Partnerbibliotheken Vlaamse Erfgoedbibliotheek maken collectieplannen

Bibliotheek Senaat

De opmaak van een collectieplan is geen eenvoudige klus. Daarom starten de zes partnerbibliotheken van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek een collegagroep over dit thema. De bibliotheken komen de volgende twee jaar achtmaal samen om expertise en ervaringen uit te wisselen. De collegagroep wordt begeleid door de Vlaamse Erfgoedbibliotheek en FARO.

Bij elke bijeenkomst vernemen de deelnemers wat de volgende stap is voor het schrijven van een goed collectieplan. In de periode tussen twee collegagroepen is er tijd om binnen de eigen instelling met deze informatie aan de slag te gaan. Bij elke vergadering is er voldoende tijd om hierover te overleggen met de collega's uit de vijf andere erfgoedbibliotheken.

Omdat de expertise, methodieken en de modellen die binnen dit traject worden ontwikkeld ook relevant zijn voor andere erfgoedbibliotheken, worden alle stappen en tips gedocumenteerd en vanaf 2015 door FARO en de Vlaamse Erfgoedbibliotheek ter beschikking gesteld van de hele cultureel-erfgoedsector.

Zie ook: Vlaamse Erfgoedbibliotheek

Foto: © Philippe Debroe