Prijs Geschiedenis en Volkskunde provincie Antwerpen mikt op levend verleden

De provincie Antwerpen lanceert naar goede gewoonte haar jaarlijkse oproep naar kandidaten voor de Prijs Geschiedenis en Volkskunde. Deze prijs ter waarde van 2.500 euro bekroont een initiatief dat het rijke verleden van de provincie aan een ruim publiek bekend maakt. De editie 2016 vraagt specifiek aandacht voor het volkskundig erfgoed. Waardevolle projecten uit 2015 kunt u tot 17 mei indienen.

Personen of verenigingen die een historische tentoonstelling of een educatieve activiteit organiseerden, een standaardwerk rond geschiedenis, volkskunde of erfgoed schreven, een verwaarloosd monument of een historische viering nieuw leven inbliezen, kunnen meedingen naar de provinciale prijs. Gedeputeerde voor Cultuur Luk Lemmens legt uit: “Met de provinciale Prijs Geschiedenis en Volkskunde mikken we op een variatie van deelnemers uit het brede erfgoedveld. Zowel professionelen als vrijwilligers die zich inzetten voor ons verleden komen in aanmerking. Als provincie willen we iedereen stimuleren om laagdrempelige en leerrijke historische initiatieven op te zetten. We doen een warme oproep naar personen en verenigingen die zich inzetten voor het volkskundig erfgoed in onze provincie om mee te dingen. Natuurlijk maken ook meer klassieke initiatieven zoals publicaties of naslagwerken zoals steeds een kans.”

Voorbije winnaars

  • 2015: Coördinator Herman Sterckx, voor het WOI-project ‘Kempense Klaprozen’
  • 2014: Beiaardier Luc Rombouts, voor zijn lijvige publicatie ‘Zingend brons. 500 jaar beiaardmuziek in de Lage Landen en de Nieuwe Wereld’


Praktisch

Kandidaten nomineren kan tot 17 mei via de website van provincie Antwerpen

Meer info: Frank Herman, tel. 03 240 64 29, frank.herman@provincieantwerpen.be

Foto: Wedstrijd Geschiedenis en Volkskunde | Het ganzerijden in Hoevenen - Copyright: Collectie Architectuurarchief Provincie Antwerpen