Scoremodel Digitale Duurzaamheid gelanceerd tijdens DE Conferentie 2012

Tijdens de Digitaal Erfgoedconferentie 2012 lanceerden PACKED en DEN het Scoremodel Digitale Duurzaamheid voor het brede publiek. Het Scoremodel is een online toepassing die erfgoedorganisaties in staat stelt de duurzaamheid van de bewaarde digitale collecties te evalueren.

Door het invullen van een eenvoudige vragenlijst brengt u de risico's in digitale opslag en beheer in kaart. De vragen zijn gebundeld rond zeven clusters, die alle aspecten van duurzame bewaring bestrijken - van het organisationeel kader en expertiseniveau, tot de opslaginfrastructuur en de werkprocessen. Het resultaat is een rapport dat de sterke en zwakke punten van uw digitale huishouding in kaart brengt.
 
Verkleinen van de risico’s
Waar mogelijk worden ook aanbevelingen gegeven voor het verkleinen van de risico’s. Op basis hiervan kan u als organisatie een actieplan opstellen om de digitale duurzaamheid systematisch te verbeteren.

Ga aan de slag!
Versie 0.8 van het model is beschikbaar op scoremodel.org

Digitaal Erfgoedconferentie 2012

Op 3 en 4 december 2012 vond in De Doelen in Rotterdam de zevende editie plaats van de Digitaal Erfgoedconferentie, de Nederlandse nationale conferentie over innovatie in het cultureel erfgoed. Het thema was dit jaar 'Beter Weten! - Interactie erfgoed en wetenschap'. De vraag die centraal stond was hoe erfgoedinnovatie en wetenschap elkaar beïnvloeden. De conferentie werd georganiseerd door Digitaal Erfgoed Nederland (DEN).

Keynotes
De keynotesprekers waren dit jaar Dirk Houtgraaf (RCE), Eric Postma (Universiteit Tilburg), Dirk van Delft (Museum Boerhaave) en Leon Winkler (Ubisoft - ontwikkelaar van games, waaronder Assassin's Creed). Bekijk enkele keynotepresentaties.

Deelsessies
Naast de plenaire sessies bood DE conferentie 2012 verschillende deelsessies, met onderwerpen als data management, digital humanities en verschillende voorbeelden van erfgoed en wetenschap. De presentaties die tijdens deze sessies gegeven werden verschijnen binnenkort op Slideshare.

Foto’s en video
Voor een foto-impressie van de conferentie kan u alvast terecht op de Flickr-pagina van DEN. Video’s van de keynotesprekers volgen binnenkort op Vimeo.

DE conferentie op twitter
Over #DEconf12 is bijna 1.000 keer getweet. Bekijk een overzicht van de tweets.

Verslagen en blogs
Hebt u een verslag of blog-post over DE conferentie geschreven? Laat dan via eculture@den.nl weten waar deze te vinden is, dan plaatst DEN de link graag op haar site.

Bron: DEN
 

PACKED
digitale duurzaamheid
Digitaal Erfgoed Nederland