SOIMA organiseert intensieve workshop over audiovisuele archieven

Op 3 en 4 september vindt in Brussel de SOIMA-conferentie plaats. ‘SOIMA’ staat voor Sound and Image Archives, en wordt georganiseerd door ICCROM, het internationaal onderzoekscentrum voor conservatie en restauratie van cultureel erfgoed van de UNESCO in samenwerking met het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK/IRPA). PACKED vzw, VIAA, FARO, UNESCO Vlaanderen en VUB zijn als partners betrokken.

De conferentie wordt voorafgegaan door een vijfdaagse intensieve workshop met als thema 'Sustaining Sound and Image Collections'. Voor deze workshop kan u zich kandidaat stellen tot 30 april 2015.

Geluidsopnames en beelden spelen een belangrijke rol in onze wereld, ons leven en onze verbeelding. Dankzij de enorme vooruitgang in sociale media en informatietechnologie is het veel eenvoudiger geworden om geluiden en beelden te delen. Toch is niet al deze informatie gebruiksklaar. Onze actuele kennis over de bewaring en toegang ertoe is gefragmenteerd in afzonderlijke expertisedomeinen, een struikelblok voor zowel verzamelaars als gebruikers.

Tijdens de vijfdaagse opleiding nodigt ICCROM professionals van over de hele wereld uit om mee na te denken over strategie-ontwikkeling voor audiovisuele archieven, en de praktische uitvoering daarvan. Uitgangspunt is het train-the-trainer-principe, waarbij de deelnemers wordt aangeleerd hoe ze het bewustzijn rond audiovisueel erfgoed in hun instelling, regio of zelfs hun land kunnen verhogen. Meer informatie over deze meerdaagse workshop vindt u in bijlage of op de SOIMA-website.

Nadien, op 3 en 4 september, kan u dan in Brussel naar de SOIMA-conferentie. Twee dagen lang brengt SOIMA experts en beleidsmakers met interesse voor de bewaringsproblematiek van geluiden en beelden samen rond vier thema's:

  • Memory, Intangible Heritage and Creative Expressions
  • Sustaining Sound and Image Heritage
  • Creative Use and Access
  • Education and Training: Current Needs and Future Possibilities


Een gedetailleerd overzicht van het programma vindt u hier.

 

Conferentie
Workshop
digitaal erfgoed
geluidsarchief
SOIMA
beeldarchief