Publicatie 'Ambassadors of the book'

Ambassadors of the book

Begin februari 2012 organiseerden de opleiding Informatie- en Bibliotheekwetenschap van de Universiteit Antwerpen en de Enssib (Lyon) in samenwerking met de Vlaamse Erfgoedbibliotheek een tweedaagse internationale conferentie 'Ambassadors of the book' rond de competenties van erfgoedbibliothecarissen en de huidige en toekomstige uitdagingen die verbonden zijn aan hun beroep. Het beheer van erfgoedbibliotheekcollecties vraagt immers veel van een bibliothecaris: een unieke mix van kennis en vaardigheden over o.a. preservering en conservering, acquisitie, collectiemanagement, bibliografische ontsluiting, publiekswerking, bibliotheekgeschiedenis, digitalisering ... is een absolute noodzaak.

De conferentiebijdragen van de verschillende sprekers werden nu gebundeld in een nieuw volume van de IFLA Publications Series getiteld 'Ambassadors of the book. Competences and training for heritage librarians'. Naast de bijdragen van keynotesprekers Deirdre Stam en Michael Suarez zijn ook de lezingen opgenomen van prof. dr. Pierre Delsaerdt (de voorzitter van de vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheek) en van Diederik Lanoye en Susanna De Schepper over de STCV-workshop van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek.

Bron: Vlaamse Erfgoedbibliotheek