Red de opleiding IBW - teken de petitie

Omwille van de aangekondigde besparingen plant de Universiteit Antwerpen de stopzetting van de postacademische vorming Informatie- en Bibliotheekwetenschap (IBW). Eerdere plannen om IBW uit te bouwen tot een volwaardige master werden stopgezet. De opleiding is de enige in zijn soort en levert jaarlijks zo'n zestig bibliothecarissen af, die snel werk vinden binnen de bibliotheeksector: een signaal dat de sector nood heeft aan goed opgeleide universitaire medewerkers. Momenteel loopt er een petitie die protesteert tegen de stopzetting van de opleiding IBW. Bedoeling is om zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelen en ze op 4 november voor te leggen aan de Raad van Bestuur van de UA. U vindt de petitie hier.