oude Augustijnenkloostergebouw, waar het Stadsarchief Herentals zich bevindt, komen de culturele archieven en documentatie van de betrokken gemeenten terecht waardoor een toegankelijke en bredere erfgoedwerking mogelijk wordt. Vanuit een historisch perspectief vervult Herentals als oudste en op een na grootste stad in de omgeving een belangrijke centrumfunctie: voormalig hoofdplaats van het markgraafschap Antwerpen en een belangrijke handelspost in het middeleeuwse hertogdom Brabant. Kempens Karakter ziet voor het Stadsarchief een vooraanstaande rol binnen het historische én hedendaagse toeristische en heemkundige erfgoedlandschap van de Antwerpse Kempen.

Een jaar lange begeleidden provinciale erfgoedadviseurs de projectvereniging Kempens Karakter en het Stadsarchief om efficiënte oplossingen te vinden voor een reorganisatie en herinrichting van het depot en de leeszaal. Gedeputeerde voor Erfgoed Luk Lemmens licht toe: “De depots herbergen nu al culturele archiefcollecties en erfgoeddocumentatie afkomstig uit Herentals en de omliggende gemeenten. De opzet is om zowel de huidige als de toekomstige private archiefcollecties en documentatie met erfgoedwaarde over de regio zo optimaal te bewaren. De concentratie van dit erfgoedmateriaal op één plek zorgt ervoor dat experten en geïnteresseerden elkaar vinden in dit ‘Open Erfgoedhuis’. De grote winnaar is het Kempens erfgoed dat een boost krijgt en bijkomende diepgang verwerft. Dit biedt veel voordelen voor de samenwerkende gemeenten en de liefhebbers van de lokale geschiedenis.”

Bron: Persbericht provincie Antwerpen

Beeld: Google StreetView