Stad Brugge biedt 19e-eeuwse bevolkingsregisters online aan

Sinds 2013 bouwt het Stadsarchief van Brugge aan een virtuele leeszaal. Op archiefbankbrugge.be kon u al langer bijna 400.000 geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten van de Burgerlijke Stand voor de periode 1796-1915 online doorzoeken en consulteren. Sinds begin juli is het aanbod gevoelig uitgebreid met een nieuwe bron, namelijk de bevolkingsregisters. Daarin wordt de informatie per gezin of huishouden voor een bepaalde periode bijgehouden.

Er is gestart met de bevolkingsregisters voor de periode 1846-1866, goed voor 137 registers en 22.519 folio’s met een veelvoud aan namen. Via deze bron kunt u bv. nagaan op welke adressen uw voorouders woonden, wanneer ze in Brugge kwamen wonen of wanneer ze Brugge verlieten en naar waar ze verhuisden. Met de hulp van vrijwilligers van de vzw Levend Archief werden alle namen die voorkomen in deze registers in een gegevensbestand ingevoerd. Daardoor is alles vlot doorzoekbaar. Er kan ook gezocht worden op straatnaam en huisnummer.

Met het online zetten van de bevolkingsregisters is Brugge de eerste stad in België die 19e-eeuwse bevolkingsregisters online aanbiedt.

Meer informatie: stadsarchief@brugge.be, 050 44 82 60