Project ‘CEST’ brengt erfgoedstandaarden in kaart

Het project CEST (Cultureel ErfgoedStandaarden Toolbox) wil de erfgoedinstellingen in Vlaanderen wegwijs maken in het gebruik van standaarden bij het creëren, beheren en toegankelijk maken van digitale collecties. Het project is in februari 2010 van start gegaan. CEST wordt uitgevoerd door Packed en eDavid in opdracht van het agentschap Kunsten en Erfgoed. Het project zal uitgevoerd worden in nauwe samenwerking met DEN.

Het project heeft als doelstelling duidelijkheid te verschaffen over “welke standaarden er prioritair van toepassing zijn voor de archivering, de ontsluiting en de uitwisseling van digitale archivalische, documentaire, audiovisuele en museale objecten en objectrepresentaties.” Op korte termijn zal CEST een shortlist van standaarden publiceren. De samenstelling gebeurt in nauwe samenwerking met experts en gebruikers uit het erfgoedveld. Met deze lijst worden de minimale eisen vastgelegd waaraan een digitaal erfgoedproject moet beantwoorden. Kunsten en Erfgoed kan deze set ook hanteren om projecten die met de financiële steun van de Vlaamse overheid tot stand komen te evalueren. De 'basislijst' wordt kort na de zomer 2010 gepubliceerd. Het project CEST loopt dan af, maar dit einde moet beschouwd worden als een voorlopig einde: op langere termijn wil dit project uitgroeien tot een ruim organisatiekader waarin (aanbevolen) standaarden worden geëvalueerd.

Meer informatie op de website van project CEST.

Bron: Agentschap Kunsten en Erfgoed

Trefwoorden
Vorming en opleiding
Digitale ontwikkeling
Vrije tags
CEST
erfgoedstandaarden
Sectoren
Cultureel-erfgoedsector