Participatieprojecten: deadline projectaanvragen

Om een diverse, duurzame en actieve participatie van kansengroepen aan cultuur, jeugdwerk en sport te bevorderen, subsidieert de Vlaamse Regering jaarlijks projecten die erin slagen die groepen via een vernieuwend concept toe te leiden naar culturele, jeugdwerk- of sportieve activiteiten of om initiatieven die uitgaan van die kansengroepen te valoriseren. Subsidieaanvragen kunnen enkel worden ingediend door verenigingen zonder winstoogmerk (vzw’s). Voor participatieprojecten gelden twee indiendata:

  • uiterlijk op 15 februari voor projecten die van start gaan vanaf 1 juli van het indienjaar
  • uiterlijk op 15 september voor projecten die starten in het jaar dat volgt

Indien een project een duurtijd heeft van meer dan 1 jaar, kan het enkel worden ingediend in de subsidieronde die start op 15 september. Het project duurt maximaal 3 jaar.

Meer informatie over de regelgeving kan u vinden op de website van de Vlaamse Overheid.

Opening / lancering
diversiteit
doelgroepen
participatie