Oproep Prijs voor een ongepubliceerde studie over het cultuurmanagement 2011-2012

Het Bilsen Fonds voor Cultuurmanagement van de Universiteit Antwerpen reikt opnieuw een prijs uit voor een ongepubliceerde studie over het cultuurmanagement in Vlaanderen en/of Nederland. Het wil daarmee de reflectie over en de kwaliteit van het management in de sector van kunst en cultuur ondersteunen en stimuleren. Aan deze prijs is een bedrag verbonden van 2.500 euro. Inzenden kan tot 31 januari 2012 door vier exemplaren van de studie, een digitale versie en een c.v. in te dienen bij: Secretariaat van het Bilsen Fonds voor Cultuurmanagement t.a.v. Laila De Bruyne Universiteit Antwerpen Prinsstraat 13, Z505 2000 Antwerpen laila.debruyne@ua.ac.be De jury zal de prijs toekennen tijdens het colloquium van het Fonds op maandag 26 maart 2012 aan de Universiteit Antwerpen. Het colloquium van dit academiejaar handelt over 'goed bestuur voor cultuur'. Een uitnodiging volgt nog. Het reglement van de prijs vindt u in bijlage. Meer informatie kan verkregen worden bij Prof. Dr. Annick Schramme, Prinsstraat 13, Z509, Universiteit Antwerpen, Tel. +32 (0)3 265 50 75, annick.schramme@ua.ac.be