Rijksarchief ontdekt handtekeningen van Rubens en Pieter Breughel de Jonge

Handtekeningen Breughel de Jonge en Rubens

In een akte uit 1627 getuigen Rubens en Breughel over de aanzienlijke som geld die Margriet Ykens schuldig was aan de schilder David Ryckaert. Samen met wijlen haar echtgenoot Osias Beert, schilder van stillevens, had Margriet Ykens dit bedrag geleend voor haar winkel. Naast de namen van de schilders geeft de akte een opsomming van de meubels en schilderijen van het echtpaar die openbaar werden verkocht om de schuld in te lossen, mét de namen van de kopers.

De akte maakt deel uit van een van de vele duizenden dossiers van de Raad van Brabant, die worden bewaard in het Rijksarchief te Brussel (Anderlecht), waar ze worden geïnventariseerd en door de lezers kunnen worden geraadpleegd. In het ancien régime was de Raad van Brabant een van de belangrijkste rechtbanken in de Nederlanden, met een ressort dat zich uitstrekte van Antwerpen tot Nijvel, over Brussel en Leuven. Hij werd opgeheven in 1795, nadat onze gewesten werden aangehecht bij de Franse Republiek.

De diverse reeksen ‘processen van de Raad van Brabant’ belopen maar liefst 2,5 strekkende km en zijn daarmee een van de meest omvangrijke bestanden bewaard in het Rijksarchief te Brussel (Anderlecht). De inventarissen van diverse reeksen processen, onder meer van de ‘processen van particulieren’ aangespannen tussen 1529 en 1632, kunnen gratis worden gedownload via de website van het Rijksarchief. Honderden processen moeten echter nog worden ontsloten. Verrassingen zoals akten met de handtekeningen van Rubens en Breughel de Jonge zijn dus niet uitgesloten.

Bron: Algemeen Rijksarchief


 

Archieven