Online survey nulmeting interculturaliteit in de cultuur- & kunstsector

Uit voorgaande onderzoeken blijkt dat de cultuur- en kunstsector vragende partij is voor handvatten i.v.m. het omgaan met diversiteit en interculturaliteit. Het Centum voor Intercultureel Management & Internationale Communicatie (CIMIC-Thomas More Mechelen) start daarom een onderzoek dat enerzijds een beperkte nulmeting op vlak van interculturaliteit in de cultuur- en kunstsector wil opmaken. Anderzijds is het de bedoeling hieruit een instrument te ontwikkelen waarbij cultuur- & kunstorganisaties zichzelf kunnen analyseren op vlak van interculturele competentie.

Interculturaliteit wordt in dit onderzoek bepaald als etnisch-culturele diversiteit. Uiteraard zijn er ook andere insteken (sekse, gender, scholing …) mogelijk maar in dit eerste onderzoek beperkt CIMIC zich tot etnisch-culturele diversiteit.

De eerste stap in dit onderzoek is een online vragenlijst waarvan het invullen ongeveer een 30-tal minuten duurt. De vragenlijst telt in totaal 60 vragen en peilt naar zowel de feitelijke situatie als de ambitie op vlak van personeel, publiek, programmatie ... Deelnemen aan de bevraging kan via deze link. Momenteel hebben al 80 organisaties/individuen de nulmeting ingevuld, het zou ideaal zijn indien de nulmeting eind december een 150-tal reacties kan verzamelen.