Open call onderzoeksproject over de Vereniging voor het Museum van Hedendaagse Kunst tussen 1957 en 1964

De geschiedenis van het Stedelijk Museum voor Actuele Kunst (S.M.A.K.) moet nog geschreven worden. Het ontstaan van het eerste Belgische museum van hedendaagse kunst is nochtans een bijzonder boeiend verhaal, dat bovendien unieke perspectieven biedt op de naoorlogse situatie van de levende kunst in België. In 2017 gaat The Mobile and Temporary Studio for Research and Production, een mobiel, tijdelijk en multidisciplinair platform voor onderzoek en productie, op onderzoek uit. Om dat te realiseren is de Studio op zoek naar masterstudenten die de prille ontstaansgeschiedenis van het museum mee willen onderzoeken.

Het S.M.A.K. heeft zijn bestaan te danken aan de Vereniging voor het Museum van Hedendaagse Kunst (V.M.H.K.), een groep geëngageerde kunstliefhebbers die onder leiding van initiatiefnemer Karel Geirlandt vanaf 1957 zou ijveren voor de totstandkoming van haar statutaire missie: een autonoom Museum van Hedendaagse Kunst. Dat doel werd uiteindelijk na twee lange etappes bereikt. In 1975 werd het Museum van Hedendaagse Kunst opgericht. Na meer dan twee decennia te zijn gehuisvest in het Museum voor Schone Kunsten, kreeg het museum in 1999 eindelijk een eigen gebouw en een nieuwe naam: Stedelijk Museum voor Actuele Kunst (S.M.A.K.).

In eerste instantie wordt onderzoek verricht naar de stichting van de Vereniging onder impuls van advocaat Karel Geirlandt. Tevens worden de activiteiten van de Vereniging tussen 1957 en 1964 onder de loep genomen. Zowel de beleidsteksten, het programma (tentoonstellingen, lezingen en andere activiteiten) en de verworven kunstwerken komen aan bod. Tot slot wordt er in het onderzoek niet alleen stilgestaan bij de belangrijkste doelstelling van de Vereniging - de oprichting van een Museum van Hedendaagse Kunst, het latere S.M.A.K. - maar ook bij de rol van de Vereniging bij de ontwikkeling van het artistieke landschap in België en Europa tussen 1957 en 1964.

Geïnteresseerd? Reageer dan voor 28 november 2016.

Selectie van de onderzoekers: eerste helft december 2016.
Start van het onderzoeksproject: januari 2017.

Meer details over de doelstellingen, de onderzoekstopics en de aanmeldingsprocedure van het project vindt u hier. Meer info en aanmelding bij Koen Brams.