'Reuzencultuur in Vlaanderen' opgenomen op Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed

Minister van Cultuur Sven Gatz heeft beslist om de reuzencultuur in Vlaanderen toe te voegen aan de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed. De term 'reuzencultuur' verwijst naar het gebruik om met metershoge poppen optochten en evenementen op te luisteren en naar de technieken, betekenissen en rituelen die daarmee gepaard gaan. De eerste reuzen doken op in katholieke processies aan het einde van de 14e eeuw. Sindsdien evolueerden de reuzengebruiken mee met hun tijd, maar ze blijven verwijzen naar de historische wortels van de reuzencultuur.

"Reuzen zijn net als mensen", zegt minister Gatz. "Letterlijk: velen van hen staan officieel ingeschreven in het bevolkingsregister. De meeste reuzen zijn ook gedoopt en stappen wanneer de tijd rijp is in het huwelijksbootje met een andere gigant. Ze dansen volgens bepaalde patronen, hebben elk hun eigen lied en worden in leven gehouden door honderden enthousiaste vrijwilligers. Hoezeer de reuzencultuur in Vlaanderen leeft, zagen we enkele weken geleden nog in Antwerpen, waar bijna één miljoen mensen de doortocht van de reuzen bijwoonde."

Met deze opname looft de minister de jarenlange inzet van de reuzenverenigingen en vrijwilligers. Met hun enthousiasme en gedrevenheid houden ze dit stukje immaterieel erfgoed bruisend en actueel. Uitdagingen zijn er genoeg: van nieuwe vrijwilligers vinden, over het duurzaam bewaren van de reuzen tot het overbrengen van de betekenis van de traditie naar het publiek. De vzw Reuzen in Vlaanderen, een netwerk van organisaties en mensen die de toekomst van de reuzencultuur verzekeren, ontwikkelde daartoe een erfgoedzorgplan dat alle betrokkenen een leidraad biedt om de toekomst van de reuzencultuur te verzekeren. Bij monde van Johan Vencken, voorzitter van Reuzen in Vlaanderen, drukt de vereniging haar blijdschap uit over de opname: "Onze vzw mag dan al het dossier ingediend hebben, het zijn toch vooral de vele reuzenvrijwilligers die deze erkenning mogelijk hebben gemaakt."

Twee keer per jaar kunnen op de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed nieuwe elementen worden opgenomen. Er staan nu 42 elementen op. De inventaris is onderdeel van het interactief platform immaterieelerfgoed.be: een ontmoetingsplaats voor organisaties en personen in Vlaanderen die betrokken zijn bij ons immaterieel cultureel erfgoed. Dit platform is een inspiratiebron, kennisbank en contactforum. Het immaterieel erfgoed wordt hier in kaart gebracht, verspreid en doorgegeven. We noemen dit 'borgen', met als doel het erfgoed veilig te stellen voor de toekomst en er ook de passie voor te delen en te beleven.

Meer weten over de reuzencultuur? Lees er meer over op het platform immaterieelerfgoed.be, of surf naar de vzw Reuzen in Vlaanderen. Ook bij LECA vzw, het Landelijk Expertisecentrum voor Cultuur van Alledag, is heel wat informatie te vinden.

Bron bericht: persbericht minister Sven Gatz, Reuzen in Vlaanderen vzw en immaterieelerfgoed.be

Foto: Ieperse reuzen Goliath en Nikolaas de Kanonnier in de Kattenstoet 2012 - Wikimedia Commons, Zeisterre