Projectoproep kunst en geschiedenis voor jongeren

Het Fonds Irène Heidebroek-Eliane van Duyse organiseert een jaarlijkse oproep voor projecten die de belangstelling voor de Belgische kunst en geschiedenis bij jongeren tussen 12 en 18 jaar aanwakkeren. Een partnerschap tussen musea en onderwijs in de brede zin van het woord moet jongeren ertoe aanzetten musea of andere artistiek of historisch belangrijke plaatsen in ons land te bezoeken.
 
Een dossier indienen kan nog  tot 25 oktober. Meer informatie vindt u op de website van de Koning Boudewijnstichting.