Projectoproep 'Meer participatie voor mensen met een handicap'

Hart voor Handicap

In 2013-2014 trekt Hart voor Handicap actief de kaart van toegankelijkheid en mobiliteit. Hart voor handicap wil meer kansen creëren voor mensen met een handicap en streeft naar een inclusieve samenleving. Dat betekent dat personen met een handicap in onze samenleving wonen, winkelen, werken, vrije tijd besteden ... en niet aan de rand ervan.

Hart voor Handicap mikt op projecten die inzetten op een solidair draagvlak en die participatie bevorderen. De organisatie is ervan overtuigd dat een lokaal netwerk rond personen met een handicap dat vrijwilligers mee ondersteunen, er toe bijdraagt dat mensen echt deel kunnen uitmaken van de plaatselijke gemeenschap waarin ze wonen. Hart voor Handicap gaat daarom op zoek naar creatieve en duurzame projecten die mee bouwen aan een warme inclusieve samenleving. De projecten ontvangen elk maximaal 15.000 euro.
 
Doe mee en dien uw project in voor 14 februari 2014.

Hart voor Handicap, het vroegere Sinterklaasfonds, ondersteunt al vele jaren innovatieve projecten in de zorg voor mensen met een beperking.