Restauratie Lam Gods vordert gestaag

Goed tweeënhalf jaar geleden, in oktober 2014, startte het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) met de eerste fase van de restauratie van het Lam Gods. Minutieus werden alle vernislagen en overschilderingen verwijderd op de eerste acht panelen en lijsten, afkomstig van de buitenkant van de zijpanelen. Nu het origineel van de gebroeders Van Eyck weer zichtbaar is, kunnen de restaurateurs beginnen met het fixeren van de verflaag.

Cobra.be, dat de restauratie van het Lam Gods op de voet volgt, postte een uitgebreid verslag over de nieuwe fase in de werkzaamheden. Het fixeren van de verflaag is noodzakelijk om loszittende stukjes verf - een gevolg van barsten of krullerige verfranden - vast te zetten en zo erger te voorkomen. Daarna wordt een dunne vernislaag aangebracht, als scheidingslijn tussen het origineel en latere toevoegingen van de restaurateurs. Op die manier kunnen dergelijke toevoegingen indien nodig ook weer ongedaan gemaakt worden.

Bij de restauratie worden ook de lacunes aangepakt - dat zijn kleine 'gaatjes' in de verflaag waardoor de preparatielaag of het eiken paneel zichtbaar is. Bedoeling is om de lacunes op te vullen met een mengsel van krijt en lijm en ze daarna te retoucheren met kleur. Daar waar de lacune te groot is, wordt gewerkt op basis van computermodellen, waarna een internationaal expertenpanel beslist over eventuele retouches.

Het volledige verslag over de nieuwe restauratiefase vindt u hier. Meer informatie over het Lam Gods en het restauratieproces vindt u ook op de projectwebsite Closer to Van Eyck, een initiatief van het KIK.

Foto: © Jean-Luc Elias, KIK-IRPA, Brussel